hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 1998.

Objavljen na Hrčku: 27. 10. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.4-4) hrvatskipdf 177 KB
Contents (str.5-5) engleskipdf 162 KB
Kazalo  
ON THE 50th ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE OF ETHNOLOGY AND FOLKLORE RESEARCH (str.7-23) engleskipdf 3 MB
Zorica Vitez
Ostalo
 
ETNOMUZIKOLOŠKA I ETNOKOREOLOŠKA DJELATNOST INSTITUTA OD KASNIH ČETRDESETIH DO OSAMDESETIH GODINA (str.23-50) hrvatskipdf 169 KB
ETHNOMUSICOLOGY AND ETHNOCHOREOLOGY AT THE INSTITUTE FROM THE LATE FORTIES TO THE EIGHTIES (str.51-51) engleskipdf 5 MB
Jerko Bezić
Ostalo
 
ETHNOMUSICOLOGY AND ETHNOCHOREOLOGY AT THE INSTITUTE DURING THE NINETIES (str.53-70) engleskipdf 4 MB
ETNOMUZIKOLOŠKA I ETNOKOREOLOŠKA DJELATNOST U INSTITUTU TIJEKOM DEVEDESETIH GODINA (str.71-71) hrvatskipdf 160 KB
Naila Ceribašić
Ostalo
 
FINITIS DECEM LUSTRIS Pola stoljeća folklorističkih (filoloških, etnoteatroloških i njima srodnih) istraživanja u Institutu za etnologiju i folkloristiku (str.73-110) hrvatskipdf 189 KB
FINITIS DECEM LUSTRIS Fifty Years of Folklore Research — Philological, Ethnotheatrological and the Like — at the Institute (str.110-110) engleskipdf 8 MB
Ljiljana Marks, Ivan Lozica
Ostalo
 
THE FIRST FIFTY YEARS OF ETHNOLOGICAL THOUGHT AT THE INSTITUTE (str.111-134) engleskipdf 5 MB
PRVIH PEDESET GODINA ETNOLOŠKE MISLI U INSTITUTU (str.135-135) hrvatskipdf 174 KB
Dunja Rihtman.Auguštin, Aleksandra Muraj
Pregledni rad
 
TRAGOVI KONAVOSKOGA PRIČANJA (str.137-155) hrvatskipdf 13 MB
TRACES OF ORAL NARRATION IN KONAVLE (str.155-155) engleskipdf 688 KB
Maja Bošković-Stulli
Izvorni znanstveni članak
 
POVIJEST I FIKCIJA U KONAVOSKIM PREDAJAMA I LEGENDAMA  
HISTORY AND FICTION IN THE ORAL LEGENDS OF KONAVLE (str.157-185) engleskipdf 39 MB
Ljiljana Marks
Izvorni znanstveni članak
 
TURIČINIM TRAGOM (str.187-214) hrvatskipdf 217 KB
TRACKING DOWN TURICA (str.214-214) engleskipdf 7 MB
Ivan Lozica
Izvorni znanstveni članak
 
UROĐENA BAŠTINA: Shakespeareova ilirija prerušena (str.215-231) hrvatskipdf 187 KB
ENGENDERED HERITAGE: SHAKESPEARE'S ILLYRIA TRAVESTED (str.231-231) engleskipdf 3 MB
Lada Čale-Feldman
Izvorni znanstveni članak
 
UČENJE LJUBAVI I KNJIŽEVNA PREDODŽBA 0 VELIKOJ LJUBAVI U ŽIVOTOPISIMA SVETACA 18. i 19. STOLJEĆA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI. PRIPREME ZA ROMANTIZAM. (str.233-253) hrvatskipdf 215 KB
TEACHING OF LOVE AND THE LITERARY IDEA ABOUT SUBLIME LOVE IN THE BIOGRAPHIES OF THE SAINTS DURING THE 18TH AND 19TH CENTURIES IN CROATIAN LITERATURE. LAYING THE GROUND FOR ROMANTICISM (str.253-253) engleskipdf 4 MB
Divna Zečević
Izvorni znanstveni članak
 
MORLAKIZAM PREMA DJELU JUSTINE WYNNE, GROFICE ROSENBERG-ORSINI LES MORLAQUES (VENISE 1788.) (str.255-275) hrvatskipdf 208 KB
MORLACCHISM ACCORDING TO THE NOVEL LES MORLAQUES BY JUSTINE WYNNE THE COUNTESS ROSENBERG-ORSINI (VENICE, 1788) (str.275-275) engleskipdf 4 MB
Cvijeta Pavlović
Izvorni znanstveni članak
 
DVIJE KRLEŽINE (PO)ETIČKE SURVERZIJE U DAVNIM DANIMA (str.277-302) hrvatskipdf 221 KB
TWO OF KRLEZA'S POETICAL/ETHICAL SUBVERSIONS IN BYGONE DAYS (str.302-302) engleskipdf 5 MB
Suzana Marjanić
Izvorni znanstveni članak
 
JE LI GLASANJE DOVOLJNO? Ili biti mlad u ozbiljnom svijetu odraslih (str.303-317) hrvatskipdf 220 KB
IS VOTING ENOUGH? Or Being Young in the Serious Adult World (str.318-319) engleskipdf 1 MB
Sanja Kalapoš
Izvorni znanstveni članak
 
AROUND A HUNDRED OF OUR BOOKS (str.321-335) engleskipdf 1 MB
Anamarija Starčević-Štambuk
Pregledni rad
 
Posjeta: 11.454 *