hrcak mascot   Srce   HID

Etnološka tribina : Journal of Croatian Ethnological Society,Vol. 34-35 No. 27-28
Publication date: December 2005

Published on HRČAK: 13 October 2008
Table of contents Full text
SADRŽAJ (str.3-5) croatianpdf 115 KB
Index  
ETNOLOGIJA POSTSOCIJALIZMA I PRIJE. Ili: Dvanaest godina nakon "Etnologije socijalizma i poslije" (str.9-22) croatianpdf 350 KB
ETHNOLOGY OF POST-SOCIALISM AND BEFORE. Or: Twelve Years after "Ethnology of Socialism and after" (Summary) (str.9-22)  
Ines Prica
Original scientific paper
 
ZNANSTVENO DISCIPLINIRANJE LJUBAVI (str.23-37) croatianpdf 361 KB
SCHOLARLY DISCIPLINING OF LOVE (Summary) (str.23-37)  
Tea Škokić
Original scientific paper
 
RELIGIJSKA ZAJEDNICA, OBRED PRIJELAZA I RUTINIZACIJA (str.39-52) croatianpdf 342 KB
RELIGIOUS COMMUNITY, RITE DE PASSAGE AND ROUTINIZATION (Summary) (str.39-52)  
Goran Pavel Šantek
Original scientific paper
 
PJESME SARAJEVSKOGA KADIJE MUSTAFE MUHIBBIJA O JELU I PIĆU (str.53-60) croatianpdf 243 KB
MUSTAFA MUHIBBI, THE CADI OF SARAJEVO'S POEMS ON FOOD AND DRINK (Summary) (str.53-60)  
Tatjana Paić-Vukić
Original scientific paper
 
O ODNOSU URBANOG I ETNIČKOG IDENTITETA: PRIMJER TALIJANA I HRVATA U GRADU KRKU (str.61-75) croatianpdf 3 MB
ON THE RELATION OF URBAN AND ETHNIC IDENTITIES: THE EXAMPLE OF ITALIANS AND CROATS IN THE CITY OF KRK (Summary) (str.61-75)  
Ruža Bonifačić
Original scientific paper
 
HRVATSKI STRIP 1990-IH: ETNOLOŠKI ASPEKTI (str.77-89) croatianpdf 318 KB
CROATIAN COMICS IN THE 1990S (Summary) (str.77-89)  
Andrea Matošević
Preliminary communication
 
ISTARSKI IDENTITET KROZ GLAZBENO STVARALAŠTVO: ETNOLOŠKI PRISTUP (str.91-110) croatianpdf 417 KB
ISTRIAN IDENTITY THROUGH CREATIVITY OF MUSIC: AN ETHNOLOGICAL APPROACH (Summary) (str.91-110)  
Ivona Orlić
Preliminary communication
 
PITANJA I RAZINE IDENTITETA NA PRIMJERU KULTURNOUMJETNIČKIH DRUŠTAVA NA KORDUNU (str.111-146) croatianpdf 666 KB
QUESTIONS AND LEVELS OF IDENTITY ON THE EXAMPLE OF CULTURAL AND ARTS SOCIETIES IN KORDUN (Summary) (str.111-146)  
Tihana Rubić
Original scientific paper
 
GORANSKA GLAZBA DANAS (str.147-172) croatianpdf 7 MB
THE GORSKI KOTAR MUSIC TODAY (Summary) (str.147-172)  
Miroslava Hadžihusejnović-Valašek
Original scientific paper
 
KAPELICE I KRIŽEVI BRODKUPSKE DOLINE (str.173-183) croatianpdf 4 MB
SMALL CHAPELS AND CRUCIFIXION CROSSES IN THE BRODKUPSKA VALLEY (Summary) (str.173-183)  
Damir Kremenić
Professional paper
 
BAŠTINA GORSKOG KOTARA I NJEZINA PRIMJENA: OBLICI MUZEOLOŠKE I TURISTIČKE PREZENTACIJE (str.185-196)  
HERITAGE OF GORSKI KOTAR AND ITS APPLICATON: FORMS OF MUSEUM AND TOURIST PRESENTATION (Summary) (str.185-196) englishpdf 296 KB
Klementina Batina
Preliminary communication
 
GLAZBA UNUTAR DRUŠTVENOG KONTEKSTA SADAŠNJICE. Terenski rad na području Delnica (str.197-206) croatianpdf 269 KB
MUSIC IN THE CONTEMPORARY SOCIAL CONTEXT: A FIELDWORK IN THE DELNICE DISTRICT (Summary) (str.197-206)  
Željka Petrović
Professional paper
 
ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE I RUKOPISNE ZBIRKE ARHIVA ODBORA ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE KAO IZVOR ZA PROUČAVANJE POVIJESTI ROMSKOG STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU HRVATSKE U RAZDOBLJU OD KRAJA XIX. STOLJEĆA DO 1941. (str.207-236) croatianpdf 626 KB
ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE AND THE FOLKLIFE AND CUSTOMS COMMITTTE ARCHIVES' MANUSCRIPTS AS THE SOURCE FOR THE STUDY OF ROMANY POPULATION HISTORY IN CROATIA FROM THE LATE 19TH CENTURY TO 1941 (Summary) (str.207-236)  
Danijel Vojak
Original scientific paper
 
VIŠESTRUKI IDENTITET ČEHA U JAZVENIKU (str.237-287) croatianpdf 7 MB
MANIFOLD IDENTITY OF THE CZECHS FROM JAZVENIK (Summary) (str.237-287)  
Marijeta Rajković
Original scientific paper
 
Davor Dukić, SULTANOVA DJECA, Predodžbe Turaka u hrvatskoj književnosti ranog novovjekovlja. Zadar - Zagreb: Thema i. d. - Ibis grafika, 2004. (str.289-291) croatianpdf 129 KB
Antonija Zaradija Kiš
Case report
 
Vjeran Katunarić. SPORNA ZAJEDNICA - NOVIJE TEORIJE O NACIJI I NACIONALIZMU. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk & Hrvatsko sociološko društvo, 2003. (str.293-297) croatianpdf 149 KB
Marinko Vuković
Case report
 
Antun-Toni Šramek, AL JE LJEPO U SVATOVE BITI, Stari svatovski običaji Svetog Ivana Žabna i okolice. Naklada Općina Sveti Ivan Žabno, 2003. (str.299-303) croatianpdf 164 KB
Ksenija Marković
Case report
 
NAGRADE HRVATSKOG ETNOLOŠKOG DRUŠTVA (str.305) croatianpdf 94 KB
News  
Visits: 49.853 *