Skip to the main content
  • Publication date: 21.12.2012.
  • Published on HRČAK: 09.05.2013.

Table of contents

Full text

Što je novo u (Novoj) mehanizaciji šumarstva (page 1-21)

Vesna Špac, Anamarija Jazbec
Original scientific paper


Utjecaj načina sidrenja na vrijednosti horizontalne sastavnice vučne sile i faktor prianjanja prilikom privitlavanja drva skiderom i adaptiranim poljoprivrednim traktorom (page 23-33)

Hrvoje Gužvinec, Marko Zorić, Marijan Šušnjar, Dubravko Horvat, Zdravko Pandur
Original scientific paper


Određivanje faktora raspodjele mase tereta i privlačenja (page 35-44)

Tomislav Poršinsky, Marijan Šušnjar, Andreja Đuka
Original scientific paper


Umjeravanje prijenosne mjerne platforme za mjerenje osovinskoga opterećenja vozila (page 45-52)

Marko Zorić, Dubravko Horvat, Zdravko Pandur, Stjepan Nikolić
Preliminary communication


Inovacije u kamionskom prijevozu drva – »One Stack More« (page 69-78)

Marko Zorić
Review article


Vodič za prikupljanje podataka i interpretaciju inovacija u šumarstvu (page 79-94)

Mario Šporčić, Matija Landekić, Marija Marjanović
Review article


Visits: 14.761 *