hrcak mascot   Srce   HID

Krmiva : Časopis o hranidbi životinja, proizvodnji i tehnologiji krme,Vol. 61 No. 1
Datum izdavanja: siječnja 2020.

Objavljen na Hrčku: 25. 5. 2020.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ HRAHJIVIH TVARI I ZNAČAJKE FERMENTACIJE SILIRANOG TALIJANSKOG LJULJA I ZIMSKIH SMJESA ŽITARICA ZA MLIJEČNE KRAVE (str.3-10) hrvatskipdf 78 KB
NUTRIENT CONTENT AND FERMENTATION CHARACTERISTICS OF ENSILED ITALIAN RYEGRASS AND WINTER CEREAL MIXTURES FOR DAIRY COWS (str.3-10) engleskipdf 78 KB
Worku Alamayehu, Róbert Tóthi, Szilvia Orosz, Hedvig Fébel, Lȧszlo Kacsala, György Bȧzȧr, Tamȧs Tóth
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ SUSTAVA DRŽANJA I TJELESNIH MASA CRNIH SLAVONSKIH SVINJA NA MESNATOST I KVALITETU MESA (str.11-15) hrvatskipdf 53 KB
INFLUENCE OF THE KEEPING SYSTEM AND BODY WEIGHT OF THE BLACK SLAVONIAN PIGS ON MEATINESS AND MEAT QUALITY (str.11-15) engleskipdf 53 KB
Đuro Senčić, Ivan Radić, Danijela Samac
Izvorni znanstveni članak
 
VAŽNOST SELENA U HRANIDBI KOKOŠI NESILICA (str.17-22) hrvatskipdf 56 KB
IMPORTANCE OF SELENIUM IN HENS FEEDING (str.17-22) engleskipdf 56 KB
Zlata Kralik, Manuela Grčević, Gordana Kralik, Danica Hanžek
Pregledni rad
 
MOGUĆNOST KORIŠTENJA ALTERNATIVNIH IZVORA BJELANČEVINA U HRANIDBI ŽIVOTINJA (str.23-28) hrvatskipdf 59 KB
THE POSSIBILITY OF ALTERNATIVE PROTEIN SOURCES USE IN ANIMAL FEEDING (str.23-28) engleskipdf 59 KB
Ana Matin, Tugomir Majdak, Zlatko Janječić, Mateja Grubor
Pregledni rad
 
KVALITETA OVČJEG MLIJEKA KAO SIROVINE U MLIJEČNOJ INDUSTRIJI U REPUBLICI SEVERNOJ MAKEDONIJI (str.29-34) hrvatskipdf 62 KB
QUALITY OF THE EWES’ MILK AS A RAW MATERIAL IN THE DAIRY INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA (str.29-34) engleskipdf 62 KB
Gordana Dimitrovska, Aleksandra Grozdanovska, Vesna Karapetkovska - Hristova, Borche Makarijoski, Katerina Bojkovska
Stručni rad
 
ZNAČAJKE NEKIH MJEŠAVINA ZA UKRASNI TRAVNJAK POSLIJE DRUGE GODINE RASTA (str.35-42) hrvatskipdf 217 KB
PROPERTIES OF SOME MIXTURES FOR ORNAMENTAL LAWN AFTER THE SECOND YEAR OF GROWTH (str.35-42) engleskipdf 217 KB
Stanko Kapun, Anastazija Gselman, Tatjana Čeh, Dominik Horvat
Izlaganje sa skupa
 
Posjeta: 2.159 *