hrcak mascot   Srce   HID

Hercegovina : Časopis za kulturno i povijesno nasljeđe,No. 7
Datum izdavanja: listopada 2021.

Objavljen na Hrčku: 14. 9. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Stupac iz Donje Zgošće kod Kaknja: analiza i interpretacija ikonografskih sadržaja, historijskoga i naručiteljskoga konteksta (str.7-49) hrvatskipdf 4 MB
The pillar from Donja Zgošća near Kakanj: analysis and interpretation of its iconographic content, historical and patronage context (str.8-9)  
Ema Mazrak
Izvorni znanstveni članak
 
Preliminarno izvješće o arheološkim istraživanjima lokaliteta Stari grad Ljubuški (str.51-69) hrvatskipdf 9 MB
Preliminary report on the archaeological research of the site Stari grad Ljubuški (str.52-52)  
Nina Čuljak, Ante Uglešić
Prethodno priopćenje
 
Srednjovjekovni bosansko-humski vladari i velmože u hodonimima Hercegovine (str.71-88) hrvatskipdf 213 KB
Medieval Bosnia-Hum rulers and potentates in the odonyms of Herzegovina (str.72-72)  
Dijana Korać, Marina Beus
Prethodno priopćenje
 
Relations between Christians and Muslims in kadi court registers (sicils) and Franciscan chronicles of the 18th century* (str.89-125) engleskipdf 317 KB
Odnosi kršćana i muslimana u kadijskim sidžilima i franjevačkim ljetopisima 18. stoljeća (str.90-90)  
Dijana Pinjuh
Izvorni znanstveni članak
 
Apostolski pohod (vizitacija) Katoličkoj Crkvi u Bosni i Hercegovini 1910.-1914. Prvi dio: Uzroci, početak i značenje apostolskoga pohoda u svjetlu suvremenih izvora 1908.-1910. (str.127-244) hrvatskipdf 902 KB
Apostolic visitation to the Catholic Church in Bosnia and Herzegovina 1910-1914 First part: Causes, beginning and significance of the apostolic visit in the light of contemporary sources 1908-1910 (str.129-133)  
Petar Vrankić
Izvorni znanstveni članak
 
Nastojanja nadbiskupa Stadlera oko uvođenja kongrue za katolički kler u Bosni i Hercegovini od 1882. do 1910. godine (str.245-274) hrvatskipdf 240 KB
Archbishop Stadler's efforts regarding the introduction of congrua for the Catholic clergy in Bosnia and Herzegovina from 1882 to 1910 (str.246-247)  
Milenko Krešić
Izvorni znanstveni članak
 
Borbe za Livno u travnju 1992. godine - prilog istraživanju (str.275-308) hrvatskipdf 267 KB
Fights for Livno in April 1992 - contribution to the research (str.276-276)  
Davor Marijan
Izvorni znanstveni članak
 
Mjesta susreta u esejima Dževada Karahasana. Topologija kao kozmogonija (str.309-324) hrvatskipdf 153 KB
Places of encounter in the essays of Dzevad Karahasan. Topology as cosmogony (str.310-310)  
Jela Sabljić Vujica
Izvorni znanstveni članak
 
Leksički arhaizmi u nekim zapadnoštokavskim govorima (str.325-360) hrvatskipdf 370 KB
Lexical archaisms in some Western Shtokavian dialects (str.326-326)  
Marinka Šimić
Izvorni znanstveni članak
 
Sv. Petar na Zavali između romanike i gotike - o poticaju za nedavno sagledavanje mogućega vremena gradnje crkve (str.363-370) hrvatskipdf 89 KB
St. Peter in Zavala between Romanesque and Gothic - about the initiative for recent observation of the possible church construction time period (str.364-364)  
Marinko Tomasović
Ostalo
 
Milenko Krešić (ur.), Trebinjsko-mrkanska biskupija u vrijeme posljednjeg vlastitog biskupa Nikole Ferića (1792.-1819.) i nakon njega, Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Stocu, 13. svibnja 2019., Teološko-katehetski institut, Mostar, 2020., 232 str. (str.373-375) hrvatskipdf 47 KB
Ana Zadro
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Danijel Jelaš, Gradovi donjeg međurječja Drave, Save i Dunava u srednjem vijeku, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2020., 214 str. (str.376-378) hrvatskipdf 49 KB
Goran Mijočević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, 7, Zadar, 2020., 258 str. (str.379-381) hrvatskipdf 46 KB
Goran Mijočević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Matko Marušić (ur.), Croatia: Past, Present and Future Perspectives, Nova Science Publishers Inc., New York, 2020., 453 str. (str.382-385) hrvatskipdf 52 KB
Marija Benić Penava
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Георги Владимиров, Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна България (XIII-XIV в.),1 drugo prerađeno i nadopunjeno izdanje, ''Unicart'', ЕООD, Sofija, 2019., 86 str. (str.386-388) hrvatskipdf 48 KB
Nina Čuljak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marin Sopta - Vlatka Lemić - Marija Benić Penava, Povijest hrvatske političke emigracije u 20. stoljeću. Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, Zagreb, 2020., 332 str. (str.389-396) hrvatskipdf 75 KB
Zvonimir Herceg
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivica Šarac, Prošlost kao povijest, Crkva na kamenu, Mostar, 2021., 447 str. (str.397-398) hrvatskipdf 37 KB
Goran Mijočević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Antal Molnár, Confessionalization on the Frontier. The Balkans Catholics between Roman Reform and Ottoman Reality - Konfesionalizacija na granici. Balkanski katolici između Rimske reforme i Osmanske stvarnosti, (Interadria Culture dell'Adriatico, 22), Viella, Roma, 2019., 266 str. (str.399-410) hrvatskipdf 105 KB
Petar Vrankić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 0 *