hrcak mascot   Srce   HID

Poslovna izvrsnost, Vol. 10 No. 2, 2016.


Datum izdavanja: prosinca 2016.

Objavljen na Hrčku: 20. 12. 2016.
Sadržaj Puni tekst
SPORTS TOURISM OFFER IN CROATIA (str.9-25) engleskipdf 201 KB
PONUDA SPORTSKOG TURIZMA U HRVATSKOJ (str.26-26)  
Mato Bartoluci, Sanela Škorić, Zrinka Starešinić
Prethodno priopćenje
 
POVRAT INVESTICIJE U LJUDSKI KAPITAL: STUDIJA SLUČAJA NA PRIMJERU REDOVITIH STUDENATA EKONOMIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.27-43) hrvatskipdf 258 KB
RETURN ON HUMAN CAPITAL INVESTMENT: CASE STUDY ON THE EXAMPLE OF REGULAR STUDENTS OF ECONOMICS IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.44-44)  
Ljerka Cerović, Ivan Rubinić, Robert Matić
Prethodno priopćenje
 
PRIMJENA FAKTORSKE ANALIZE U IDENTIFICIRANJU DIMENZIJA KVALITETE VISOKOOBRAZOVNE USLUGE (str.45-72) hrvatskipdf 341 KB
APPLICATION OF FACTORAL ANALYSIS IN IDENTIFYING DIMENSIONS OF QUALITY OF HIGHER EDUCATION SERVICE (str.73-73)  
Samira Fazlić, Sabina Đonlagić
Prethodno priopćenje
 
INTERNAL QUALITY ASSURANCE AT A HIGHER EDUCATION INSTITUTION (str.75-86) engleskipdf 146 KB
UNUTARNJE OSIGURANJE KVALITETE NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI (str.87-87)  
Jelena Legčević, Vlatka Hećimović
Prethodno priopćenje
 
UTJECAJ TRŽIŠNE ORIJENTACIJE HRVATSKIH PODUZEĆA NA INOVACIJE PROIZVODA I USLUGA (str.89-105) hrvatskipdf 296 KB
IMPACT OF MARKET ORIENTATION ON INNOVATION OF PRODUCTS AND SERVICES IN CROATIAN COMPANIES (str.106-106)  
Helena Miloloža
Prethodno priopćenje
 
IMPACT OF GLOBAL FINANCIAL CRISES ON GLOBAL FINANCIAL STABILITY AND NEED FOR AN ALTERNATIVE FINANCIAL SYSTEM (str.109-121) engleskipdf 274 KB
UTJECAJ SVJETSKIH FINANCIJSKIH KRIZA NA SVJETSKU FINANCIJSKU STABILNOST TE POTREBA ZA ALTERNATIVNIM FINANCIJSKIM SUSTAVOM (str.122-122)  
Muhammad Ashfaq
Pregledni rad
 
YOUNG CONSUMERS’ BEHAVIOURS IN RETAIL MARKET AND THEIR IMPACT ON ACTIVITIES OF RETAIL CHAINS (str.123-134) engleskipdf 170 KB
PONAŠANJE MLADIH POTROŠAČA NA MALOPRODAJNOM TRŽIŠTU I NJIHOV UTJECAJ NA AKTIVNOSTI MALOPRODAJNIH LANACA (str.135-135)  
Katarzyna Bilińska-Reformat, Magdalena Stefańska
Pregledni rad
 
UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU PACIJENATA NA PRIMJERU SMRTNOSTI OD AKUTNOG MIOKARDNOG INFARKTA TIJEKOM HOSPITALIZACIJE (str.137-143) hrvatskipdf 116 KB
PATIENT SAFETY MANAGEMENT IN THE EXAMPLE OF ACUTE MYOCARDIAL HEART ATTACK DURING THE HOSPITALIZATION (str.144-144)  
Vesna Čerfalvi, Vesna Košec, Željka Benceković
Pregledni rad
 
BUSINESS MODEL TAKING INTO ACCOUNT INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION (str.145-153) engleskipdf 127 KB
POSLOVNI MODEL KOJI VODI RAČUNA O ZAŠTITI INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA (str.154-154)  
Aldona – Małgorzata Dereń
Pregledni rad
 
ANALYSIS OF INTERNATIONAL TRADE BETWEEN TURKEY AND CROATIA (str.155-166) engleskipdf 142 KB
ANALIZA MEĐUNARODNE TRGOVINE IZMEĐU TURSKE I HRVATSKE (str.167-167)  
Ahmet Gökgöz, Ahmet Selçuk Dizkirici, Büşra Gezikol
Pregledni rad
 
ANALYSIS OF FRUIT AND VEGETABLE VALUE CHAINS (str.169-188) engleskipdf 322 KB
ANALIZA VRIJEDNOSNIH LANACA ZA PRODAJU VOĆA I POVRĆA (str.189-189)  
Ivana Plazibat, Ferhat Ćejvanović, Zorica Vasiljević
Pregledni rad
 
EUROPEAN DEBT CRISIS: THEORETICAL AND EMPIRICAL INVESTIGATION OF EXTERNAL IMBALANCES AS ONE OF ITS MAIN CAUSES (str.191-207) engleskipdf 343 KB
EUROPSKA DUŽNIČKA KRIZA: TEORETSKO I EMPIRIJSKO RAZMATRANJE VANJSKIH NERAVNOTEŽA KAO NJEZINOG GLAVNOG UZROKA (str.208-208)  
Anna Ruščáková, Jozefína Semančíková
Pregledni rad
 
EXPLORATORY ANALYSIS OF INTERNAL COMMUNICATION CHARACTERISTICS – RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH (str.209-218) engleskipdf 177 KB
EKSPLORATIVNA ANALIZA KARAKTERISTIKA INTERNE KOMUNIKACIJE – REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA (str.219-219)  
Réka Saáry
Pregledni rad
 
MJERENJE ZADOVOLJSTVA KLIJENATA USLUGAMA U DROGERIJAMA U GRADU ZAGREBU (str.221-239) hrvatskipdf 209 KB
CUSTOMER SATISFACTION MEASURING IN DRUG STORES IN ZAGREB (str.240-240)  
Tomislav Šušnjar, Ana Zakarija
Pregledni rad
 
NAČELO PRORAČUNSKE RAVNOTEŽE U NACIONALNOM PRORAČUNSKOM SUSTAVU (str.241-258) hrvatskipdf 331 KB
PRINCIPLE OF EQUILIBRIUM IN NATIONAL BUDGET SYSTEM (str.259-259)  
Branka Vukojević
Pregledni rad
 
Posjeta: 33.759 *