hrcak mascot   Srce   HID

Scrinia Slavonica : Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest,Vol. 3 No. 1
Datum izdavanja: studenoga 2003.

Objavljen na Hrčku: 4. 3. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Bitka kod Murse 351. i njezin odjek (str.9-29) hrvatskipdf 154 KB
The Battle at Mursa in 351 and its consequences (str.9-29)  
Hrvoje Gračanin
Izvorni znanstveni članak
 
Useljenici “de partibus Ungarie” i njihove veze s hrvatskom zajednicom u Mlecima (str.30-56) hrvatskipdf 304 KB
Immigrants “de partibus Ungarie” and their relationships with the Croatian community in Venice (str.30-56)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju položaja djece u srednjovjekovnim gradskim naseljima u međurječju Save i Drave (str.57-69) hrvatskipdf 111 KB
A contribution to the knowledge about the position of children in medieval urban settlements in the region between the rivers (str.57-69)  
Marija Karbić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog srednjovjekovnoj topografiji i hidrografiji psunjsko-papučkog kraja (str.70-94) hrvatskipdf 251 KB
A contribution to the medieval topography and hydrography of the Psunj and Papuk area (str.70-94)  
Stanko Andrić
Izvorni znanstveni članak
 
Na putu kroz Slavoniju pod krinkom (1626.). Putovanje dalmatinskog humanista Atanazija Jurjevića (Georgiceo) – novi rukopis i nova interpretacija (str.95-120) hrvatskipdf 219 KB
Travelling disguised through Slavonia in 1626 (The journey of the Dalmatian humanist Athanasio Georgiceo – new manuscript and new interpretation) (str.95-120)  
István György Tóth
Izvorni znanstveni članak
 
Brodska utvrda “Vukovac” 1688.-1722. (str.121-156) hrvatskipdf 669 KB
The Brod fortress of “Vukovac”, 1688-1722 (str.121-156)  
Josip Kljajić
Izvorni znanstveni članak
 
Kuga u Požegi i Požeškoj kotlini 1739. godine (str.157-170) hrvatskipdf 115 KB
Plague in Požega and Požega-Basin in 1739 (str.157-170)  
Robert Skenderović
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog proučavanju vinogradarstva na našičkom vlastelinstvu u prvoj polovici 18. stoljeća (str.171-199) hrvatskipdf 1 MB
Contribution to examining wine-growing in Našice manorial estate in the first half of the 18th century (str.171-199)  
Milan Vrbanus
Izvorni znanstveni članak
 
Plan Hotela Lambert za svrgavanje bana Josipa Jelačića 1848.-1849. (str.200-210) hrvatskipdf 130 KB
The plan of the Hotel Lambert to dethrone ban Josip Jelačić in 1848-1849 (str.200-210)  
Piotr Zurek
Izvorni znanstveni članak
 
Donjodravski plovidbeni put u 19. i poèetkom 20. stoljeća (s posebnim osvrtom na odnos države prema tom problemu) (str.211-230) hrvatskipdf 145 KB
Lower Drava navigational way in the 19th and at the beginning of the 20th century (with a special reference to the state positon on this problem) (str.211-230)  
Zlata Živaković-Kerže
Izvorni znanstveni članak
 
Trgovačke prilike na vukovarskom području 1868-1914. (Prilog proučavanju gospodarske povijesti Slavonije i Srijema) (str.231-246) hrvatskipdf 344 KB
Conditions of commerce in Vukovar region 1868-1914 (A contribution to the economic history of Slavonia and Srijem) (str.231-246)  
Zdenka Baždar
Izvorni znanstveni članak
 
Bolnice u Požeškoj županiji i sustav javne zdravstvene službe 1874.-1918. (str.247-280) hrvatskipdf 176 KB
Hospitals in Požega county and public health system in 1847-1918 (str.247-280)  
Vijoleta Herman-Kaurić
Stručni rad
 
Osnivanje i rad “Napretkovih” organizacija na području Slavonije 1902.-1949. (str.281-335) hrvatskipdf 762 KB
Founding and activities of “Napredak” organizations on the territory of Slavonia in 1902-1949 (str.281-335)  
Zdravklo Dizdar
Izvorni znanstveni članak
 
