hrcak mascot   Srce   HID

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,Vol. 34 No. -
Datum izdavanja: prosinca 2016.

Objavljen na Hrčku: 14. 4. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Ritual deditio na reljefu hrvatskoga vladara (str.1-20) hrvatskipdf 2 MB
Ritual of the Deditio on the Relief Depicting a Croatian Ruler (str.1-20)  
Robert Kurelić
Prethodno priopćenje
 
Prilog proučavanju gospodarstva i prehrambenih navika u Turopolju u 13. stoljeću – životinjski ostaci s nalazišta Kobilić 1 (str.21-37) hrvatskipdf 208 KB
A Contribution to the Research of the Economy and Dietary Habits in Turopolje in the Thirteenth Century. Animal Remnants from the Archaeological Site of Kobilić 1 (str.21-37)  
Nikolina Antonić, Kyra Lyublyanovics
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga obiteljskih veza u formiranju gradske elite zagrebačkog Gradeca (str.39-87) hrvatskipdf 1 MB
The Role of Family Ties in the Formation of the Urban Elite of the Gradec of Zagreb (str.39-87)  
Bruno Škreblin
Izvorni znanstveni članak
 
Osobni predmeti vojnih zapovjednika na pomorskom pohodu. Primjer materijalnih predmeta šibenskih patricija ser Tome Tomaševića i ser Šimuna Tavelića na križarskom pohodu 1463. godine (str.89-105) hrvatskipdf 189 KB
Personal Objects of Military Commanders on the Naval Campaign. The Examples of Material Objects of the Noblemen of Šibenik ser Thomas Tomašević and ser Simon Tavelić on the Crusade of 1463 (str.89-105)  
Goran Budeč
Izvorni znanstveni članak
 
“Kuća Zrinskih nije nikad bila istinski dom obitelji Erdődy”. Poglavlja iz odnosa obitelji Zrinskih i Erdődy u ranom novom vijeku (str.107-123) hrvatskipdf 217 KB
“The House of the Zrinski/Zrínyi Was Never Truly a Home for the Erdődy Family”. A Chapter from the Relations between the Families of the Zrinski and the Erdődy in the Early Modern Period (str.107-123)  
Szabolcs Varga
Izvorni znanstveni članak
 
Kraljevinska prava, kraljevinska elita: primjer protonotara Jurja Plemića (1690.-1713.) (str.125-146) hrvatskipdf 225 KB
Kingdom’s Rights, Kingdom’s Elite: The Case of Prothonotary George Plemić (1690-1713) (str.125-146)  
Ivana Jukić, Josip Kasalo
Izvorni znanstveni članak
 
Bitka za Sinj 1715. godine (str.147-180) hrvatskipdf 304 KB
The Battle of Sinj in 1715 (str.147-180)  
Lovorka Čoralić, Nikola Markulin
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog proučavanju britansko-osmanlijskih odnosa: ambasada Edwarda Wortleyja Montaguea (1716.-1718.) (str.181-195) hrvatskipdf 184 KB
A Contribution to the Research of British-Ottoman Relations: The Embassy of Edward Wortley Montagu (1716-1718) (str.181-195)  
Marija Kocić
Prethodno priopćenje
 
Korespondencija između Josipa Jurja Strossmayera i Ivana Kostrenčića u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (str.197-211) hrvatskipdf 1 MB
The Correspondence between Josip Juraj Strossmayer and Ivan Kostrenčić in the Archive of the Croatian Academy of Sciences and Arts (str.197-211)  
Ivica Zvonar
Prethodno priopćenje
 
Mladohrvatski pokret do odvajanja od Starčevićeve hrvatske stranke prava 1910. godine (str.213-238) hrvatskipdf 201 KB
The Young Croat Movement until Its Separation from Starčević’s Party of Rights in 1910 (str.231-238)  
Mislav Gabelica
Izvorni znanstveni članak
 
