hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 32-33 No. 1
Datum izdavanja: srpnja 2000.

Objavljen na Hrčku: 26. 3. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-6) hrvatskipdf 1006 KB
Ostalo  
Položaj žena kod Huna prema izviješću člana bizantskog poslanstva (godina 448/449.) (str.9-17) hrvatskipdf 2 MB
Die Lage der Frauen bei den Hunnen laut Bericht eines Mitglieds der byzantinischen Gesandtschaft (Jahr 488/489) (Zusammenfassung) (str.17-17)  
Vesna Lalošević
Izvorni znanstveni članak
 
Priskove vijesti o Maksiminovoj diplomatskoj misiji 448. (449.) na Atilin dvor (str.19-30) hrvatskipdf 2 MB
Prisks Nachrichten über Maximins diplomatische Mission im Jahr 448 (449) auf Attilas Hof (Zusammenfassung) (str.30-30)  
Mladen Tomorad
Izvorni znanstveni članak
 
Zapadnorimsko poslanstvo na Atilin dvor godine 449. (str.31-49) hrvatskipdf 3 MB
Die weströmische Gesandschaft an den Attilas Hof im Jahre 449 (Zusammenfassung) (str.49-49)  
Hrvoje Gračanin
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvati u mletačkim strukovnim udrugama (str.51-67) hrvatskipdf 3 MB
Die Kroaten in den venezianischen Fachverbänden (Zusammenfassung) (str.67-67)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Osnovice građanskog društva u Hrvatskoj za revolucije 1848-49. godine (str.69-104) hrvatskipdf 6 MB
Studie über die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft in Kroatien während der Revolution 1848-49: des Liberalismus, der Demokratie und des Nationalismus (Zusammenfassung) (str.104-104)  
Petar Korunić
Izvorni znanstveni članak
 
Elementi kozmopolitizma u Puli između 1850. i 1918. godine (str.105-116) hrvatskipdf 2 MB
The Elements of Cosmopolitism in the Town Pula (1850-1918) (Summary) (str.116-116)  
Igor Duda
Izvorni znanstveni članak
 
Pregled srpske izdavačke djelatnosti u Hrvatskoj (1883-1903) (str.117-159) hrvatskipdf 7 MB
Überblick der serbischen Verlagstätigkeit in Kroatien (1883-1903) (Zusammenfassung) (str.159-159)  
Mato Artuković
Izvorni znanstveni članak
 
O američkom utjecaju u Hrvatskoj (str.161-178) hrvatskipdf 3 MB
Über den amerikanischen Einfluss in Kroatien (Zusammenfassung) (str.178-178)  
Albert Bing
Izvorni znanstveni članak
 
O problemu nacionalnog sastava žandarmerije nakon sporazuma Cvetković-Maček (str.179-189) hrvatskipdf 2 MB
Problem of the ethnic composition of the Royal Yugoslav Gendarmerie in Croatian Banovina (Summary) (str.189-189)  
Nikica Barić
Izvorni znanstveni članak
 
Imena u Drnju od 1918. do 1977. godine (str.191-199) hrvatskipdf 2 MB
Namen in Drinje in der Zeit von 1918 bis 1977 (Zusammenfassung) (str.199-199)  
Hrvoje Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Povijesna spoznaja i metodologija povijesti u postmoderni (str.203-221) hrvatskipdf 3 MB
The cognition of history and methodology in post-modern historiography (Summary) (str.221-221)  
Zdenka Janeković-Römer
Izvorni znanstveni članak
 
Pogledi Stjepana Radića na međunarodni položaj Hrvatske i međunarodne odnose prije Prvoga svjetskog rata (str.223-229) hrvatskipdf 2 MB
Die Meinungen Stjepan Radić’s über die weltpolitische Lage Kroatiens und über die internationale Beziehungen vor dem Ersten Weltkrieg (Zusammenfassung) (str.229-229)  
Branka Boban
Izvorni znanstveni članak
 
Politički sustav "Podunavskog saveza država i naroda". Srednjeeuropska ideja Stjepana Radića (str.231-240) hrvatskipdf 2 MB
Das politische System des "Donaubundes der Staaten und Völker". Die mitteleuropäische Idee von Stjepan Radić (Zusammenfassung) (str.240-240)  
Tihomir Cipek
Izvorni znanstveni članak
 
Radićevi sukobi s režimima Austro-Ugarske Monarhije i Kraljevine Jugoslavije (str.241-249) hrvatskipdf 2 MB
Radić’s Konflikte mit den Regimen der Monarchie Österreich-Ungarn und das Königreichs Jugoslawien (Zusammenfassung) (str.249-249)  
Bosiljka Janjatović
Izvorni znanstveni članak
 
