hrcak mascot   Srce   HID

Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu,Vol. 41 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2014.

Objavljen na Hrčku: 4. 3. 2016.
Sadržaj Puni tekst
MAN OF REALISED DREAMS  
ČOVJEK OSTVARENIH SNOVA (str.5-8) hrvatskipdf 187 KB
IVAN DEVČIĆ
Esej
 
INKULTURACIJSKI ELEMENTI U ZNANSTVENOM OPUSU MONS. DR. MILE BOGOVIĆA (str.9-22) hrvatskipdf 230 KB
INCULTURAL ELEMENTS IN THE SCHOLARLY OPUS OF MONS. MILE BOGOVIĆ PH.D (str.22-22)  
FRANJO VELČIĆ
Pregledni rad
 
MILE BOGOVIĆ FROM PRIEST TO SCIENTIST AND BISHOP  
OD POPA MILE DO ZNANSTVENIKA I BISKUPA BOGOVIĆA (str.23-38) hrvatskipdf 506 KB
DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ
Esej
 
IZLOŽBENA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA SENJ O GOSPIĆKO-SENJSKOJ BISKUPIJI I NJEZINOM PRVOM BISKUPU MONS. DR. MILI BOGOVIĆU (str.39-68) hrvatskipdf 703 KB
THE EXHIBITION ACTIVITY OF THE SENJ TOWN MUSEUM ABOUT THE GOSPIĆ-SENJ BISHOPRIC AND ITS FIRST BISHOP MONS. PROF. MILE BOGOVIĆ (str.68-68)  
BLAŽENKA LJUBOVIĆ
Ostalo
 
POVIJEST I SADAŠNJOST LIKE I NJEZINE KATOLIČKE CRKVE U NOVOJ INTERPRETACIJI MONS. DR. SC. MILE BOGOVIĆA (str.69-82) hrvatskipdf 262 KB
THE HISTORY AND PRESENT OF LIKA AND ITS CATHOLIC CHURCH IN A NEW INTERPRETATION OF MONS. MILE BOGOVIĆ PH.D (str.82-82)  
PETAR STRČIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
THE SLUNJ REGION AND ITS CHURCH IN THE PAST AND PRESENT (REVIEW OF THE MANUSCRIPT OF PROF. MILE BOGOVIĆ PH.D.)  
SLUNJSKI KRAJ I NJEGOVA CRKVA U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI (Recenzija rukopisa prof. dr. sc. Mile Bogovića) (str.83-96) hrvatskipdf 223 KB
MILAN KRUHEK
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ČASOPIS HRVATSKA VJERNOST – KRONIČAR IZGRADNJE CRKVE HRVATSKIH MUČENIKA NA UDBINI I HRVATSKOG MARTIROLOGIJA (str.97-116) hrvatskipdf 409 KB
THE JOURNAL HRVATSKA VJERNOST (CROATIAN FAITH) – CHRONOLOGIST OF THE BUILDING OF THE CHURCH OF CROATIAN MARTYRS IN UDBINA AND CROATIAN MARTYROLOGY (str.116-116)  
ANTE BEŽEN
Ostalo
 
KASNOSREDNJOVJEKOVNI GROB 195 IZ SKLOPA KATEDRALE SV. JAKOVA U UDBINI (str.117-130) hrvatskipdf 295 KB
LATE MEDIAEVAL GRAVE 195 FROM THE COMPLEX OF THE CATHEDRAL OF ST JAMES IN UDBINA (str.130-130)  
RADOMIR JURIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
SMILJAN – ČOVINI, Crikvine 2004. – 2014.1 desetljeće arheoloških istraživanja (str.131-158) hrvatskipdf 840 KB
SMILJAN – ČOVINI, Crikvine 2004-2014 a decade of archaeological investigations (str.158-158)  
TATJANA KOLAK
Izvorni znanstveni članak
 
PISMO PAPE INOCENTA IV. SENJSKOM BISKUPU FILIPU U TISKANIM IZDANJIMA I HISTORIOGRAFIJI (str.159-183) hrvatskipdf 379 KB
THE LETTER OF POPE INNOCENT IV TO SENJ BISHOP PHILIP IN PRINTED PUBLICATIONS AND HISTORIOGRAPHY (str.184-184)  
MIROSLAV GLAVIČIĆ
Pregledni rad
 
KRALJEVSKI PRIVILEGIJI HRVATSKIM KAPTOLIMA (str.185-210) hrvatskipdf 275 KB
ROYAL PRIVILEGES OF THE CROATIAN CHAPTERS (str.210-210)  
ANTE GULIN
Pregledni rad
 
O GLAGOLJSKOJ TISKARI U SENJU I NJEZINIM IZDANJIMA (1494.-1508.) (str.211-243) hrvatskipdf 1 MB
(str.244-244)  
ANICA NAZOR
Izvorni znanstveni članak
 
