hrcak mascot   Srce   HID

Mljekarstvo : časopis za unaprjeđenje proizvodnje i prerade mlijeka,Vol. 65 No. 4
Datum izdavanja: studenoga 2015.

Objavljen na Hrčku: 11. 11. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Ukupni sastav i sastav masti u mlijeku različitih vrsta (str.223-231)  
The overall and fat composition of milk of various species (str.223-231) engleskipdf 352 KB
Vesna Gantner, Pero Mijić, Mirjana Baban, Zoran Škrtić, Alka Turalija
Pregledni rad
 
Povezanost polimorfizma gena κ-kazeina s dugovječnošću i životnom proizvodnjom krava holštajn-frizijske pasmine u Vojvodini (str.232-237)  
Association of polymorphism κ-casein gene with longevity and lifetime production of Holstein-Friesian cows in Vojvodina (str.232-237) engleskipdf 224 KB
Dragomir Lukač, Sonja Jovanovac, Zsolt Nemes, Vitomir Vidović, Anka Popović-Vranješ, Nikola Raguž, Tijana Lopičić-Vasić
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj DGAT1 genetskih varijanti na količinu i kvalitetu mlijeka holstein, simentalske i smeđe pasmine goveda u Hrvatskoj (str.238-242)  
Effect of DGAT1 gene variants on milk quantity and quality in Holstein, Simmental and Brown Swiss cattle breeds in Croatia (str.238-242) engleskipdf 199 KB
Admir Dokso, Ante Ivanković, Ervin Zečević, Muhamed Brka
Izvorni znanstveni članak
 
Povezanost između razine proizvodnje mlijeka, duljine intervala teljenja, parametara laktacijske krivulje i ekonomskih rezultata u holstein krava (str.243-250)  
Associations between milk production level, calving interval length, lactation curve parameters and economic results in Holstein cows (str.243-250) engleskipdf 254 KB
Dana Němečková, Luděk Stádník, Jaroslav Čítek
Izvorni znanstveni članak
 
Mliječne i reprodukcijske odlike srnaste koze u mediteranskim uvjetima uzgoja (str.251-258) hrvatskipdf 221 KB
Dairy and reproductive traits of German fawn goats in Mediterranean breeding conditions (str.251-258)  
Zvonimir Prpić, Petra Žampera, Zoran Grgić, Boro Mioč
Izvorni znanstveni članak
 
Meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus kod krava s mastitisom, prisutnost mecA gena i gena za virulenciju (str.259-268) hrvatskipdf 246 KB
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in cows with mastitis, the presence of the mecA gene and the gene for virulence (str.259-268)  
Vesna Jaki Tkalec, Darko Majnarić, Jadranka Jurmanović, Boris Habrun, Željko Cvetnić, Manuela Zadravec, Branka Šeol Martinec
Izvorni znanstveni članak
 
Utječe li produktivnost na profitabilnost poduzeća u industriji prerade mlijeka? Iskustva Slovenije, Hrvatske i Srbije (str.269-279)  
Does productivity affect profitability in dairy processing industry? Evidence from Slovenia, Croatia and Serbia (str.269-279) engleskipdf 270 KB
Saša Muminović, Željana Aljinović Barać
Izvorni znanstveni članak
 
Tehnologija i kvaliteta njeguškog sira (str.280-286)  
Production technology and some quality parameters of Njeguši cheese (str.280-286) engleskipdf 1 MB
Slavko Mirecki, Nikola Popović, Neven Antunac, Nataša Mikulec, Dijana Plavljanić
Stručni rad
 
Potrošačke preferencije studentske populacije kao odrednica uspješnog upravljanja kvalitetom mlijeka (str.287-295) hrvatskipdf 318 KB
Consumer preferences of student population as a determinant of successful milk quality management (str.287-295)  
Jelena Kristić, Jadranka Deže, Tina Bobić, Ivana Fosić, Dubravka Živoder, Ana Crnčan
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 18.646 *