hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 16 No. 2, 1984.


Datum izdavanja: ožujak 1985.

Objavljen na Hrčku: 15. 1. 2019.
Sadržaj Puni tekst
KPH i strategija Narodnooslobodilačke fronte u prvoj godini narodnooslobodilačkog rata (str.1-17) hrvatskipdf 912 KB
Slobodan Žarić
Pregledni rad
 
Sukobi u jugoslavenskom iseljeničkom pokretu u Antofagasti (Čile) za vrijeme prvoga svjetskog rata i neki socijalni utjecaji na njih 1917. godine (str.19-47) hrvatskipdf 1 MB
Ljubomir Antić
Izvorni znanstveni članak
 
Novinarska djelatnost don Nike Grškovića u SAD (str.49-64) hrvatskipdf 816 KB
Nada Hranilović
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos KPJ prema jugoslavenskoj radničkoj emigraciji u međuratnom razdoblju (str.65-83) hrvatskipdf 1 MB
Mira Kolar-Dimitrijević
Pregledni rad
 
Početak obračuna s prošlošću. Comunisti a Trieste. Un’Identita Difficile (Roma 1983) (str.87-101) hrvatskipdf 901 KB
Milica Kazin-Wohinz
Pregledni rad
 
Novica Rakočević, Crna Gora i Austro-Ugarska 1903–1914., Titograd 1983, 206 str. (str.105-110) hrvatskipdf 393 KB
Miomir Dašić
Recenzija, Prikaz
 
Stipe Tonković, Sindikati u socijalističkoj Jugoslaviji, Zagreb 1984, 387 str. (str.110-117) hrvatskipdf 465 KB
Zdenko Radelić
Recenzija, Prikaz
 
Dokumenti o spoljnoj politici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1945, Beograd 1984, 426 str. (str.118-120) hrvatskipdf 219 KB
Enes Milak
Recenzija, Prikaz
 
Glavni štab NOV i PO Hrvatske 1941–1945. Dokumenti 1941, Zagreb 1983, 662 str. (str.120-128) hrvatskipdf 507 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz
 
Josip Hrnčević, Svjedočanstva, Zagreb 1984, 254 str. (str.128-129) hrvatskipdf 172 KB
Katarina Spehnjak
Recenzija, Prikaz
 
Kumrovečki zapisi, 1/1984 godina, Politička škola SKJ „Josip Broz Tito“ Kumrovec (str.130-132) hrvatskipdf 233 KB
Biljana Kašić
Recenzija, Prikaz
 
Brošure i periodika iz NOB-a u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, II dio (str.135-193) hrvatskipdf 2 MB
Ana Feldman
Bibliografija
 
Posjeta: 640 *