hrcak mascot   Srce   HID

Osječki matematički list, Vol. 14 No. 2, 2014.


Datum izdavanja: ožujka 2015.

Objavljen na Hrčku: 25. 2. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Jedan problem globalne optimizacije (str.93-103) hrvatskipdf 563 KB
On a global optimization problem (str.93-103)  
Petra Corn, Rudolf Scitovski
Stručni rad
 
Položaj nultočaka polinoma (str.105-116) hrvatskipdf 783 KB
Location of roots of polynomials (str.105-116)  
Mandalena Pranjić, Rajna Rajić
Stručni rad
 
QR dekompozicija koristeći Givensove rotacije i primjene (str.117-141) hrvatskipdf 273 KB
QR decomposition using Givens rotations and applications (str.117-141)  
Zoran Tomljanović, Matea Ugrica
Stručni rad
 
O realnim nultočkama polinoma oblika $x^n-x-1$ (str.143-156) hrvatskipdf 313 KB
On real roots of polynomials $x^n-x-1$ (str.143-156)  
Luka Marohnić, Bojan Kovačić, Bojan Radišić
Stručni rad
 
Matematički dokaz (str.157-166) hrvatskipdf 211 KB
Mathematical proofs (str.157-166)  
Maja Petrač
Stručni rad
 
Posjeta: 14.628 *