hrcak mascot   Srce   HID

Filologija, No. 75, 2020.


Filologija,No. 75
Datum izdavanja: ožujka 2021.

Objavljen na Hrčku: 23. 3. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Impresum hrvatskipdf 244 KB
Ostalo  
Sadržaj hrvatskipdf 145 KB
Kazalo  
Govor akademika Velimira Neidhardta, predsjednika Hrvatske akademije (str.1-3) hrvatskipdf 126 KB
Velimir Neidhardt
Uvodnik
 
Govor akademika Darka Novakovića, tajnika Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije (str.5-6) hrvatskipdf 129 KB
Darko Novaković
Uvodnik
 
Govor akademika Gorana Filipija, voditelja Zavoda za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije (str.7-7) hrvatskipdf 74 KB
Goran Filipi
Uvodnik
 
Govor akademika Augusta Kovačeca, člana Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije (str.9-11) hrvatskipdf 133 KB
August Kovačec
Uvodnik
 
Govor znanstvene savjetnice Anje Nikolić-Hoyt, upraviteljice Zavoda za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije (str.13-14) hrvatskipdf 1 MB
Anja Nikolić-Hoyt
Uvodnik
 
Atlas Linguarum Histriae et Liburniae (ALHeL), 15–46 (str.15-46) hrvatskipdf 4 MB
Goran Filipi
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Iz riznice Benešićeva rječnika i Somatskoga tezaurusa hrvatskoga jezika (str.47-65) hrvatskipdf 335 KB
From the treasures of Benešić’s dictionary and the Somatic Thesaurus of the Croatian Language (str.47-65)  
Anja Nikolić-Hoyt
Izvorni znanstveni članak
 
Pune ruke posla – frazemi sa somatskom sastavnicom ruka u rječnicima izvornih čakavskih govora (str.67-97) hrvatskipdf 1 MB
Somatic phraseological units with the component ruka (hand) in Čakavian vernaculars (str.67-97)  
Martina Bašić
Izvorni znanstveni članak
 
Fonološke značajke mjesnoga govora Vrbanaca: prilog proučavanju draganićke kajkavštine (str.99-118) hrvatskipdf 494 KB
Phonological features of Vrbanci village local dialect: a contribution to the study of Draganić Kajkavian dialect (str.99-118)  
Marina Marinković
Izvorni znanstveni članak
 
Ni med cvetjem ni pravice! Obrada nestandardnog leksika u hrvatskim čitankama i školskim rječnicima (str.119-145) hrvatskipdf 891 KB
Ni med cvetjem ni pravice! Analysis of non-standard lexic in Croatian obligatory readers and school dictionaries (str.119-145)  
Bojana Schubert
Izvorni znanstveni članak
 
Kako Iggyju reći pop, a Dylanu bob: iz korpusnih istraživanja frazema (str.147-164) hrvatskipdf 296 KB
A Corpus-Driven Study of Idioms in Croatian (str.147-164)  
Ivana Filipović Petrović
Izvorni znanstveni članak
 
Općeslavenski lingvistički atlas u Zavodu za lingvistička istraživanja (str.165-186) hrvatskipdf 14 MB
The General Slavic Linguistic Atlas (OLA) in the Linguistic Research Institute (str.165-186)  
Mira Menac-Mihalić
Izvorni znanstveni članak
 
O riječi zavod (str.187-205) hrvatskipdf 4 MB
О слове завод (str.187-205)  
Alemko Gluhak
Izvorni znanstveni članak
 
Iz sjećanja nekadašnjih članova Zavoda (str.207-211) hrvatskipdf 138 KB
Lelija Sočanac, Bernardina Petrović
Izlaganje sa skupa
 
Kapitalno djelo o povijesti hrvatske leksikografije: Marko Samardžija. Hrvatska leksikografija: Od početaka do kraja XX. stoljeća. (Ljubica Josić. Hrvatska enciklopedika u XX. stoljeću). Zagreb: Matica hrvatska, 2019., 341 str. (str.213-218) hrvatskipdf 175 KB
Željka Brlobaš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 2.581 *