hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 1900.

Objavljen na Hrčku: 22. 3. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Ime i porijeklo Frankapana (str.1-20) hrvatskipdf 5 MB
Vjekoslav Klaić
Stručni rad
 
Colonia Aelia Mursa (str.21-42) hrvatskipdf 2 MB
Josip Brunšmid
Stručni rad
 
Naselbina bosanskog doba kod Novoga grada na Savi (str.43-58) hrvatskipdf 1 MB
Josip Brunšmid
Stručni rad
 
Prethistorijski predmeti željeznoga doba iz Šarengrada u srijemskoj županiji (str.59-70) hrvatskipdf 1 MB
Josip Brunšmid
Stručni rad
 
Podjeljenje plemstva po banu Nikoli g. 1346. (str.71-77) hrvatskipdf 705 KB
Emilij Laszowski
Stručni rad
 
"Ex libris" zagrebačkoga biskupa Aleksandra Alagovića (str.78-80) hrvatskipdf 313 KB
Zlatko Kolander
Stručni rad
 
Nekoliko našašća novaca u na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji (str.81-155) hrvatskipdf 3 MB
Josip Brunšmid
Stručni rad
 
Spomenici grada Nina (str.156-171) hrvatskipdf 2 MB
Luka Jelić
Stručni rad
 
Iskapanje u rimskom groblju u Stenjevcu (str.172-176) hrvatskipdf 585 KB
Josip Purić
Stručni rad
 
O knezu Novaku (1368.) (str.177-180) hrvatskipdf 328 KB
Vjekoslav Klaić
Stručni rad
 
Arheološke bilješke iz Dalmacije i Panonije (str.181-201) hrvatskipdf 6 MB
Josip Brunšmid
Stručni rad
 
Različito (str.202-217) hrvatskipdf 2 MB
Josip Brunšmid, Oskar Hovorka-Zderas, Emilij Laszowski, Stjepan Osterman, Milan Turković
Ostalo
 
Izvještaji muzejskih povjerenika i prijatelja, književne vijesti, (str.218-240) hrvatskipdf 3 MB
Josip Brunšmid
Ostalo
 
Posjeta: 15.755 *