Skip to the main content
  • Publication date: 15.06.1998.
  • Published on HRČAK: 15.06.2011.

Table of contents

Full text

PORTRET I BIBLIOGRAFIJA VALENTINA PUTANCA (page 9-56)

Petar Šimunović, Branka Tafra
Editorial


JEDAN TIP PREZIMENA S PROTEZOM (page 57-63)

Živko Bjelanović
Original scientific paper


O GOVORU PEROJA (page 65-76)

Ankica Čilaš, Mijo Lončarić
Original scientific paper


ANTONIMIJA U HRVATSKOJ OJKONIMIJI (page 77-102)

Anđela Frančić, Milica Mihaljević
Original scientific paper


NAZIVI JELA U RJEČNIKU "BLAGO JEZIKA SLOVINSKOGA" (1651.) JAKOVA MIKALJE (page 109-123)

Darija Gabrić-Bagarić
Original scientific paper


SLOŽENI GLAGOLSKI OBLICI ZA IZRAŽAVANJE PROŠLOSTI U ZOGRAFSKOM ČETVEROEVANĐELJU (page 125-143)

Marijana Horvat
Original scientific paper


OBLICI PRIDJEVA U SANKTORALU HRVOJEVA MISALA (page 145-179)

Lana Hudeček
Original scientific paper


ISHODIŠNI JEZIČNI OBLICI (ISHODIŠNICI): NOMINATIV I INFINITIV (page 213-223)

Miro Kačić
Original scientific paper


PALJETKOVANJE PO NAJSTARIJIM HRVATSKIM MOLITVENICIMA (Molitveničko nazivlje) (page 225-256)

Dragica Malić
Original scientific paper


OSTRIŽAK GLAGOLJSKOGA MISALA IZ NOVOGA VINODOLSKOGA (page 257-263)

Milan Mihaljević
Original scientific paper


TRI TEŽIŠTA U PROUČAVANJU ELEMENATA "STRANOG" PORIJEKLA (page 265-280)

Žarko Muljačić
Original scientific paper


GRAMATIKE I MAĐARSKA I SLAVENSKA GRAMATIKOGRAFIJA U 18. I 19. STOLJEĆU (Uvod i zadaci) (page 281-287)

István Nyomárkay
Original scientific paper


KOJOJ SKUPINI IMENSKIH RIJEČI PRIPADAJU PLURALIA TANTUM? (page 289-312)

Mirko Peti
Original scientific paper


PRAGMATIČKA UVJETOVANOST ZNAČENJSKIH PROŠIRENJA (page 313-323)

Ljiljana Šarić
Original scientific paper


POVIJESNA NAČELA NORMIRANJA LEKSIKA (page 325-343)

Branka Tafra
Original scientific paper


KOEGZISTENCIJA IDIOMĀ I POPRATNE POJAVE U NAJNOVIJEM ISTROROMANSKOM KORPUSU (page 345-356)

Pavao Tekavčić
Original scientific paper


KAJKAVCI U LIJEVOM SREDIČKOM (fonološki aspekt) (page 357-371)

Vesna Zečević
Original scientific paper


PRIDJEVI U KEMIJSKOM NAZIVLJU (page 373-390)

Marija Znika
Original scientific paper


Visits: 32.490 *