Skip to the main content
  • Publication date: 24.12.2019.
  • Published on HRČAK: 16.02.2020.

Table of contents

Full text

KVALITETA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I LIKVIDNOST POSLOVANJA (page 31-50)

Nikola Papac
Original scientific paper


ODREDNICE UPRAVLJANJA MARKETINGOM TURISTIČKE DESTINACIJE (page 51-70)

Irena Pandža Bajs
Preliminary communication


DRUŠTVENE MREŽE I ZAPOŠLJAVANJE: PRAKSA I STAVOVI POSLODAVACA U BOSNI I HERCEGOVINI (page 92-107)

Lidija Lesko Bošnjak, Mirela Mabić
Review article


REALNA KONVERGENCIJA U ZEMLJAMA ZAPADNOGA BALKANA (page 108-128)

Marko Tomljanović
Review article


BUSINESS IMPROVEMENT OF CROATIAN MARINAS (CASE STUDIES SPLIT AND OPATIJA) (page 129-139)

Marija Jović, Ana Perić Hadžić, Edvard Tijan
Professional paper


FARKASEVA LEMA: ELEMENTARNI DOKAZ I EKONOMSKE PRIMJENE (page 184-221)

Margareta Gardijan Kedžo, Vedran Kojić, Marina Slišković
Professional paper


ANALIZA PRISUTNOSTI I AKTIVNOSTI VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U TUZLANSKOM KANTONU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA (page 222-233)

Nerma Halilagić, Amela Bešlagić
Professional paper


Visits: 11.520 *