hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: siječnja 2009.

Objavljen na Hrčku: 14. 3. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Najstariji sakramentar srednjovjekovne Istre iz 1050. godine u kontekstu europskih liturgijskih kodeksa (str.1-48) hrvatskipdf 2 MB
The Oldest Sacramentary of Medieval Istria from 1050 within the Context of European Liturgical Codices (str.1-48)  
Hana Breko Kustura
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog diskusiji o genealoškoj svezi omiških i ugarskih Kačića (str.49-58) hrvatskipdf 131 KB
A Contribution to the Discussion Regarding Genealogical Connections between the Kačići (Kacsics) of Hungary and the Kačići of Omiš (str.49-58)  
Ivan Majnarić
Prethodno priopćenje
 
Naoružanje šibenske vojne posade sredinom 15. stoljeća (str.59-70) hrvatskipdf 132 KB
The Armament of the Military Garrison of Šibenik in the Middle of the Fifteenth Century (str.59-70)  
Vladimir Brnardić
Izvorni znanstveni članak
 
Ugrinovići od Roga – Raseljena obitelj plemenitog roda Šubića Bribirskih za trajanja osmanske ugroze (str.71-85) hrvatskipdf 166 KB
The Ugrinovići of Rog – a Displaced Family of the Noble Kindred of the Šubići of Bribir during the Ottoman Threat (str.71-85)  
Ivan Jurković
Izvorni znanstveni članak
 
Građanske obitelji Arvatini i Cavaletti – Prilog poznavanju društvene i kulturne povijesti Zadra u XVII. i XVIII. stoljeću (str.87-141) hrvatskipdf 432 KB
The Bourgeois Families of the Arvatini and the Cavaletti – a Contribution to the Knowledge of the Social and Cultural History of Zadar in the Seventeenth and the Eighteenth Century (str.87-141)  
Lovorka Čoralić, Ivana Prijatelj Pavičić
Izvorni znanstveni članak
 
U sjeni Hrvatske pragmatične sankcije (str.143-163) hrvatskipdf 192 KB
In the Shadow of the Croatian Pragmatic Sanction (str.143-163)  
Ivana Jukić
Izvorni znanstveni članak
 
Urbarijalna regulacija, katastarski popisi i veličina kmetskih selišta na vlastelinstvu Ribnik u 18. stoljeću (str.165-194) hrvatskipdf 360 KB
Urbarial Regulation, Cadastral Censuses and Size of Tenant-Peasant Plots on the Estate of Ribnik in the Eighteenth Century (str.165-194)  
Hrvoje Kekez
Izvorni znanstveni članak
 
Iso Kršnjavi i opremanje đakovačke katedrale (str.195-219) hrvatskipdf 581 KB
Iso Kršnjavi and the Equipping of Đakovo Cathedral (str.195-219)  
Dragan Damjanović
Izvorni znanstveni članak
 
Udžbenici prvih fizičara školovanih na zagrebačkom sveučilištu (str.221-238) hrvatskipdf 211 KB
Textbooks of the First Physicists Trained at the University of Zagreb (str.221-238)  
Tihomir Vukelja, Ana Marija Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Drugi dio: Isprave iz razdoblja 1531.-1537. Regeste sastavili Antun Mayer i suradnici, za tisak priredila Maja Katušić (str.241-274) hrvatskipdf 208 KB
Regesta of the Sixteenth-Century Charters from the Archive of Croatian Academy of Sciences and Arts. Second Part: Charters from the Period from 1531 to 1537. Regesta Composed by Antun Mayer and Collaborators, Prepared for Publishing by Maja Katušić (str.241-274)  
Maja Katušić, Antun Mayer
Stručni rad
 
60. obljetnica utemeljenja i znanstvene djelatnosti Odsjeka za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1948.-2008.) (str.277-279) hrvatskipdf 68 KB
Ante Gulin
Uvodnik
 
Objavljeni izvori za razdoblje 1998.-2008. godine (str.280-283) hrvatskipdf 94 KB
Iva Kurelac, Sabine Florence Fabijanec
Stručni rad
 
Monografije, priručnici, studije djelatnika Odsjeka za povijesne znanosti HAZU (str.283-294) hrvatskipdf 136 KB
Zrinka Novak
Stručni rad
 
Knjižnica Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu: kratak pregled razvoja (1948.-2008.) (str.294-299) hrvatskipdf 99 KB
Ivica Zvonar
Stručni rad
 
Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 17-25 (1999.-2007.) (str.299-304) hrvatskipdf 82 KB
Zoran Ladić, Tihana Luetić
Stručni rad
 
Sadržaj Zbornika Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 17-25 (1999. – 2007.) (Zoran Ladić – Tihana Luetić) (str.305-325) hrvatskipdf 177 KB
Zoran Ladić, Tihana Luetić
Stručni rad
 
Doprinos poznavanju istarske povijesti. Statuta Communis Duorum Castrorum = Statut Dvigradske Općine: Početak 15. stoljeća, prir. Jakov Jelinčić – Nella Lonza, Kolana od statuti, knj. 1, Državni arhiv u Pazinu, Pazin – Kanfanar 2007., 358 str. (str.333-340) hrvatskipdf 112 KB
Violeta Moretti
Recenzija, Prikaz
 
