Skip to the main content

Medica Jadertina , Vol. 50 No. 4, 2020.

  • Publication date: 26.01.2021.
  • Published on HRČAK: 27.01.2021.

Table of contents

Full text

Seroprevalencije SARS-Co V-2 (COVID-19) u zaposlenika u Općoj bolnici Zadar (page 271-275)

Boris Dželalija, Željko Čulina, Lucija Čulina, Irena Frakin, Jadranka Sambunjak, Ines Leto, Kristina Bačkov, Kristina Brzić, Josip Faričić
Original scientific paper


Određivanje ohratoksina A u bijelom i crnom vinu (page 277-283)

Jasna Bošnir, Matija Melnjak, Ivana Prskalo, Dario Lasić, Lidija Barušić, Gordana Jurak, Lidija Baričević, Aleksandar Racz, Vanja Vasiljev, Tomislav Rukavina
Original scientific paper


Samoprocjena zdravlja i funkcionalna sposobnost osoba treće životne dobi (page 285-291)

Mihaela Marinović Glavić, Anamarija Mandić, Denis Juraga, Vanja Vasiljev, Tomislav Rukavina, Lovorka Bilajac
Original scientific paper


Kontroverze sindroma vratne vrtoglavice (page 303-310)

Siniša Maslovara, Anamarija Šestak, Nikolina Ljubičić Marković, Olivera Čejić, Karmela Maslovara, Tihana Mendeš, Tamara Kopf
Professional paper


Utjecaj indeksa tjelesne mase na pojavu komplikacija nakon operacija na srcu (page 311-320)

Ružica Mrkonjić, Igor Medved
Professional paper


Ishod trudnoća s povišenim rizikom za kromosomopatije ploda prema biokemijskom testu probira i s urednim kariogramom (page 321-328)

Sonja Petričević, Damir Roje, Katarina Čepić, Leida Tandara
Professional paper


Procjena kvalitete života žena operiranih od karcinoma dojke u Osječko-baranjskoj županiji (page 329-339)

Stana Pačarić, Tajana Turk, Ivan Erić, Želimir Orkić, Andrea Milostić-Srb, Goran Kondža, Ana Nemčić
Professional paper


Platypnea-orthodeoxia syndrome related to the patent foramen ovale and atrial septal aneurysm (page 341-348)

Ivana Huljev Šipoš, Marina Labor, Petra Grubić Rotkvić, Iva Jurić, Blaženka Barišić, Sanja Popović-Grle
Professional paper


Severe preterm preeclampsia - associated posterior reversible encephalopathy syndrome (page 349-352)

Sandra Benzon, Zdeslav Benzon, Luka Vulić, Marko Vulić
Professional paper


Visits: 15.965 *