hrcak mascot   Srce   HID

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Vol. 24-25 No. 1, 1992.


Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu,Vol. 24-25 No. 1
Datum izdavanja: rujna 1992.

Objavljen na Hrčku: 19. 9. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Dr. Branka Vikić-Belančić; Branka Vikić-BelanČić, Popis radova (str.8-20) hrvatskipdf 143 KB
Ante Rendić-Miočević, Lidija Bakarić, Metodija Marović
Bibliografija
 
Fund einer Kriegerausrüstung aus Krk  
Nalaz ratničke opreme iz Krka (str.21-34) hrvatskipdf 174 KB
Dubravka Balen-Letunić
Izvorni znanstveni članak
 
Heraclea Pharia  
Heraclea Pharia (str.35-48) hrvatskipdf 124 KB
Marin Zaninović
Izvorni znanstveni članak
 
Bronze statuettes from Emona  
Bronasti statueti iz Emone (str.49-54) slovenskipdf 361 KB
Ljudmila Plesničar-Gec
Izvorni znanstveni članak
 
Liburnia e Liburni durante la grande insurrezione nell'Illirico a. 6. - 9. dopo Cr. (ad CIL V 3346)  
Liburnija i Liburni u vrijeme velikog ustanka u Iliriku od 6. do 9. god. poslije Krista (uz CIL V 3346) (str.55-66) hrvatskipdf 349 KB
Mate Suić
Izvorni znanstveni članak
 
On the epigraphic heritage of Aquae Iasae and the pecularities of its cult dedications  
O akvejasejskoj epigrafskoj baštini i o posebnostima njenih kultnih dedikacija (str.67-76) hrvatskipdf 143 KB
Duje Rendić-Miočević
Izvorni znanstveni članak
 
Römische Porträtplastik aus der Nugentschen Sammlung im Archäologischen Museum in Zagreb und in Museum für Schiffahrt und Geschichte des Kroatischen Küstenlandes in Rijeka  
Rimska portretna plastika iz zbirke L. Nugenta u zagrebačkom Arheološkome muzeju i Pomorskom i Povijesnome muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci (str.77-110) hrvatskipdf 2 MB
Ante Rendić-Miočević
Izvorni znanstveni članak
 
Two interesting Roman sepulcral monuments from the Kordun Area  
Dva zanimljiva rimska nadgrobna spomenika na području Korduna (str.111-120) hrvatskipdf 457 KB
Ivan Šarić
Izvorni znanstveni članak
 
Two new acquisitions in the Archaeological Collection of the Sinj Franciscan Monastery  
Dvije nove akvizicije Arheološke zbirke franjevačkog samostana u Sinju (str.121-138) hrvatskipdf 254 KB
Nenad Cambi
Izvorni znanstveni članak
 
Bronzebeschläge einer römischen Tür aus der Kraljski Dalmarin-Gasse in Zadar  
Brončani okovi od osovina rimskih vrata iz ulice Kraljskog Dalmatina u Zadru (str.139-144) hrvatskipdf 110 KB
Boris Ilakovac
Izvorni znanstveni članak
 
Römerzeitliche Fundstätte Repišće bei Jastrebarsko  
Antičko nalazište Repišće kod Jastrebarskog (str.145-150) hrvatskipdf 121 KB
Zoran Gregl
Izvorni znanstveni članak
 
Antike Apsis und ihre Kontinuität in der sakralen Architektur  
Antička apsida i njezin kontinuitet u arhitekturi sakralnih objekata (str.151-162) hrvatskipdf 398 KB
Aleksandra Faber
Izvorni znanstveni članak
 
Dalmatia on the watershed between East and West in the light of the relationship between the Jadertine and the Salonitan Early Christian churches  
Dalmacija na razmeđi Istoka i Zapada u svjetlu međusobnog odnosa jaderske i salonitanske ranokršćanske crkve (str.163-182) hrvatskipdf 216 KB
Branka Migotti
Izvorni znanstveni članak
 
Münzfunde slawonischer Banaldenare in der numismatischen Dsmmlung der Archäologischen Museum in Zagreb  
Skupni nalazi slavonskih banovaca u numizmatičkoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu (str.183-248) hrvatskipdf 5 MB
Ivan Mirnik
Izvorni znanstveni članak
 
A contribution to the study of the heart scarabs in the Zagreb Archaeological Museum  
Prilozi o skarabejima srca u Arheološkome muzeju u Zagrebu (str.249-262) hrvatskipdf 1019 KB
Igor Uranić
Izvorni znanstveni članak
 
M. Guštin: Posočje v mlajši železni dobi (str.263-264) hrvatskipdf 59 KB
Nives Majnarić-Pandžić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 30.577 *