hrcak mascot   Srce   HID

Magistra Iadertina, Vol. 9 No. 1, 2014.


Datum izdavanja: ožujka 2015.

Objavljen na Hrčku: 30. 3. 2015.
Sadržaj Puni tekst
BELIEVERS ASSOCIATIONS - THE RIGHT OF BELIEVERS TO FREEDOM OF ASSOCIATION IN THE LEGAL CODE OF 1983.  
VJERNIČKA DRUŠTVA- PRAVO VJERNIKA NA UDRUŽIVANJE U ZAKONIKU IZ 1983. (str.7-23) hrvatskipdf 218 KB
Klara Ćavar
Prethodno priopćenje
 
THE INFLUENCE OF TEACHERS' COMPETENCE IN THE CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF A FLOWER AMONG STUDENTS BASED ON THE USAGE OF DRAWINGS  
UTJECAJ STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI NASTAVNIKA NA KONCEPTUALNO RAZUMIJEVANJE CVIJETA U UČENIKA UTVRĐENOG KORIŠTENJEM CRTEŽA (str.23-37) hrvatskipdf 596 KB
Žaklina Lukša, Ines Radanović, Damir Bendelja, Nataša Pongrac
Prethodno priopćenje
 
IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ IN TEXTBOOKS FOR CLASSROOM INSTRUCTION  
IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ U ČITANKAMA ZA RAZREDNU NASTAVU (str.39-54) hrvatskipdf 289 KB
Vesna Grahovac Pražić, Anita Marijić
Pregledni rad
 
INTERCULTURAL COMPONENT OF COMMUNICATION COMPETENCE  
INTERKULTURALNA SASTAVNICA KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCIJE (str.55-70) hrvatskipdf 226 KB
Marijana Bašić
Pregledni rad
 
THE ROLE OF THE LITERARY IMAGINATION IN UNDERSTANDING QUESTIONS OF MORAL CHOICE IN THE CONCEIVING OF ARISTOTLE AND ORIANA FALLACI  
ULOGA KNJIŽEVNE IMAGINACIJE U RAZUMIJEVANJU SHVAĆANJA ARISTOTELA I ORIANE FALLACI O PITANJIMA MORALNOG IZBORA (str.71-82) hrvatskipdf 175 KB
Milena Radovan Burja
Pregledni rad
 
CHALLENGES AND DIFFICULTIES OF CHURCH MOVEMENTS  
IZAZOVI I POTEŠKOĆE CRKVENIH POKRETA (str.83-97) hrvatskipdf 214 KB
Josip Vrsaljko, Elvis Ražov
Pregledni rad
 
SOCIAL COMPETENCE OF THE ATTENDANTS OF THE PEDAGOGICALLY – PSYCHOLOGICAL AND DIDACTICALLY – METHODICAL EDUCATION  
SOCIJALNA KOMPETENCIJA POLAZNIKA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE I DIDAKTIČKO-METODIČKE IZOBRAZBE (str.99-109) hrvatskipdf 226 KB
Maja Brust Nemet
Pregledni rad
 
INTERCULTURAL EDUCATION AS A FACTOR OF COEXISTENCE IN A MULTICULTURAL SOCIETY  
INTERKULTURALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE KAO ČIMBENIK SUŽIVOTA U MULTIKULTURALNOM DRUŠTVU (str.111-122) hrvatskipdf 189 KB
Vesna Bedeković, Smiljana Zrilić
Pregledni rad
 
THE PARTNERSHIP BETWEEN FAMILY AND PRESCHOOL INSTITUTIONS AS SUPPORT OF PARENTHOOD  
PARTNERSTVO OBITELJI I PREDŠKOLSKE USTANOVE KAO POTPORA RODITELJSTVU (str.123-135) hrvatskipdf 197 KB
Diana Nenadić Bilan, Jadranka Matov
Pregledni rad
 
DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY PERSPECTIVE ON CO-MORBID BORDERLINE PERSONALITY DISORDER AND SUBSTANCE USE DISORDERS  
RAZVOJNO-PSIHOPATOLOŠKA PERSPEKTIVA NA KOMORBIDNI GRANIČNI POREMEĆAJ OSOBNOSTI I POREMEĆAJE POVEZANE S UPORABOM SREDSTAVA OVISNOSTI (str.137-152) hrvatskipdf 226 KB
Dijana Jerković, Toni Maglica
Pregledni rad
 
THE GLAGOLITIC LETTER FROM GOVERNOR (PROVIDUR) FROM THE 17TH CENTURY ON THE OCCASION OF NON-PAYMENT OF TENTHS IN THE DIOCESE OF NIN  
PROVIDUROV GLAGOLJSKI DOPIS IZ 17. STOLJEĆA POVODOM NEPLAĆANJA DESETINE U NINSKOJ BISKUPIJI (str.153-162) hrvatskipdf 545 KB
Ivica Vigato, Martina Milković
Stručni rad
 
NOVELS OF MATO LOVRAK IN READING MATERIALS FOR ELEMENTARY EDUCATION  
ROMANI MATE LOVRAKA U LEKTIRI ZA RAZREDNU NASTAVU (str.163-178) hrvatskipdf 217 KB
Jasminka Brala Mudrovčić, Nikolina Pavličić
Stručni rad
 
SOME CONTEMPORARY ROLES OF PRESCHOOL TEACHERS IN MUSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN EARLY AND PRESCHOOL AGE  
NEKE SUVREMENE ULOGE ODGOJITELJA U GLAZBENOM ODGOJU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI (str.179-187) hrvatskipdf 159 KB
Snježana Habuš Rončević
Stručni rad
 
Posjeta: 20.792 *