hrcak mascot   Srce   HID

Filozofska istraživanja, Vol. 35 No. 1, 2015.


Filozofska istraživanja,Vol. 35 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2015.

Objavljen na Hrčku: 31. 5. 2016.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.1-1) hrvatskipdf 288 KB
Ostalo  
CONTENTS (str.2-2) engleskipdf 240 KB
SOMMAIRE (str.2-2)  
INHALT (str.2-2)  
Ostalo  
Mediteranska misao: od antike do Camusa (str.3-3) hrvatskipdf 255 KB
Marita Brčić Kuljiš, Mislav Kukoč
Uvodnik
 
Jesu li Tvorac i njegov Svemir u Platōnovu Timaiju zamisli sredozemnoga podrijetla? (str.5-20) hrvatskipdf 526 KB
Are Demiurge and His Cosmos in Plato’s Timaeus of Mediterranean Origin? (str.5-20)  
Mislav Ježić
Izvorni znanstveni članak
 
Grčki mit o Kleobisu i Bitonu kao izvor ranog poimanja ethosa. Termin i pojam arete u dvojnom kontekstu filozofijskog i povijesno-umjetničkog tumačenja (str.21-30) hrvatskipdf 877 KB
The Greek Myth of Kleobis and Biton as a Source of the Early Understanding of Ethos. The Term and Notion of Arete in the Dual Context of Philosophical and Art Historical Interpretation (str.21-30)  
Vladimir Rismondo
Prethodno priopćenje
 
K antičkim korijenima prozodije. Prilog za rekonstrukciju starogrčkog izgovora (str.31-47) hrvatskipdf 795 KB
Towards the Ancient Roots of Prosody. A Contribution to the Reconstruction of Ancient Greek Pronunciation (str.31-47)  
Slobodan Stamatović
Izvorni znanstveni članak
 
Mediteransko mišljenje (str.49-52) hrvatskipdf 307 KB
Mediterranean Thought (str.49-52)  
Henning Ottmann
Pregledni rad
 
Mediteransko mišljenje Alberta Camusa i filozofija povijesti (str.53-65) hrvatskipdf 426 KB
Albert Camus’ Mediterranean Thought and Philosophy of History (str.53-65)  
Mislav Kukoč
Izvorni znanstveni članak
 
Između književnosti i filozofije: egzistencijalizam mediteranskog kruga. Albert Camus i Antun Šoljan (str.67-87) hrvatskipdf 487 KB
Between Literature and Philosophy: Existentialism of the Mediterranean Circle. Albert Camus and Antun Šoljan (str.67-87)  
Anita Lunić
Izvorni znanstveni članak
 
Mediteranski toponimi u Nietzscheovim spisima (str.89-99) hrvatskipdf 357 KB
Mediterranean Toponyms in Nietzsche’s Works (str.89-99)  
Vladimir Jelkić
Izvorni znanstveni članak
 
Reinterpretacija fragmenta DK B6 Parmenidove poeme (str.101-115) hrvatskipdf 481 KB
Reinterpretation of the Fragment DK B6 of Parmenides’ Poem (str.101-115)  
Drago Đurić
Izvorni znanstveni članak
 
Platonizam u djelu Hermana Dalmatina De essentiis. Uz pitanje o izvorima Hermanove filozofije (str.117-135) hrvatskipdf 451 KB
Platonism in Herman Dalmatin’s De essentiis. Towards the Question on the Sources of Herman’s Philosophy (str.117-135)  
Erna Banić-Pajnić
Izvorni znanstveni članak
 
Spencerova filozofija individualne slobode (str.137-152) hrvatskipdf 383 KB
Spencer’s Philosophy of Individual Freedom (str.137-152)  
Marko Dokić
Pregledni rad
 
Što (više) nije slika? Ikonička razlika, imerzija i ikonička simultanost (str.153-169) hrvatskipdf 408 KB
What Is (No Longer) an Image? Iconic Difference, Immersion, and Iconic Simultaneity (str.153-169)  
Krešimir Purgar
Izvorni znanstveni članak
 
Vrijeme i perspektiva. Pitanje revolucije danas (str.171-179) hrvatskipdf 364 KB
Time and Perspective. Question of Revolution Today (str.171-179)  
Luka Bogdanić
Pregledni rad
 
In memoriam. Milan Polić (1946.–2015.) (str.181-184) hrvatskipdf 301 KB
Boris Kalin
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
RECENZIJE I PRIKAZI (str.185-201) hrvatskipdf 434 KB
Ana Jeličić, Demian Papo, Matija Mato Škrebić, Roni Rengel, Lino Veljak, Nevad Kahteran
Ostalo
 
Posjeta: 14.818 *