MARKO ANTUN DE DOMINIS − PREVRTLJIV ILI DOSLJEDAN (str.245-251) hrvatskipdf 267 KB
MARCO ANTONIO DOMINIS - CAPRICIOUS OR CONSISTENT (str.252-252)  
VESNA TUDJINA
Pregledni rad
 
SINTAKTIČKA, LEKSIKOLOŠKA I STILISTIČKA RAŠČLAMBA PRIJEPISA SENJSKOGA STATUTA VUKA RUČIĆA (str.253-270) hrvatskipdf 250 KB
SYNTACTICAL, LEXICOGRAPHICAL AND STYLISTIC ANALYSIS OF THE TRANSCRIPT OF THE SENJ STATUTE OF VUK RUČIĆ (str.270-270)  
MARIO ŠIMUDVARAC
Izvorni znanstveni članak
 
PRIČEST U SMAIL-AGI (str.271-276) hrvatskipdf 190 KB
COMMUNION IN SMAIL-AGA (str.276-276)  
MILAN MOGUŠ
Izvorni znanstveni članak
 
FRANJEVCI VODE SENJSKU GIMNAZIJU NA PRIJELAZU IZ 18. U 19. STOLJEĆE (str.277-292) hrvatskipdf 241 KB
FRANCISCANS LEAD SENJ GRAMMAR SCHOOL AT THE TURN OF 18TH TO 19TH CENTURY (str.292-292)  
FRANJO EMANUEL HOŠKO
Izvorni znanstveni članak
 
PRINOS BIBLIOGRAFIJI MILE MAGDIĆA S POSEBNIM OSVRTOM NA POVIJEST GRADA SENJA (str.293-304) hrvatskipdf 228 KB
A CONTRIBUTION TO THE BIBLIOGRAPHY OF MILE MAGDIĆ WITH A SPECIAL OVERVIEW OF THE HISTORY OF THE TOWN OF SENJ (str.304-304)  
MARTA HUSIĆ
Pregledni rad
 
BISKUPOVA PISMA VATROSLAVU JAGIĆU (1886. – 1901.) (str.305-328) hrvatskipdf 354 KB
BISHOP’S LETTERS TO VATROSLAV JAGIĆ (1886 – 1901) (str.328-328)  
ALOJZ JEMBRIH
Izvorni znanstveni članak
 
LIKA I SENJ 1914. IZMEĐU MIRA I RATA (str.329-348) hrvatskipdf 288 KB
LIKA AND SENJ IN 1914 BETWEEN PEACE AND WAR (str.348-348)  
ŽELJKO HOLJEVAC
Izvorni znanstveni članak
 
POTEŠKOĆE OKO OSNIVANJA PODRUŽNICE CRVENOG KRIŽA U SENJU 1914. GODINE (str.349-380) hrvatskipdf 351 KB
DIFFICULTIES AROUND THE FOUNDATION OF A BRANCH OF THE RED CROSS IN SENJ IN 1914 (str.380-380)  
MIRA KOLAR DIMITRIJEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
UPRAVNA POVIJEST KOTARA SENJ 1946.-1948. (str.381-410) hrvatskipdf 378 KB
THE ADMINISTRATIVE HISTORY OF THE DISTRICT OF SENJ 1946 – 1948 (str.410-410)  
ŽELJKO BARTULOVIĆ, MONIKA LEKA
Izvorni znanstveni članak
 
VJEKOSLAV BALIN, HRVATSKI DOMOLJUB I MUČENIK (str.411-426) hrvatskipdf 257 KB
VJEKOSLAV BALIN, CROATIAN PATRIOT AND MARTYR (str.426-426)  
ANĐELKO MIJATOVIĆ
Stručni rad
 
DEMOGRAFSKE POSLJEDICE DRUGOGA SVJETSKOG RATA I PORAĆA U LICI (str.427-444) hrvatskipdf 384 KB
THE DEMOGRAPHIC CONSEQUENCES OF THE SECOND WORLD WAR AND POSTWAR PERIOD IN LIKA (str.444-444)  
DRAŽEN ŽIVIĆ, IVO TURK
Izvorni znanstveni članak
 
O POTREBI FAKSIMILNIH, KRITIČKIH, DIGITALNIH IZDANJA SENJSKE GLAGOLJSKE TISKARE I NJIHOVE MREŽNE DOSTUPNOSTI Razmišljanje povodom 520. obljetnice tiskanja Senjskoga glagoljskoga misala (str.445-460) hrvatskipdf 610 KB
ABOUT THE NEED OF FACSIMILE, CRITICAL, DIGITAL EDITIONS OF SENJ’S GLAGOLITIC PRESS AND THEIR NETWORK AVAILABILITY (str.460-460)  
JURAJ LOKMER
Stručni rad
 
ŠKOLOVANJE I OBRAZOVANJE GLAGOLJAŠA (str.461-464) hrvatskipdf 171 KB
JOSIP BRATULIĆ
Esej
 
Posjeta: 19.217 *