hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 27 No. 1, 1995.


Datum izdavanja: prosinac 1995.

Objavljen na Hrčku: 19. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Sovjetski dodiri s dr. Antom Pavelićem od rujna 1944. do veljače 1945. (str.7-30) hrvatskipdf 1 MB
THE SOVIET CONNECTIONS WITH ANTE PAVELIĆ (str.31-31)  
Jere Jareb
Izvorni znanstveni članak
 
Židovska vjerska općina u Zagrebu do 1941. godine (str.33-53) hrvatskipdf 979 KB
THE JEWISH RELIGIOUS COMMUNITY IN ZAGREB UNTIL 1941 (str.53-53)  
Katrin Boeckh
Izvorni znanstveni članak
 
Karađorđevićevska centralizacija i položaj Hrvatske u Kraljevstvu (Kraljevini) SHS (str.55-76) hrvatskipdf 1 MB
KARAĐORĐEVIĆ'S CENTRALIZATION AND CROATIA'S PLACE IN THE KINGDOM OF SHS (str.76-76)  
Bosiljka Janjatović
Izvorni znanstveni članak
 
Sudbina pristaša HSS-a u Hrvatskoj 1945.-1950. (str.77-101) hrvatskipdf 1 MB
THE FATE OF THE HSS MEMBERS IN CROATIA, 1945-1950 (str.101-101)  
Zdenko Radelić
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatsko pitanje 1860./61. godine (str.103-123) hrvatskipdf 988 KB
THE CROATIAN QUESTION IN 1860/61 (str.123-123)  
Petar Korunić
Izvorni znanstveni članak
 
Istjerivanje Mađara iz okolice Bjelovara 1944. godine (str.125-135) hrvatskipdf 579 KB
EXPULSION OF HUNGARIANS FROM THE BJELOVAR REGION IN 1944 (str.136-136)  
Mira Kolar-Dimitrijević
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski doktori u Pragu 1882.-1921. godine (str.137-153) hrvatskipdf 784 KB
CROATIAN DOCTORS IN PRAGUE, 1882-1921 (str.154-154)  
Damir Agičić
Izvorni znanstveni članak
 
Sudski procesi u Hrvatskoj 1945. godine. Smrtna presuda evangeličkom biskupu dr. Philippu Poppu (str.157-165) hrvatskipdf 572 KB
COURT TRIALS IN CROATIA IN 1945: EVANGELICAL BISHOP PH. POPP'S DEATH SENTENCE (str.166-166)  
Vladimir Geiger
Stručni rad
 
FRANKLIN LINDSAY, Beacons in the Night. With the OSS and Tito's Partisans in Wartime Yugoslavia, Stanford University Press, Stanford, California, 1993., 383 str. (str.169-172) hrvatskipdf 294 KB
Nada Kisić-Kolanović
Recenzija, Prikaz
 
SABRINA PETRA RAMET, Balkan Babel - Politics, Culture and Religion in Yugoslavia, Westview Press, Boulder - San Francisco - Oxford, 1992., 230 str. (str.172-176) hrvatskipdf 353 KB
Zoran Grijak
Recenzija, Prikaz
 
EUGEN DIDO KVATERNIK, Sjećanja i zapažanja 1925-1945. Prilozi za hrvatsku povijest. Uredio dr. Jere Jareb. Nakladničko društvo Starčević, Zagreb 1995., 332 str. (str.176-180) hrvatskipdf 395 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz
 
DANICA BOŽIĆ-BUŽANČIĆ, Južna Hrvatska u europskom fiziokratskom pokretu. Pokret za obnovu gospodarstva, gospodarske akademije, ogledni vrtovi i poljodjelske škole druge polovice XVIII. i početka XIX. stoljeća. Izd. Književnog kruga u Splitu, Biblioteka znanstvenih djela 76, Split, 1995., 415 str. (str.180-182) hrvatskipdf 226 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz
 
SERGIO ROMANO, Disegno storico della storia d'Europa dal 1789 al 1989, Longanesi & C, Milano, 1991., 247 str. (str.182-185) hrvatskipdf 323 KB
Marino Manin
Recenzija, Prikaz
 
Grupa autora, HRVATSKI SABOR, Sabor Republike Hrvatske, Nakladni zavod Globus, Školska knjiga, Zagreb, 1994., 152 str. (str.185-187) hrvatskipdf 261 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
FONTES, Izvori za hrvatsku povijesti 1., Zagreb, 1995., 362. str. (str.187-188) hrvatskipdf 182 KB
Nada Kisić-Kolanović
Recenzija, Prikaz
 
MATIJA PAVIĆ - MILKO CEPELIĆ, Josip Juraj Strossmayer. Biskup bosansko-djakovački i sriemski god. 1850.-1900., U pravi trenutak. Đakovo, 1994. (reprint) (str.189-190) hrvatskipdf 171 KB
Tomislav Markus
Recenzija, Prikaz
 
VJEKOSLAV CVRLJE, Vatikanska diplomacija. Pokoncilski Vatikan u međunarodnim odnosima, školska knjiga i Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1992., 383 str. (str.190-191) hrvatskipdf 164 KB
Tomislav Markus
Recenzija, Prikaz
 
LIJERKA DAMJANOV-PINTAR. Legenda i zbilja. Povijesno-obiteljski roman, »Znanje«, Zagreb, 1993., 191 str. (str.192-193) hrvatskipdf 186 KB
Andrej Čebotarev
Recenzija, Prikaz
 
IVAN DAMIŠ, Iz prošlosti župe Čakovec, Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima (sv. Ćirila i Metoda), Zagreb, 1994., 262 str. (str.193-194) hrvatskipdf 168 KB
Zoran Grijak
Recenzija, Prikaz
 
IVAN DAMIŠ, Ulomci za povijest Katoličke crkve u Hrvata, Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima (sv. Ćirila i Metoda), Zagreb, 1995., 525 str. (str.194-195) hrvatskipdf 180 KB
Zoran Grijak
Recenzija, Prikaz
 
DAMIR MAGAŠ, Povijesno-zemljopisne osnove razvoja Nina i problemi njegove suvremene valorizacije, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Djela, knj. 5, Zadar, 1995., 169 str. (str.196-197) hrvatskipdf 183 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 1.762 *