hrcak mascot   Srce   HID

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu,Vol. 23 No. 1
Datum izdavanja: rujna 1990.

Objavljen na Hrčku: 18. 9. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Ksenija Vinski-Gasparini - bibliografija arheoloških radova od 1950-1987. godine (str.8-15) hrvatskipdf 1 MB
Dubravka Balen-Letunić
Bibliografija
 
Eine Ansiedlung der Starčevo-Kultur in Pepelane bei Virovitica  
Starčevačko naselje u Pepelanama kod Virovitice (str.17-40) hrvatskipdf 4 MB
Kornelija Minichreiter
Izvorni znanstveni članak
 
Perlen mit drei Gesichtern aus dem Gebiet der Lika  
Perle s tri lica pronađena na području Like (str.41-54) hrvatskipdf 472 KB
Dubravka Balen-Letunić
Izvorni znanstveni članak
 
Ein neuer Gürtelschnallenfund vom Typ Laminci aus Sisak  
Novi nalazi pojasne kopče tipa Laminci iz Siska (str.55-68) hrvatskipdf 231 KB
Nives Majnarić-Pandžić
Izvorni znanstveni članak
 
Alcuni esempi dei riflessi della continuità e spostamenti degli abitati nella Liburnia antica  
Nekoliko primjera toponomastičnih refleksa kontinuiteta i pomicanja naselja iz antičke Liburnije (str.69-74) hrvatskipdf 101 KB
Mate Suić
Izvorni znanstveni članak
 
"Illyrico-Pannonica" in inscriptions on Roman coins  
"Illyrico-Pannonica" kao tema legendi u rimskoj numografiji (str.75-96) hrvatskipdf 921 KB
Duje Rendić-Miočević
Izvorni znanstveni članak
 
Roman villa in Veriga Bay, Brijuni Islands  
Antička vila u uvali Verige na Brijunima (str.97-110) hrvatskipdf 982 KB
Vlasta Begović Dvoržak
Izvorni znanstveni članak
 
Tomb stelae with portraits from the islands of Šolta and Drvenik  
Nadgrobne stele s portretima podrijetlom s otoka Šolte i Drvenika (str.111-124) hrvatskipdf 226 KB
Nenad Cambi
Izvorni znanstveni članak
 
Ceramics from the Roman city of Salona near Split (str.125-128) engleskipdf 221 KB
Branko Crnković, Dragutin Slovenec
Izvorni znanstveni članak
 
Traces of Early Byzantine military buildings below Velebit  
Materijalni tragovi ranobizantskog vojnog graditeljstva u Velebitskom podgorju (str.139-162) hrvatskipdf 631 KB
Željko Tomičić
Izvorni znanstveni članak
 
Coin hoards from Croatia IX. The hoard of Heraclius solidi from Zrmanja  
Skupni nalazi novca iz Hrvatske IX, Skupni nalaz Heraklijevih zlatnika iz Zrmanje (str.163-172) hrvatskipdf 112 KB
Ivan Mirnik
Izvorni znanstveni članak
 
Medieval lamps and a Preromanesque pilaster from Hvar  
Srednjovjekovne svjetiljke i predromanički pilastar s Hvara (str.173-182) hrvatskipdf 210 KB
Nikša Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
The Min-Nakhu funerary stele in the Zagreb Archaeological Museum  
Pogrebna stela Min-Nakhta u Arheološkom muzeju u Zagrebu (str.183-190) hrvatskipdf 398 KB
Igor Uranić
Stručni rad
 
Prikazi (str.191-194) hrvatskipdf 97 KB
Recenzija, Prikaz slučaja  
Posjeta: 23.389 *