hrcak mascot   Srce   HID

Filozofska istraživanja, Vol. 34 No. 3, 2014.


Filozofska istraživanja,Vol. 34 No. 3
Datum izdavanja: siječnja 2015.

Objavljen na Hrčku: 14. 5. 2015.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.275-275) hrvatskipdf 314 KB
Ostalo  
CONTENTS (str.276-276) engleskipdf 270 KB
CONTENU (str.276-276)  
INHALT (str.276-276)  
Ostalo  
Perspektive filozofije danas. Uz temu (str.277-278) hrvatskipdf 278 KB
Bruno Ćurko, Ivana Zagorac
Uvodnik
 
Filozofija i duhovne znanosti. S posebnim osvrtom na djelo W. Diltheya (str.279-297) hrvatskipdf 480 KB
Philosophie und Geisteswissenschaften. Mit besonderer Berücksichtigung W. Diltheys Werk (str.279-297)  
Josip Oslić
Izvorni znanstveni članak
 
Kriza filozofije i zadatak metafilozofije (str.299-314) hrvatskipdf 382 KB
Die Krise der Philosophie und die Aufgabe der Metaphilosophie (str.299-314)  
Damir Smiljanić
Izvorni znanstveni članak
 
Vječna pitanja na novome raskrižju. Perspektive drugog početka filozofije (str.315-324) hrvatskipdf 331 KB
Ewige Fragen am neuen Scheideweg. Perspektiven des zweiten Anfangs der Philosophie (str.315-324)  
Milan Uzelac
Izvorni znanstveni članak
 
Perspektive suvremene anglosaksonske filozofije religije (str.325-339) hrvatskipdf 368 KB
Perspectives within Contemporary Anglo-Saxon Philosophy of Religion (str.325-339)  
Danijel Tolvajčić, Aleksandra Golubović
Pregledni rad
 
Perspektive filozofije: filozofija medija (str.341-350) hrvatskipdf 334 KB
Perspectives of Philosophy: Philosophy of Media (str.341-350)  
Divna Vuksanović
Prethodno priopćenje
 
In(ter)vencije jezika: mucanje, postajanje, život (str.351-359) hrvatskipdf 327 KB
In(ter)ventions of Language: Stuttering, Becoming, Life (str.351-359)  
Barbara Dolenc
Pregledni rad
 
Aberacije »utopijskog uma« i hrabrost filozofiranja (str.361-375) hrvatskipdf 443 KB
Aberrations of the “Utopian Mind” and the Courage of Doing Philosophy (str.361-375)  
Šimo Šokčević
Pregledni rad
 
Nasljeđe Heideggerova su-bitka u Lacanovu određenju Drugog (str.377-392) hrvatskipdf 370 KB
The Legacy of Heidegger’s Being-With in Lacan’s Determination of the Other (str.377-392)  
Martina Žeželj
Izvorni znanstveni članak
 
Predsokratovsko razmatranje φρόνησις-a i αἴσθησις-a (str.393-406) hrvatskipdf 527 KB
Pre-socratic Consideration of φρόνησις and αἴσθησις (str.393-406)  
Željko Kaluđerović
Izvorni znanstveni članak
 
Egoizam i altruizam (str.407-426) hrvatskipdf 409 KB
Egoism and Altruism (str.407-426)  
Slobodan Sadžakov
Izvorni znanstveni članak
 
Umjetnost kao samorefleksija. Od Hegelova kraja povijesti do Dantoova kraja umjetnosti (str.427-443) hrvatskipdf 385 KB
Art as Self-reflection. From Hegel’s End of History to Danto’s End of Art (str.427-443)  
Marko Kardum
Izvorni znanstveni članak
 
Pojam coincidentia oppositorum u Nikole Kuzanskog (str.445-452) hrvatskipdf 350 KB
Der Begriff coincidentia oppositorum bei Nikolaus von Kues (str.445-452)  
Žaklina Dodig-Soklić
Pregledni rad
 
RECENZIJE I PRIKAZI (str.453-464) hrvatskipdf 392 KB
Nino Čengić, Zvonko Šundov, Saša Marinović, Nevad Kahteran, Tonći Kokić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 18.383 *