Skip to the main content
  • Publication date: 09.10.2009.
  • Published on HRČAK: 18.05.2010.

Table of contents

Full text

Physico - chemical and colour properties of homemade slavonian sausage (page 280-284)

Dragan Kovačević, Krešimir Mastanjević, Drago Šubarić, Kristina Suman
Original scientific paper


Dalmatinska kaštradina [koštradina] (page 285-290)

Marina Krvavica, Emilija Friganović, Jelena Đugum, Andrijana Kegalj
Professional paper


Histamini i biogeni amini kao indikatori svježine ribe i ribljih proizvoda (page 291-295)

Tanja Bogdanović, Sanja Lelas, Edy Listeš, Vida Šimat
Professional paper


Analiza opasnosti i odreivanje kriticnih kontrolnih tocaka u procesu proizvodnje “mesa z tiblice” (page 296-301)

Ivana Filipović, Lidija Kozačinski, Liesbeth Jacxsens, Andreja Rajković, Bela Njari, Nevijo Zdolec
Professional paper


Integrirani sustav upravljanja (page 301-310)

Nino Pinter, Lidija Kozačinski, Bela Njari, Branimir Mioković, Željka Cvrtila Fleck, Vesna Dobranić, Ivana Filipović, Nevijo Zdolec
Professional paper


Visits: 25.665 *