hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: July 2015

Published on HRČAK: 07 July 2015
Table of contents Full text
Toponimi Gacke doline (str.1-20) croatianpdf 203 KB
Toponyms in the Gacka Valley (str.20-20)  
Jasminka Brala-Mudrovčić
Professional paper
 
How to publish research on offensive familiy nicknames? Some ethical considerations in anthroponomastics (str.21-37) englishpdf 196 KB
Kako objaviti istraživanje o uvredljivim obiteljskim nadimcima? Neka promišljanja o etici u antroponomastici (str.37-37)  
Ines Carović, Kristian Novak
Original scientific paper
 
Iz hrvatske zoonimije: imenovanje krava (str.39-75) croatianpdf 650 KB
De la zoonimia croata: denominación de vacas (str.75-75)  
Ankica Čilaš Šimpraga, Joža Horvat
Original scientific paper
 
»Ovaj grad zovu još i...« – o antonomazijama za toponime (str.77-94) croatianpdf 239 KB
»This City Is Also Called…« – On Antonomasias for Toponyms (str.94-94)  
Ana Grgić, Davor Nikolić
Original scientific paper
 
Predijalni toponimi na zadarskome području (str.95-142) croatianpdf 978 KB
Place Names Derived from Personal Names of Roman Origin in the Zadar Area (str.142-142)  
Dubravka Ivšić
Original scientific paper
 
Gospićka hodonimija (str.143-158) croatianpdf 271 KB
Hodonymy of Gospić (str.158-158)  
Ivica Mataija
Professional paper
 
Neslavenski antroponimi na latinskim epigrafskim spomenicima prvih stoljeća hrvatske pismenosti (str.159-184) croatianpdf 324 KB
Non-Slavic Anthroponyms on Latin Epigraphic Monuments from the First Centuries of Croatian Literacy (str.184-184)  
Ana Mihaljević
Original scientific paper
 
Biblijski onimi u hrvatskome jeziku (str.185-208) croatianpdf 336 KB
Biblical Onyms in Croatian (str.208-208)  
Maja Opašić
Original scientific paper
 
Imena i prezimena splitskih nahoda u 19. stoljeću (str.209-241) croatianpdf 346 KB
Nomi e cognomi dei trovatelli spalatini nell’Ottocento (str.241-241)  
Andrea Rogošić, Antonia Luketin Alfirević
Original scientific paper
 
Toponimija zapadnoga dijela Popova (str.243-265) croatianpdf 364 KB
Toponymy of the Western Part of Popovo (str.265-265)  
Domagoj Vidović
Original scientific paper
 
Neke zamjedbe uz sintaksu imena (str.267-276) croatianpdf 229 KB
(str.276-276)  
Marija Znika, Maja Znika
Original scientific paper
 
Prikazi i ocjene (str.277-293) croatianpdf 216 KB
Joža Horvat, Domagoj Vidović, Dubravka Ivšić
Book Review
 
In memoriam Petar Šimunović (str.295-300) croatianpdf 131 KB
Anđela Frančić
In memoriam, Obituary
 
Tekuća onomastička bibliografija (2013.) (str.301-325) croatianpdf 308 KB
Branimir Brgles, Joža Horvat, Ines Virč
Bibliography
 
Visits: 14.406 *