hrcak mascot   Srce   HID

Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva,Vol. 34-35 No. 27-28
Datum izdavanja: prosinca 2005.

Objavljen na Hrčku: 13. 10. 2008.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.3-5) hrvatskipdf 115 KB
Kazalo  
ETNOLOGIJA POSTSOCIJALIZMA I PRIJE. Ili: Dvanaest godina nakon "Etnologije socijalizma i poslije" (str.9-22) hrvatskipdf 350 KB
ETHNOLOGY OF POST-SOCIALISM AND BEFORE. Or: Twelve Years after "Ethnology of Socialism and after" (Summary) (str.9-22)  
Ines Prica
Izvorni znanstveni članak
 
ZNANSTVENO DISCIPLINIRANJE LJUBAVI (str.23-37) hrvatskipdf 361 KB
SCHOLARLY DISCIPLINING OF LOVE (Summary) (str.23-37)  
Tea Škokić
Izvorni znanstveni članak
 
RELIGIJSKA ZAJEDNICA, OBRED PRIJELAZA I RUTINIZACIJA (str.39-52) hrvatskipdf 342 KB
RELIGIOUS COMMUNITY, RITE DE PASSAGE AND ROUTINIZATION (Summary) (str.39-52)  
Goran Pavel Šantek
Izvorni znanstveni članak
 
PJESME SARAJEVSKOGA KADIJE MUSTAFE MUHIBBIJA O JELU I PIĆU (str.53-60) hrvatskipdf 243 KB
MUSTAFA MUHIBBI, THE CADI OF SARAJEVO'S POEMS ON FOOD AND DRINK (Summary) (str.53-60)  
Tatjana Paić-Vukić
Izvorni znanstveni članak
 
O ODNOSU URBANOG I ETNIČKOG IDENTITETA: PRIMJER TALIJANA I HRVATA U GRADU KRKU (str.61-75) hrvatskipdf 3 MB
ON THE RELATION OF URBAN AND ETHNIC IDENTITIES: THE EXAMPLE OF ITALIANS AND CROATS IN THE CITY OF KRK (Summary) (str.61-75)  
Ruža Bonifačić
Izvorni znanstveni članak
 
HRVATSKI STRIP 1990-IH: ETNOLOŠKI ASPEKTI (str.77-89) hrvatskipdf 318 KB
CROATIAN COMICS IN THE 1990S (Summary) (str.77-89)  
Andrea Matošević
Prethodno priopćenje
 
ISTARSKI IDENTITET KROZ GLAZBENO STVARALAŠTVO: ETNOLOŠKI PRISTUP (str.91-110) hrvatskipdf 417 KB
ISTRIAN IDENTITY THROUGH CREATIVITY OF MUSIC: AN ETHNOLOGICAL APPROACH (Summary) (str.91-110)  
Ivona Orlić
Prethodno priopćenje
 
PITANJA I RAZINE IDENTITETA NA PRIMJERU KULTURNOUMJETNIČKIH DRUŠTAVA NA KORDUNU (str.111-146) hrvatskipdf 666 KB
QUESTIONS AND LEVELS OF IDENTITY ON THE EXAMPLE OF CULTURAL AND ARTS SOCIETIES IN KORDUN (Summary) (str.111-146)  
Tihana Rubić
Izvorni znanstveni članak
 
GORANSKA GLAZBA DANAS (str.147-172) hrvatskipdf 7 MB
THE GORSKI KOTAR MUSIC TODAY (Summary) (str.147-172)  
Miroslava Hadžihusejnović-Valašek
Izvorni znanstveni članak
 
KAPELICE I KRIŽEVI BRODKUPSKE DOLINE (str.173-183) hrvatskipdf 4 MB
SMALL CHAPELS AND CRUCIFIXION CROSSES IN THE BRODKUPSKA VALLEY (Summary) (str.173-183)  
Damir Kremenić
Stručni rad
 
BAŠTINA GORSKOG KOTARA I NJEZINA PRIMJENA: OBLICI MUZEOLOŠKE I TURISTIČKE PREZENTACIJE (str.185-196)  
HERITAGE OF GORSKI KOTAR AND ITS APPLICATON: FORMS OF MUSEUM AND TOURIST PRESENTATION (Summary) (str.185-196) engleskipdf 296 KB
Klementina Batina
Prethodno priopćenje
 
GLAZBA UNUTAR DRUŠTVENOG KONTEKSTA SADAŠNJICE. Terenski rad na području Delnica (str.197-206) hrvatskipdf 269 KB
MUSIC IN THE CONTEMPORARY SOCIAL CONTEXT: A FIELDWORK IN THE DELNICE DISTRICT (Summary) (str.197-206)  
Željka Petrović
Stručni rad
 
ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE I RUKOPISNE ZBIRKE ARHIVA ODBORA ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE KAO IZVOR ZA PROUČAVANJE POVIJESTI ROMSKOG STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU HRVATSKE U RAZDOBLJU OD KRAJA XIX. STOLJEĆA DO 1941. (str.207-236) hrvatskipdf 626 KB
ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE AND THE FOLKLIFE AND CUSTOMS COMMITTTE ARCHIVES' MANUSCRIPTS AS THE SOURCE FOR THE STUDY OF ROMANY POPULATION HISTORY IN CROATIA FROM THE LATE 19TH CENTURY TO 1941 (Summary) (str.207-236)  
Danijel Vojak
Izvorni znanstveni članak
 
VIŠESTRUKI IDENTITET ČEHA U JAZVENIKU (str.237-287) hrvatskipdf 7 MB
MANIFOLD IDENTITY OF THE CZECHS FROM JAZVENIK (Summary) (str.237-287)  
Marijeta Rajković
Izvorni znanstveni članak
 
Davor Dukić, SULTANOVA DJECA, Predodžbe Turaka u hrvatskoj književnosti ranog novovjekovlja. Zadar - Zagreb: Thema i. d. - Ibis grafika, 2004. (str.289-291) hrvatskipdf 129 KB
Antonija Zaradija Kiš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vjeran Katunarić. SPORNA ZAJEDNICA - NOVIJE TEORIJE O NACIJI I NACIONALIZMU. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk & Hrvatsko sociološko društvo, 2003. (str.293-297) hrvatskipdf 149 KB
Marinko Vuković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Antun-Toni Šramek, AL JE LJEPO U SVATOVE BITI, Stari svatovski običaji Svetog Ivana Žabna i okolice. Naklada Općina Sveti Ivan Žabno, 2003. (str.299-303) hrvatskipdf 164 KB
Ksenija Marković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NAGRADE HRVATSKOG ETNOLOŠKOG DRUŠTVA (str.305) hrvatskipdf 94 KB
Vijest  
Posjeta: 53.200 *