hrcak mascot   Srce   HID

Magistra Iadertina, Vol. 11. No. 1., 2016.


Datum izdavanja: ožujak 2017.

Objavljen na Hrčku: 20. 3. 2017.
Sadržaj Puni tekst
STATUS, PROBLEMS AND NEEDS WORKING WITH TALENTED PUPILS IN PRIMARY SCHOOLS IN CROATIA  
STANJE, PROBLEMI I POTREBE RADA S DAROVITIM UČENICIMA U OSNOVNIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.9-34) hrvatskipdf 430 KB
Anela Nikčević-Milković, Ana Jerković, Maja Rukavina
Izvorni znanstveni članak
 
Prevalence and relation between physical activity level and cardiorespiratory fitness in early school age children  
PREVALENCIJA I POVEZANOST RAZINE TJELESNE AKTIVNOSTI I KARDIORESPIRATORNOG FITNESA KOD DJECE RANE ŠKOLSKE DOBI (str.35-50) hrvatskipdf 280 KB
Ante Kamenjaš, Donata Vidaković Samaržija
Izvorni znanstveni članak
 
How could I be good or on a woman's letter of Jagoda Truhelka  
KAKO BIH MOGLA DA BUDEM DOBRA ILI O ŽENSKOM PISMU JAGODE TRUHELKE (str.51-72) hrvatskipdf 121 KB
Katarina Ivon, Josipa Blažinović
Izvorni znanstveni članak
 
FROM STUDENTS' SELF-EVALUATION TO QUALITY LEARNING ACHIEVEMENTS  
UČENIČKIM SAMOVREDNOVANJEM DO KVALITETNIH UČENIČKIH POSTIGNUĆA (str.73-88) hrvatskipdf 100 KB
Luči Bursać, Josipa Dadić, Tamara Kisovar-Ivanda
Prethodno priopćenje
 
COMPETENCES OF BIOLOGY TEACHERS IN CREATING COMPUTER MATERIALS AND USING INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECNHOLOGY  
KOMPETENCIJE UČITELJA BIOLOGIJE ZA IZRADU RAČUNALNIH SADRŽAJA I UPORABU INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA (str.89-104) hrvatskipdf 109 KB
Mila Bulić, Daniela Novoselić
Prethodno priopćenje
 
ATTITUDES TOWARDS VOLUNTEERING AND ASSESSMENT OF STUDENT VOLUNTEERING AT THE UNIVERSITY OF ZADAR  
STAVOVI O VOLONTIRANJU I VREDNOVANJU VOLONTERSKOG RADA STUDENATA SVEUČILIŠTA U ZADRU (str.105-130) hrvatskipdf 779 KB
Vilma Kotlar, Ivica Milanja, Krešimir Jakšić, Marija Bionda
Prethodno priopćenje
 
INDIGENEITY IN CROATIAN CHILDREN′S LITERATURE  
ZAVIČAJNOST U HRVATSKOJ DJEČJOJ KNJIŽEVNOSTI (str.131-150) hrvatskipdf 126 KB
Sanja Vrcić-Mataija, Jasminka Troha
Pregledni rad
 
The connection between the fear of public speaking and the student's engagement in the preparation of oral presentations  
POVEZANOST STRAHA OD JAVNOG NASTUPA I STUDENTSKOG ANGAŽMANA U PRIPREMI USMENIH PREZENTACIJA (str.151-160) hrvatskipdf 85 KB
Marijana Ražnjević Zdrilić, Iva Ivanac
Stručni rad
 
USE OF FUNDS AND ADDICTION LEISURE TIME OF YOUTH LIKA-SENJ COUNTY  
KORIŠTENJE SREDSTAVA OVISNOSTI I PROVOĐENJE SLOBODNOG VREMENA MLADIH LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE (str.161-183) hrvatskipdf 1 MB
Anela Nikčević-Milković
Stručni rad
 
Posjeta: 12.497 *