Djelovanje Seljačke sloge u Slavoniji, Srijemu i Baranji (1925.-1941.) (str.336-390) hrvatskipdf 269 KB
Activities of Seljačka sloga organization in Slavonia, Srijem and Baranya (1925-1941) (str.336-390)  
Suzana Leček
Izvorni znanstveni članak
 
Izbor narodnog zastupnika u Ðakovu 1884. (str.391-412) hrvatskipdf 160 KB
Electing people’s representative in Ðakovo 1884 (str.391-412)  
Branko Ostajmer
Izvorni znanstveni članak
 
Povjesničar dr. Ferdo Šišić kao saborski zastupnik 1908.-1911. (str.413-433) hrvatskipdf 322 KB
Historian Ferdo Šišić as a member of Parliament 1908-1911 (str.413-433)  
Mira Kolar
Izvorni znanstveni članak
 
Politički odnosi u Županjskom kotaru 1920. godine (str.434-451) hrvatskipdf 531 KB
Political relations in the Županja district during 1920 (str.434-451)  
Dragiša Jović
Stručni rad
 
Parlamentarni izbori u Brodskom kotaru 1923. godine (str.452-470) hrvatskipdf 410 KB
Parliamentary elections in the Brod district in 1932 (str.452-470)  
Ivica Miškulin
Izvorni znanstveni članak
 
Počeci logora Jasenovac (str.471-499) hrvatskipdf 270 KB
The beginnings of the Jasenovac concentration camp (str.471-499)  
Mario Kevo
Izvorni znanstveni članak
 
Iskapanja na prostoru koncentracijskog logora Stara Gradiška neposredno poslije završetka Drugog svjetskog rata i procjene broja žrtava (str.500-520) hrvatskipdf 137 KB
Excavations on the site of the concentration camp Stara Gradiška immediately after the World War II and estimation of the number of victims (str.500-520)  
Davor Kovačić
Izvorni znanstveni članak
 
Heimkehr. Povratak slavonskih Nijemaca nakon Drugoga svjetskog rata iz izbjeglištva / prognaništva u zavičaj i njihova sudbina (str.521-547) hrvatskipdf 155 KB
Heimkehr. Return of the Slavonian Germans from exile into their native land after the World War II and their destiny (str.521-547)  
Vladimir Geiger
Izvorni znanstveni članak
 
Wilhelm Wagner i njegove veze s Brodom (str.548-566) hrvatskipdf 360 KB
Wilhelm Wagner and his relationships with Brod (str.548-566)  
Josip Kljajić
Pregledni rad
 
Statistički opis brodske pukovnije iz trećeg desetljeća 19. stoljeća (str.567-635) hrvatskipdf 1 MB
Statistic description of Brod Regimente in third decade of 19th century (str.567-635)  
Mica Orban-Kljajić, Josip Kljajić
Stručni rad
 
Pisma Petra Preradovića u Arhivu obitelji Brlić (str.636-654) hrvatskipdf 111 KB
Petar Preradovic's letters in Archive of Brlić family (str.636-654)  
Mato Artuković, Josip Kljajić
Ostalo
 
Pisma novinara Adolfa Becka vinkovačkom zastupniku dr. Ferdi Šišiću (1910.-1911.) (str.655-699) hrvatskipdf 214 KB
Letters from journalist Adolf Beck to people's representative from Vinkovci Ferdo Šišić (str.655-699)  
Mira Kolar-Dimitrijević
Ostalo
 
“Novi kurs” Srba u Hrvatskoj (str.701-713) hrvatskipdf 110 KB
"New course" of Serbs in Croatia (str.701-713)  
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bibliografija radova o Vukovaru u Domovinskom ratu (str.714-728) hrvatskipdf 78 KB
Bibliography on Vukovar in Homeland War (str.714-728)  
Šimun Penava
Bibliografija
 
Kritike, prikazi, osvrti (str.729-753) hrvatskipdf 154 KB
Book reviews (str.729-753)  
Grupa autora
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 54.980 *