hrcak mascot   Srce   HID

Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika,Vol. 34 No. 2
Datum izdavanja: prosinac 1986.

Objavljen na Hrčku: 5. 9. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Nekoliko napomena o Botićevu jeziku i stilu (str.33-39) hrvatskipdf 391 KB
Stipe Botica
Izvorni znanstveni članak
 
Struktura i semantika pridjevskih sintagmi (str.40-43) hrvatskipdf 190 KB
Marko Samardžija
Izvorni znanstveni članak
 
O kontrastivnoj ulozi zvučnosti krajnjih suglasnika (str.43-44) hrvatskipdf 93 KB
Stanimir Rakić
Izvorni znanstveni članak
 
Uz makedonske jezične obljetnice (str.45-50) hrvatskipdf 381 KB
Dalibor Brozović
Izvorni znanstveni članak
 
Da li aeropag ili drukčije? (str.51-52) hrvatskipdf 105 KB
Miroslav Kravar
Ostalo
 
O nazivima rječnik, leksikon, enciklopedija i enciklopedijski rječnik (str.52-54) hrvatskipdf 173 KB
Milica Mihaljević
Ostalo
 
Tradicija ili norma (str.54-57) hrvatskipdf 245 KB
Ivan Pelz
Ostalo
 
Zagrebački nazivi s pridjevima kameni/kamenit (str.58-59) hrvatskipdf 123 KB
Ivan Pelz
Ostalo
 
O zagrebačkim toponimima (str.59-61) hrvatskipdf 185 KB
Stjepan Babić
Ostalo
 
O Etruriji i Etrurcima (str.61-62) hrvatskipdf 118 KB
Stjepan Babić
Ostalo
 
Obrada prirodoslovnih termina u „Osmerojezičnom rječniku" (str.62-64) hrvatskipdf 127 KB
Ivan Klasnić
Ostalo
 
Posjeta: 950 *