Velika bilježnica Zadarskoga kaptola, priredili Damir Karbić, Maja Katušić i Ana Pisačić, Srednjovjekovni registri Zadarskoga i Splitskoga kaptola, vol. 2 / Fontes: izvori za hrvatsku povijest, sv. 13, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2007., 301 str. (str.340-341) hrvatskipdf 63 KB
Glavan Božena
Recenzija, Prikaz
 
Prva hrvatskoglagoljska početnica 1527., ur. Dražen Budiša, HAZU, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Školska knjiga, Zagreb 2008., 29 str. (str.341-342) hrvatskipdf 67 KB
Tonija Vladislavić
Recenzija, Prikaz
 
Federicus Chrysogonus / Federik Grisogono, Speculum astronomicum / Astronomsko zrcalo, pr. Mihaela Girardi-Karšulin i Olga Perić; prev. Tomislav Čepulić, Institut za filozofiju, Zagreb 2007., 291 str. (str.342-344) hrvatskipdf 73 KB
Zrinka Novak
Recenzija, Prikaz
 
Statut grada Koprivnice / Statuta civitatis Capronczensis, prevela i priredila Karmen Levanić, Fontes Capronczenses. Izvori za povijest Koprivnice, knj. 2, Muzej grada Koprivnice i Državni arhiv u Varaždinu, Koprivnica 2006., 127 str. (str.344-346) hrvatskipdf 71 KB
Goran Budeč
Recenzija, Prikaz
 
Ante Gulin, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli. Loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre, HAZU, Zagreb 2008., 434 str. (str.346-348) hrvatskipdf 72 KB
Mirko Sardelić
Recenzija, Prikaz
 
Mirela Slukan Altić, Povijesna geografija rijeke Krke. Kartografska svjedočanstva, Javna ustanova “Nacionalni park Krka,” Šibenik 2007., 223 str. (str.348-352) hrvatskipdf 95 KB
Ante Gulin
Recenzija, Prikaz
 
Tomislav Raukar, Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku (odabrane studije), Književni krug, Split 2007., 482 str. (str.352-354) hrvatskipdf 62 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Bariša Krekić, Unequal rivals: essays on relations between Dubrovnik and Venice in the thirteenth and fourteenth centuries, HAZU, Zagreb-Dubrovnik 2007., 406 str. (str.354-356) hrvatskipdf 61 KB
Sabine Florence Fabijanec
Recenzija, Prikaz
 
Andrej Komac, Od mejne grofije do dežele: Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju, uvod. studija Peter Štih, prir. i ur. Miha Kosi, Thesaurus memoriae, ser. Dissertationes, 5, Založba ZRC, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana 2006., 324 str. (8 pov. zemljovida + 10 slik. priloga + 6 rodosl. tablica + 2 grafikona + 2 tablice + 5 priloga) (str.357-360) hrvatskipdf 85 KB
Ivan Jurković
Recenzija, Prikaz
 
Knut Vikør, Between God and the Sultan: A History of Islamic Law, Hurst & Company, London 2005., 400 str. (str.360-364) hrvatskipdf 86 KB
Robert Kurelić
Recenzija, Prikaz
 
Franjo Šanjek, Dominikanci i Hrvati: osam stoljeća zajedništva (13.-21. stoljeće), Kršćanska sadašnjost – Dominikanska naklada Istina, Zagreb 2008., 402 str. (str.366-368) hrvatskipdf 74 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Meri Kunčić, Od pošasti sačuvaj nas. Utjecaj osmanske opasnosti i kužnih epidemija na ikonografiju zavjetnih slika. Primjer Splita i Trogira u XV. i XVI. stoljeću, Srednja Europa, Zagreb 2008., 205 str. (str.366-368) hrvatskipdf 76 KB
Božena Glavan
Recenzija, Prikaz
 
Lovorka Čoralić, Iz prošlosti Boke - Odabrane teme, Meridijani, Samobor 2007., 306 str. (str.368-370) hrvatskipdf 71 KB
Božena Glavan
Recenzija, Prikaz
 
Arsen Duplančić, Splitske zidine u 17. i 18. stoljeću, Mala biblioteka Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske, Zagreb 2007., 76 str. (str.370-371) hrvatskipdf 50 KB
Tihana Luetić
Recenzija, Prikaz
 
Ines Sabotič, Stare zagrebačke krčme i kavane s kraja19. i početka 20. stoljeća, prijevod s franc. Vesna Lisičić, AGM – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 2007., 233 str. (str.372-375) hrvatskipdf 76 KB
Tihana Luetić
Recenzija, Prikaz
 
Sacerdotes, iudices, notarii…: posrednici među društvenim skupinama, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 2. istarski povijesni biennale održanog u Poreču od 19. do 21. svibnja 2005., gl. ur. Neven Budak, Zavičajni muzej Poreštine Pučkog otvorenog učilišta – Državni arhiv u Pazinu – Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Poreč 2007., 242 str. (str.375-378) hrvatskipdf 87 KB
Željko Cetina
Recenzija, Prikaz
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 48, Zadar 2006., 720 str. (str.378-381) hrvatskipdf 85 KB
Tonija Vladislavić
Recenzija, Prikaz
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 46, Zagreb-Dubrovnik 2008., 390 str. (str.381-383) hrvatskipdf 75 KB
Glavan Božena
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 31.334 *