Splitski evangelijar. Evangeliarium Spalatense, prir. Mirjana Matijević Sokol, Književni krug – Nadbiskupija splitsko-makarska, Split 2016., 267 str. (str.241-242) hrvatskipdf 59 KB
Damir Karbić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bonmatej iz Verone (1449.-1451.). Bonmatteo da Verona (1449-1451), prir. Ante Birin, Šibenski bilježnici. Notai di Sibenico, Biblioteka Hrvatska povjesnica. Građa IV/13, Zagreb 2016., 411 str. (str.242-243) hrvatskipdf 64 KB
Goran Budeč
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka, Notari Dubašnice, sv. 1, Treći notarski protokol Jura Sormilića (1726-1743), prir. Tomislava Bošnjak Botica – Ivan Botica – Tomislav Galović, Hrvatski državni arhiv – Staroslavenski institut – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Povijesno društvo otoka Krka, Zagreb 2016., 437 str. (str.243-244) hrvatskipdf 66 KB
Goran Budeč
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mirjana Polić Bobić – Mijo Korade, Paragvajska pisma, Matica hrvatska, Zagreb 2015., 246 str. (str.244-247) hrvatskipdf 78 KB
Filip Katanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marijan Šabić – Marcel Černý, Matija Mesić i češki i slovački suvremenici (pisma 1846.-1875.), Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Ústav pro českou literaturu Akademie vĕd České republiky v. v. i., Slavonski Brod – Prag 2016., 213 str. (str.247-248) hrvatskipdf 49 KB
Zrinko Novosel
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Norbert C. Tóth – Richárd Horváth – Tibor Neumann – Tamás Pálosfalvi, Magyarország világi archontológiája 1458-1526. I. Főpapok és bárók [Svjetovna arhontologija Ugarske 1458.-1526. I. Prelati i baruni], Magyar történelmi emlékek – Adattárak, Budapest 2016., 357 str. (str.249-251) hrvatskipdf 67 KB
Éva B. Halász
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kristijan Juran, Stari i novi stanovnici Šibenika i njegovih predgrađa u drugoj polovici 17. i početkom 18. stoljeća, Državni arhiv u Šibeniku, Šibenik 2016., 360 str. (str.251-252) hrvatskipdf 63 KB
Iva Kurelac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 – oko 1150), ur. Zrinka Nikolić Jakus, Povijest Hrvata, sv. 1, gl. ur. Zoran Ladić, Matica hrvatska, Zagreb 2015., 655 str. (str.252-255) hrvatskipdf 78 KB
Sanja Miljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Medieval Buda in Context, ur. Balázs Nagy – Martin Rady – Katalin Szende – András Vadas, Brill, Leiden – Boston 2016., 577 str. (str.255-259) hrvatskipdf 90 KB
Bruno Škreblin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Katherine Harvey, Episcopal Appointments in England, c. 1214-1344: From Episcopal Election to Papal Provision, Ashgate, Farnham 2014., 352 str. (str.259-262) hrvatskipdf 77 KB
Mišo Petrović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Szabolcs Varga, Studije o povijesti Sigeta i obitelji Zrinski u 16. stoljeću, Szigetvári Várbaráti Kör – Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola – Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Szigetvár 2015., 224 str. (str.262-263) hrvatskipdf 55 KB
Anđelko Vlašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji, Katedra Čakavskog sabora Pazin – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu – Općina Barban, Pazin – Barban – Pula 2015., 319 str. (str.264-265) hrvatskipdf 61 KB
Jelena Pavković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nikola Cik, Ekohistorija Đurđevca i Virja u drugoj polovini 18. stoljeća, Meridijani – Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju – Ogranak Matice hrvatske u Đurđevcu, Đurđevec 2016., 351 str. (str.265-267) hrvatskipdf 66 KB
Ivica Zvonar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josip Celić, Stanovništvo grada Paga za francuske uprave po anagrafu iz 1810. godine, Matica hrvatska – Ogranak Pag, Pag 2016., 174 str. (str.267-269) hrvatskipdf 58 KB
Zoran Ladić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
A horvát–magyar együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura, ur. Pál Fodor – Dinko Šokčević – Jasna Turkalj – Damir Karbić, Institut za povijesne znanosti Istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti – Hrvatski institut za povijest, Budimpešta 2015., 772 str. (str.270-273) hrvatskipdf 84 KB
Filip Novosel
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa istarsko gospodarstvo jučer i sutra, ur. Elvis Orbanić, Državni Arhiv u Pazinu – Sveučilište Jure Dobrile u Puli – Università Ca' Foscari Venezia, Pazin 2015., 488 str. (str.273-277) hrvatskipdf 93 KB
Sabine Florence Fabijanec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 57, Zagreb – Zadar 2015., 474 str. (str.277-279) hrvatskipdf 71 KB
Kristian Bertović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 54, br. 1-2, Dubrovnik 2016., 515 str. (str.280-282) hrvatskipdf 67 KB
Kristina Judaš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijesni prilozi, god. 34, br. 48 (208 str.) – br. 49 (375 str.), Zagreb 2015. (str.282-284) hrvatskipdf 66 KB
Sara Katanec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Historijski zbornik, god. 68, br. 1 (273 str.) – br. 2 (262 str.), Zagreb 2015. (str.284-288) hrvatskipdf 88 KB
Mario Makek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Croatica Christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 39, br. 75 (267 str.) – br. 76 (233 str.), Zagreb 2015. (str.288-291) hrvatskipdf 85 KB
Dominik Štefulić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 15, Slavonski Brod 2015., 427 str. (str.291-293) hrvatskipdf 69 KB
Ivan Bračić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Božilov (1940.-2016.) (str.297-302) hrvatskipdf 135 KB
Ante Gulin, Ivan Alexandrov Biliarsky
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 22.161 *