hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: srpnja 2009.

Objavljen na Hrčku: 1. 9. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Utjecaj različitih uvjeta skladištenja na dielektrična i senzorska svojstva lubina (Dicentrarchus labrax, L.)  
Effect of different storage conditions on the dielectric properties of the sea bass (Dicentrarchus labrax, L.) (str.5-10) engleskipdf 449 KB
Vida ŠIMAT, Alen SOLDO, Jasna MARŠIĆ-LUČIĆ, Mladen TUDOR, Tanja BOGDANOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Višegodišnje fluktuacije u strukturi populacije, kondiciji, dužinskomasenom odnosu i abundanciji srdele Sardina pilchardus (Walb., 1792), iz obalnog i otvorenog mora istočnog dijela Jadrana (Hrvatska)  
Inter-annual fluctuations of the population structure, condition, length-weight relationship and abundance of sardine, Sardina pilchardus (Walb., 1792), in the nursery and spawning ground (coastal and open sea waters) of the eastern Adriatic Sea (Croatia) (str.11-21) engleskipdf 947 KB
Gorenka Sinovčić, Barbara Zorica, Vanja Čikeš Keč, Bosiljka Mustać
Izvorni znanstveni članak
 
Starost, rast i dužinsko – maseni odnos morskog miša Coelorinchus caelorhincus (Risso, 1810) u Jadranskom moru  
Age, growth and length–weight relationship of Coelorinchus caelorhincus (Risso, 1810) in the Adriatic Sea (str.23-29) engleskipdf 413 KB
Igor Isajlović, Nedo Vrgoč, Barbara Zorica, Melita Peharda, Svjetlana Krstulović Šifner, Corrado Piccinetti
Izvorni znanstveni članak
 
Pojava rijetkih mikroflagelata Prorocentrum arcuatum Issel i Hermesinum adriaticum Zacharias u Rogozničkom jezeru (istočna Jadranska obala)  
Occurrence of the rare microflagellates Prorocentrum arcuatum Issel and Hermesinum adriaticum Zacharias in the marine Lake Rogoznica (eastern Adriatic coast) (str.31-43) engleskipdf 765 KB
Zrinka Burić, Katarina Caput Mihalić, Ivona Cetinić, Irena Ciglenečki, Marina Carić, Damir Viličić, Božena Ćosović
Izvorni znanstveni članak
 
Struktura populacije i brojnost zooplanktona u estuariju rijeke Krke u proljeće 2006-e godine  
Population structure and abundance of zooplankton along the Krka river estuary in spring 2006 (str.45-58) engleskipdf 635 KB
Olja Vidjak, Natalia Bojanić, Grozdan Kušpilić, Branka Grbec, Živana Ninčević Gladan, Slavica Matijević, Igor Brautović
Izvorni znanstveni članak
 
Fizička i kemijska svojstva vodenog stupca i sedimenta na uzgajalištu lubina i komarči u srednjem Jadranu (uvala Maslinova)  
Physical and chemical properties of the water column and sediments at sea bass/sea bream farm in the middle Adriatic (Maslinova Bay) (str.59-76) engleskipdf 1015 KB
Slavica Matijević, Grozdan Kušpilić, Mira Morović, Branka Grbec, Danijela Bogner, Sanda Skejić, Jere Veža
Izvorni znanstveni članak
 
Morfološka i analiza alozima europskog inćuna (Engraulis encrasicolus (L. 1758)) u Crnom, Mramornom i Egejskom moru  
Morphologic and Allozyme Analyses of European anchovy (Engraulis encrasicolus (L. 1758)) in the Black, Marmara and Aegean Seas (str.77-89) engleskipdf 476 KB
Zeliha Erdoğan, Cemal Turan, Hatice Torcu Koç
Izvorni znanstveni članak
 
Novačenje i prehrana mlađi cipla dugaša, Liza saliens (Risso, 1810) u području estuarija rijeke Neretve, jugoistočni Jadran, Hrvatska  
Recruitment and feeding of juvenile leaping grey mullet, Liza saliens (Risso, 1810) in the Neretva River estuary (south-eastern Adriatic, Croatia) (str.91-103) engleskipdf 775 KB
Vlasta Bartulović, Sanja Matić-Skoko, Davor Lučić, Alexis Conides, Nenad Jasprica, Aleksandar Joksimović, Jakov Dulčić, Branko Glamuzina
Izvorni znanstveni članak
 
Rast i prehrambene navike vučića, Serranus hepatus (Linnaeus, 1758) u zaljevu Izmir, Egejsko more  
Growth and feeding habits of the brown comber, Serranus hepatus (Linnaeus, 1758) in Izmir Bay, Aegean Sea (str.105-110) engleskipdf 362 KB
Murat Bilecenoglu Bilecenoglu
Kratko priopćenje
 
Posjeta: 11.936 *