hrcak mascot   Srce   HID

Scrinia Slavonica : Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest,Vol. 17 No. 1
Datum izdavanja: listopada 2017.

Objavljen na Hrčku: 11. 4. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Population of Southeastern Baranya from the 16th to the Early 20th Century  
Kretanje stanovništva jugoistočne Baranje od 16. do početka 20. stoljeća u svjetlu općih povijesnih procesa i povijesnodemografskih izvora (str.9-34) hrvatskipdf 630 KB
Luka Jakopčić, Mislav Matišić
Izvorni znanstveni članak
 
The Heritage of Count Johann Friedrich Veterani and the Estate of Darda at the End of the 17th and the Beginning of the 18th Centuries  
Nasljeđe grofa Veteranija i vlastelinstvo Darda krajem 17. i početkom 18. stoljeća (str.35-52) hrvatskipdf 673 KB
Siniša Đuričić
Stručni rad
 
The Baroque Parterre of the Castle Eltz in Vukovar  
Barokni parterni vrt dvorca Eltz u Vukovaru (str.53-71) hrvatskipdf 701 KB
Zlatko Uzelac
Pregledni rad
 
Factors of Occurrence and the Sustainability of Hajduk Activities on the Slavonian-Syrmian Territory in the 18th Century  
Čimbenici pojave i održivosti hajdučije na slavonsko-srijemskom području u XVIII. stoljeću (str.73-95) hrvatskipdf 388 KB
Veljko Maksić
Stručni rad
 
Some Aspects of the Demographic Past of the Parish of Nova Gradiška According to the Parish Registers of Baptisms from 1878-1890  
Neki aspekti demografske prošlosti župe Nova Gradiška prema matičnoj knjizi krštenih župe Nova Gradiška 1878.-1890. (str.97-120) hrvatskipdf 530 KB
Danijela Juranović
Izvorni znanstveni članak
 
Dr Ivan Krapac – Bishop, Benefactor and Constructor (1910-1916)  
Dr. Ivan Krapac – biskup dobrotvor i graditelj Sjemeništa (1910.-1916.) (str.121-180) hrvatskipdf 567 KB
Marin Srakić
Izvorni znanstveni članak
 
The Ethnic Composition of Eastern Syrmia (1921) and the Demarcation of Croatia and Serbia (1945-1947)  
Etnička struktura istočnog Srijema (1921.) i razgraničenje između Hrvatske i Srbije (1945.-1947.) (str.181-210) hrvatskipdf 852 KB
Saša Mrduljaš
Pregledni rad
 
The Old Catholic Movement in Habjanovci between the two World Wars  
Starokatolički pokret u Habjanovcima između dvaju svjetskih ratova (str.211-232) hrvatskipdf 386 KB
Domagoj Tomas
Izvorni znanstveni članak
 
Religious Conversions from the Orthodox to the Roman Catholic Confession in the Territory of the Archdeaconate of Vaška (Virovitica, Slatina, Orahovica, Našice) at the Time of the NDH (1941-1945)  
Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku vjeroispovijest na području Vaščanskog arhiđakonata (Virovitica, Slatina, Orahovica, Našice) u vrijeme NDH (1941.-1945.) (str.233-251) hrvatskipdf 418 KB
Filip Škiljan
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski Borac from Vukovar – A Catholic and Ustasha Weekly Newspaper  
Vukovarski Hrvatski borac – katolički i ustaški tjednik (str.253-290) hrvatskipdf 477 KB
Petar Macut
Pregledni rad
 
The List of Victims of Malo Nabrđe – World War II and the Post-War Period: An Attempt of Data Revision on Human Losses in a Vanished and Forgotten Slavonian Village  
Žrtvoslov Malog Nabrđa – Drugi svjetski rat i poraće: pokušaj revizije podataka o ljudskim gubitcima nestalog i zaboravljenog slavonskog sela (str.291-378) hrvatskipdf 812 KB
Vladimir Geiger, Pero Šola
Izvorni znanstveni članak
 
Janus and the Blue Helmet: the Oilfields of Western Syrmia and the Peacekeeping Operations of the United Nations 1992-1998  
Janus i plava kaciga: naftna polja zapadnog Srijema i mirovne operacije Ujedinjenih naroda 1992.-1998. (str.379-401) hrvatskipdf 409 KB
Ivica Miškulin
Izvorni znanstveni članak
 
Nonnulla documenta pertinentia ad Nicolaum de Wylak, regem ultimum Regni Bosnae  
Nonnulla documenta pertinentia ad Nicolaum de Wylak, regem ultimum Regni Bosnae (str.403-418) hrvatskipdf 378 KB
Davor Salihović
Stručni rad
 
The Boundaries of Slavonia in the 13th–14th Centuries: Remarks on the Border Roles of the River Drava and Mount Gvozd  
„Granice” Slavonije u 13.-14. stoljeću: napomene za prosudbu granične uloge Drave i Gvozda (str.419-434) hrvatskipdf 462 KB
Gábor Szeberényi
Izvorni znanstveni članak
 
O istoričnosti predmodernih etnonima u svetlu konstruktivističkih i etnosimbolističkih teorija nacija i etniciteta (str.435-441) srpskipdf 331 KB
Aleksandar Horvat
Ostalo
 
Odgovor na razmišljanja Aleksandra Horvata (str.443-447) hrvatskipdf 315 KB
Suzana Leček
Ostalo
 
Dr. Ive Mažuran (1928.-2016.) (str.449-450) hrvatskipdf 267 KB
Darko Vitek
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Dr. fra Andrija (Josip) Zirdum (1937.-2017.) (str.451-455) hrvatskipdf 288 KB
Mato Artuković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Četvrta dodjela Nagrade Podružnice mladim povjesničarima (str.457-460) hrvatskipdf 344 KB
Stanko Andrić
Vijest
 
Prikazi i osvrti (str.461-496) hrvatskipdf 415 KB
Recenzija, Prikaz slučaja  
Posjeta: 14.313 *