Stjepan Radić i gospodarstvo (str.251-255) hrvatskipdf 1 MB
Stjepan Radić and economy (Summary) (str.255-255)  
Mira Kolar-Dimitrijević
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska pučka stranka i Stjepan Radić (1919.-1928.) (str.257-266) hrvatskipdf 2 MB
Die Kroatische Volkspartei und Stjepan Radić (1919-1928) (Summary) (str.266-266)  
Zlatko Matijević
Izvorni znanstveni članak
 
Stjepan Radić i Hrvatski blok (str.267-276) hrvatskipdf 2 MB
Stjepan Radić and Croatian Block (Hrvatski blok) (Summary) (str.276-276)  
Hrvoje Matković
Izvorni znanstveni članak
 
Politički odnosi Josipa Franka i frankovaca prema radićevskoj ideologiji (str.277-283) hrvatskipdf 2 MB
Die politischen Verhältnisse von Josip Frank und seinen Anhängern gegenüber der Radić Ideologie (Zusammenfassung) (str.283-283)  
Stjepan Matković
Izvorni znanstveni članak
 
Stjepan Radić i HRSS/HSS/ u Dalmaciji od 1918. do 1929. godine (str.285-292) hrvatskipdf 2 MB
Stjepan Radič and HRSS (HSS) in Dalmatia 1918-1929 (Zusammenfassung) (str.292-292)  
Franko Mirošević
Izvorni znanstveni članak
 
Seljačka sloga i uključivanje žena u seljački pokret (1925.-1929.) (str.293-298) hrvatskipdf 2 MB
Bauerngemeinschaft (Saljačka sloga) und Einschliessung der Frauen in die Bauernbewegung (1925-1929) (Zusammenfassung) (str.298-298)  
Suzana Leček
Izvorni znanstveni članak
 
Radićev ustav neutralne seljačke Republike Hrvatske iz 1921. godine (str.299-307) hrvatskipdf 2 MB
Radić’s Contitution of the Neutral Peasant’s Republic of Croatia (1921) (Summary) (str.307-307)  
Hodimir Sirotković
Izvorni znanstveni članak
 
Prodor i pobjeda HSS-a u Dalmaciji (1923.-1928.) (str.309-320) hrvatskipdf 2 MB
Durchsetzung und Sieg der Kroatischen Bauernpartei in Dalmatien (1923-1928) (Zusammenfassung) (str.320-320)  
Tonći Šitin
Izvorni znanstveni članak
 
Karte kao izvor za ekohistorijska istraživanja tromeđe. Uvod u istraživanje kartografskih izvora Triplex Confiniuma (str.323-332) hrvatskipdf 2 MB
Maps as Source for an Eco-historical Research of the Triple Border Area. Introduction into research of cartographic sources of the Triplex Confinium (str.323-332)  
Mirela Slukan-Altić
Izvorni znanstveni članak
 
Dinara kao ekohistorijski problem - ranonovovjekovni kartografski aspekti. Dinara: Problemi pristupa povijesti planine (str.333-343) hrvatskipdf 2 MB
Dinara as an Eco-historical Problem - Early-modern Cartographic Problem (str.343-343)  
Drago Roksandić
Izvorni znanstveni članak
 
O problemima kartografske identifikacije obavijesti iz osmanskih popisa bosanskih krajišta (str.345-347) hrvatskipdf 1 MB
On the Problem od cartographic Identification of Data from Ottoman Surveys of Bosnian Borderland (Summary) (str.347-347)  
Nenad Moačanin
Izvorni znanstveni članak
 
Toponimija i percepcija u prostoru Triplex Confiniuma: Morlakija (str.349-354) hrvatskipdf 1 MB
Toponymy and Perception in the Triplex Confinium Area: Molaccia (Summary) (str.354-354)  
Borna Fürst-Bjeliš
Izvorni znanstveni članak
 
Karte kao izvori za proučavanje senjskih uskoka (str.355-363) hrvatskipdf 2 MB
Kartographische Quellen für Uskokenforschung (Zusammenfassung) (str.363-363)  
Anna Maria Grünfelder
Izvorni znanstveni članak
 
Ekohistorija fortifikacijskih ambijenata u Karlovačkom generalatu početkom 18. stoljeća (str.365-369) hrvatskipdf 1 MB
Ökogeschichte der Befestigungsambiente der Karlstädter Generalats am Anfang des 18. Jahrhunderts (str.369-369)  
Ivan Jurišić
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos narativnih i kartografskih izvora prema ekohistoriji Triplex Cofiniuma (str.371-382) hrvatskipdf 2 MB
The Relationship between the Narrative and Cartographic Sources and the Eco-history of the Triplex Confinium (Summary) (str.382-382)  
Željko Holjevac
Izvorni znanstveni članak
 
