hrcak mascot   Srce   HID

Mostariensia : časopis za društvene i humanističke znanosti,Vol. 20 No. 1-2
Datum izdavanja: prosinca 2016.

Objavljen na Hrčku: 20. 12. 2016.
Sadržaj Puni tekst
EMOCIJE I KULTURA:MEĐUKULTURALNE RAZLIKE U IZRAŽAVANJU EMOCIJA (str.7-19) hrvatskipdf 104 KB
EMOTIONS AND CULTURE: INTERCULTURAL DIFFERENCES IN EXPRESSING EMOTIONS (str.7-19)  
Arta Dodaj, Kristina Sesar
Pregledni rad
 
NEKE DETERMINANTE STAVOVA PREMA OSOBAMA SA PSIHIČKIM POREMEĆAJIMA (str.21-39) hrvatskipdf 154 KB
SOME DETERMINANTS OF THE ATTITUDES TOWARDS PERSONS WITH MENTAL DISORDERS (str.21-39)  
Ana Kurtović, Nikolina Svalina
Izvorni znanstveni članak
 
DVORSKE SLUŽBE I UREĐENJE DVORA VOJVODE RADOSLAVA PAVLOVIĆA (str.41-60) hrvatskipdf 122 KB
COURT SERVICES AND THE INTERNAL CONCEPTION OF DUKE RADOSLAV PAVLOVIĆ’S COURT (str.41-60)  
Ivana Jurčević
Izvorni znanstveni članak
 
VELIKI RAT U PUBLIKACIJAMA KLUBA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA I UMJETNIKA U OSIJEKU 1910. – 1924. (str.61-77) hrvatskipdf 134 KB
THE GREAT WAR IN THE 1910 – 1924 PUBLICATIONS OF THE CLUB OF CROATIAN WRITERS AND ARTISTS IN OSIJEK (str.61-77)  
Siniša Bjedov
Izvorni znanstveni članak
 
OBNOVA KNEŽEVA DVORA U DUBROVNIKU NAKON POTRESA 1979. GODINE U SVJETLU NOVIH SPOZNAJA (str.79-92) hrvatskipdf 226 KB
THE RENEWAL OF THE RECTOR’S PALACE IN DUBROVNIK AFTER THE EARTHQUAKE IN 1979 – NEW EVIDENCES (str.79-92)  
Marin Ivanović
Izvorni znanstveni članak
 
IZMEĐU SCILE I HARIBDE – GRAD OSIJEK POD UDARIMA ŠESTOSIJEČANJSKE DIKTATURE I VELIKE DEPRESIJE (str.93-116) hrvatskipdf 155 KB
BETWEEN TWO EQUAL DANGERS – THE CITY OF OSIJEK UNDER THE 1ST JANUARY DICTATORSHIP AND GREAT DEPRESSION (str.93-116)  
Anamarija Lukić
Izvorni znanstveni članak
 
ODGOJNE VRIJEDNOSTI U ODABRANIM GOVORIMA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, PROMICATELJA PROSVJETE I KULTURE (str.117-131) hrvatskipdf 121 KB
EDUCATIONAL VALUES IN SELECTED SPEECHES OF JOSIP JURAJ STROSSMAYER – PROMOTER OF ENLIGHTMENT AND CULTURE (str.117-131)  
Vesnica Mlinarević, Tihomir Živić, Antonija Vranješ
Pregledni rad
 
PROCJENA VALJANOSTI KAO PREDUVJET ZA POBOLJŠANJE KVALITETE RADA U USTANOVAMA ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE (str.133-148) hrvatskipdf 143 KB
VALIDITY ASSESSMENT AS A PREREQUISITE FOR IMPROVING THE QUALITY OF WORK IN INSTITUTIONS FOR EARLY AND PRE-SCHOOL EDUCATION (str.133-148)  
Marina Zeleničić
Prethodno priopćenje
 
FEMINIZAM – ŠTO JE OSTVARIO? (str.149-169) hrvatskipdf 152 KB
FEMINISM – WHAT HAS IT ACCOMPLISHED? (str.149-169)  
Damirka Mihaljević
Prethodno priopćenje
 
SVEUČILIŠTA I PROMJENE (str.171-184) hrvatskipdf 108 KB
UNIVERSITIES AND CHANGES (str.171-184)  
Ivan Miškulin, Zvjezdana Penava Brekalo, Hrvoje Serdarušić
Izvorni znanstveni članak
 
KONCEPTUALNI MODEL UTJECAJA UPRAVLJANJA ZNANJEM NA ORGANIZACIJSKE PERFORMANSE (str.185-197) hrvatskipdf 220 KB
CONCEPTUAL MODEL OF THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCES (str.185-197)  
Marko Markić
Prethodno priopćenje
 
UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME KAO MODUS IMPLEMENTACIJE FLEKSIBILNOSTI NA TRŽIŠTU RADA (str.199-217) hrvatskipdf 172 KB
EMPLOYMENT CONTRACT FOR A DEFINITE PERIOD OF TIME AS A MODUS OF IMPLEMENTING FLEXIBILITY ON THE LABOUR MARKET (str.199-217)  
Andrijana Bilić, Trpimir Perkušić
Izvorni znanstveni članak
 
TEMELJNA NAČELA NOVE KONVENCIJE O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU STVARI U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO MOREM (ROTTERDAMSKA PRAVILA, 2009.) (str.219-225) hrvatskipdf 106 KB
BASIC PRINCIPLES OF THE NEW CONVENTION ABOUT CONTRACTS ABOUT INTERNATIONAL MARITIME CARRIAGE OF GOODS FULLY OR PARTLY BY SEA (ROTTERDAM RULES, 2009) (str.219-225)  
Ivo Grabovac, Marinko Jurilj
Pregledni rad
 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA JAVNE UPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ I POSTUPAK ZAŠTITE OSTVARIVANJA TOGA PRAVA (str.227-238) hrvatskipdf 153 KB
RIGHTS TO INFORMATION ACCESS IN PUBLIC ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE PROCEDURE OF THE PROTECTION OF THAT RIGHT (str.227-238)  
Željka Vajda Halak, Danijela Romić, Zoran Tršinski
Pregledni rad
 
IMIDŽ KAO KONKURENTSKA PREDNOST NA PRIMJERU NAMJEŠTAJA „PAVIČIĆ“ (str.239-251) hrvatskipdf 205 KB
IMAGE AS A COMPETITIVE ADVANTAGE ON THE EXAMPLE OF COMPANY ‘’FURNITURE PAVIČIĆ’’ (str.239-251)  
Sandra Soče Kraljević, Sanja Pavičić
Stručni rad
 
Potreba je silila na rad (str.255-258) hrvatskipdf 84 KB
Željka Metesi Deronjić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stalna spremnost na selidbu (str.259-264) hrvatskipdf 104 KB
Dragana Zovko
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Propedeutički sveučilišni udžbenik (str.265-268) hrvatskipdf 82 KB
Vlado Pandžić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 33.309 *