hrcak mascot   Srce   HID

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja,Vol. 28 No. 4
Datum izdavanja: studenoga 2019.

Objavljen na Hrčku: 22. 11. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj hrvatskipdf 32 KB
Contents engleskipdf 32 KB
Kazalo  
Impressum hrvatskipdf 1 MB
Impressum engleskipdf 1 MB
Ostalo  
Riječ urednice (str.565-565) hrvatskipdf 20 KB
Andreja Brajša-Žganec
Uvodnik
 
Rodne razlike u glazbenom ukusu: posredujuća uloga funkcija glazbe (str.567-586)  
Gender Differences in Musical Taste: The Mediating Role of Functions of Music (str.567-586) engleskipdf 282 KB
Snježana Dobrota, Ina Reić Ercegovac, Katarina Habe
Izvorni znanstveni članak
 
Socijalni odnosi, afektivna vezanost za ljubimca i zadovoljstvo životom kod vlasnika pasa (str.587-606) hrvatskipdf 311 KB
Social Relations, Emotional Relatedness to a Pet and Life Satisfaction in Dog Owners (str.587-606)  
Jelena Ombla, Marina Vidaković
Izvorni znanstveni članak
 
Odrednice i ishodi angažiranosti u studiju (str.607-625) hrvatskipdf 298 KB
Antecedents and Outcomes of Students' Engagement (str.607-625)  
Iva Černja Rajter, Zvonimir Galić, Ivana Kuzman, Iva Šverko
Izvorni znanstveni članak
 
Stav stanovništva o oporezivanju u posttranzicijskoj zemlji: slučaj Hrvatske (str.627-646)  
Citizens' View on Taxation in a Post-Transition Country: The Case of Croatia (str.627-646) engleskipdf 152 KB
Helena Blažić, Ana Štambuk
Izvorni znanstveni članak
 
Kratka skala za mjerenje zadovoljstva brakom / vezom: metrijske karakteristike, korelati te razlike po spolu i statusu braka / veze (str.647-668)  
A Brief Scale to Measure Marital/Relationship Satisfaction by Domains: Metrics, Correlates, Gender and Marriage/ Relationship Status Differences (str.647-668) engleskipdf 272 KB
Tihana Brkljačić, Renata Glavak Tkalić, Lana Lučić, Ines Sučić, Ljiljana Kaliterna Lipovčan
Izvorni znanstveni članak
 
Doprinos modela obiteljskoga stresa u objašnjenju rizika za zlostavljanje adolescenata u obitelji (str.669-689) hrvatskipdf 267 KB
Using Family Stress Model in Predicting the Risk for Abuse of Adolescents (str.669-689)  
Ines Rezo, Miroslav Rajter, Marina Ajduković
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga osobina ličnosti u izboru i upotrebi strategija učenja jezika (str.691-709)  
The Role of Personality Traits in the Choice and Use of Language Learning Strategies (str.691-709) engleskipdf 249 KB
Jelisaveta Šafranj, Aleksandra Gojkov-Rajić
Izvorni znanstveni članak
 
Nedržavni akteri i etika međunarodnih odnosa (str.711-729) hrvatskipdf 236 KB
Non-State Actors and the Ethics of International Relations (str.711-729)  
Tvrtko Jolić
Izvorni znanstveni članak
 
Sanja Puljar D'Alessio: Mi gradimo brod, brod gradi nas. Etnografija organizacije brodogradilišta 3. maj (str.733-736) hrvatskipdf 151 KB
Domagoj Račić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Soumitra Sharma, Mato Mikić: The Lost Cause: Socialism Drifted in Oblivion (str.736-739) hrvatskipdf 147 KB
Daniel Tomić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zlatko Matijević: Ljudi, stranke, događaji. Prizori iz hrvatske političke povijesti (str.739-742) hrvatskipdf 148 KB
Velimir Veselinović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nova izdanja Instituta Pilar hrvatskipdf 6 MB
Nova izdanja Instituta Pilar engleskipdf 6 MB
Ostalo  
Posjeta: 14.633 *