Kartografske obavijesti o gradovima na širem prostoru Triplex Confiniuma (1550.-1700.) (str.383-397) hrvatskipdf 2 MB
Cartographic Information on Settlements in the broader Area of Triplex Confinium (Summary) (str.397-397)  
Nataša Štefanec
Izvorni znanstveni članak
 
Kartografski i narativni izvori za Karlovački generalat u prvoj polovici 18. stoljeća (str.399-407) hrvatskipdf 2 MB
Kartographische und Narrative Quellen zur Geschichte des Karlstädter Generalates in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (Zusammenfassung) (str.407-407)  
Sanja Lazanin
Izvorni znanstveni članak
 
Novovjekovne kartografske interpretacije prostora tromeđe na temelju izvora iz Zbirke Novak (str.409-419) hrvatskipdf 2 MB
Early-modern Cartographic Interpretations od Triplex Confinium. According to the Novak Map Collection (Summary) (str.419-419)  
Dubravka Mlinarić
Izvorni znanstveni članak
 
"Krstjani" crkve bosanske (str.423-429) hrvatskipdf 2 MB
Franjo Šanjek
Izvorni znanstveni članak
 
Za novu sintezu bosanskog srednjovjekovlja (str.431-433) hrvatskipdf 1 MB
Dubravko Lovrenović
Stručni rad
 
Pogledi o povijesti Bosne i crkvi bosanskoj (str.435-438) hrvatskipdf 1 MB
Pejo Ćošković
Stručni rad
 
Povijest Bosne između znanstvene spoznaje i političke manipulacije (str.439-441) hrvatskipdf 1 MB
Ivo Goldstein
Izvorni znanstveni članak
 
Obrazloženje i ugrožavanje ljudskih prava u europskoj povijesti. Predavanje na svečanoj godišnjoj skupštini Austrijske akademije znanosti 17. svibnja 2000. (str.445-451) hrvatskipdf 2 MB
Gerald Stourzh
Izvorni znanstveni članak
 
Snovi, iluzije, negacija, bijes i mržnja. U povodu knjige prof. dr. Mirjane Gross "Izvorno pravaštvo – Ideologija, agitacija, pokret", Golden Marketing, Zagreb, 2000. (str.453-457) hrvatskipdf 1 MB
Mario Strecha
Stručni rad
 
Odsjek za povijest i Hrvatski studiji: kriza povijesne struke se nastavlja (str.461-472) hrvatskipdf 2 MB
Petar Korunić
Ostalo
 
U povodu Zbornika Mirjane Gross (str.475-476) hrvatskipdf 1 MB
Tomislav Raukar
Stručni rad
 
Prof. dr. Mirjana Gross, povjesničar 19. stoljeća (str.477-479) hrvatskipdf 1 MB
Nikša Stančić
Stručni rad
 
Mirjana Gross: traganje za novim putevima povijesnog mišljenja (str.481-484) hrvatskipdf 1 MB
Zdenka Janeković-Römer
Stručni rad
 
U povodu izlaska Zbornika Mirjane Gross (str.485-487) hrvatskipdf 1 MB
Mario Strecha
Stručni rad
 
Bibliografija radova o Prvom svjetskom ratu objavljenim u historijskim časopisima u razdoblju 1945-1998. god. (str.491-498) hrvatskipdf 2 MB
Vijoleta Herman
Bibliografija
 
Branislav M. Nedeljković, Liber croceus, SANU, Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda, III odelenje, kniga XXIV, Beograd 1997. 645 str. (str.501-504) hrvatskipdf 1 MB
Zdenka Janeković-Römer
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Imperial Legacy: The Ottoman Imprint on the Balkans and the Middle East, Ur. L. Carl Brown, Columbia University Press, New York 1996, 337 str. (str.505-507) hrvatskipdf 1 MB
Dino Mujadžević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvoje Salopek: Stari rodovi Ogulinsko-modruške udoline. Podrijetlo, povijest, rasprostranjenost, seobe i prezimena stanovništva Ogulina, Oštarija, Josipdola, Zagorja Ogulinskog, Modruša i okolnih naselja, Zagreb, 1999., 336 str. (str.507-511) hrvatskipdf 1 MB
Željko Holjevac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mirela Slukan: Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma. Cartographic Sources for the History of the Triplex Confinium. Kartographische Quellen zur Geschichte des Triplex Confinium Zagreb, 1999. (str.511-514) hrvatskipdf 1 MB
Željko Holjevac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vladimir N. Brovkin: Behind the Front Lines of the Civil War – Political Parties and Social Movements in Russia, 1918-1922, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1994., 455 stranica (str.514-516) hrvatskipdf 1 MB
Nikica Barić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mile Bjelajac: Vojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslavije 1922-1935., Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 1994., 327 stranica (str.516-519) hrvatskipdf 1 MB
Nikica Barić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Suradnici u ovom broju (str.520-520) hrvatskipdf 959 KB
Kazalo  
Posjeta: 61.732 *