hrcak mascot   Srce   HID

Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu,Vol. 26 No. -
Datum izdavanja: travnja 2010.

Objavljen na Hrčku: 7. 4. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-4) hrvatskipdf 168 KB
Contents (str.1-4) engleskipdf 168 KB
Kazalo  
Cijepani litički materijal s ranoneolitičkog nalazišta Zadubravlje (str.5-20) hrvatskipdf 1 MB
Chipped stone assemblage from the Early Neolithic site of Zadubravlje (str.5-20) engleskipdf 1 MB
Ivor Karavanić, Rajna Šošić Klindžić, Maja Bunčić, Dražen Kurtenjak
Izvorni znanstveni članak
 
Prapovijesno i ranosrednjovjekovno naselje Bentež kod Beketinaca (str.21-44) hrvatskipdf 2 MB
The Prehistoric and Early Mediaeval Settlement of Bentež near Beketinci (str.21-44) engleskipdf 2 MB
Kornelija Minichreiter, Zorko Marković
Izvorni znanstveni članak
 
Torčec-Međuriče – prilog poznavanju materijalne kulture halštatskih naselja u koprivničkoj Podravini (str.45-78) hrvatskipdf 2 MB
Torčec-Međuriče – a Contribution to the Understanding of the Material Culture of the Hallstatt Settlements in the Podravina Region around Koprivnica (str.45-78) engleskipdf 2 MB
Saša Kovačević
Izvorni znanstveni članak
 
Rimski nalazi s lokaliteta Liskovac – Južna obilaznica Vinkovaca (str.79-142) hrvatskipdf 3 MB
Roman Finds from the Liskovac/Vinkovci South Beltway Site (str.79-142) engleskipdf 3 MB
Ivana Ožanić Roguljić
Izvorni znanstveni članak
 
Rimska vojna diploma iz Sotina (Cornacum) (str.143-164) hrvatskipdf 629 KB
Römisches Militärdiplom aus Sotin (Cornacum) (str.143-164) njemačkipdf 629 KB
Mato Ilkić
Izvorni znanstveni članak
 
Razmatranja o Silvanovom kultu u Panoniji povodom nalaza žrtvenika u Vinkovcima (str.165-180) hrvatskipdf 672 KB
Observations on the Cult of Silvanus in Pannonia in the Light of the Find of an Altar in Vinkovci (str.165-180) engleskipdf 672 KB
Ljubica Perinić Muratović, Hrvoje Vulić
Izvorni znanstveni članak
 
Arhitektura i arhitektonska plastika burga Vrbovca kraj Huma na Sutli (str.181-218) hrvatskipdf 3 MB
Architecture and Architectural Stonework of the Mediaeval Castle of Vrbovec near Hum na Sutli (str.181-218) engleskipdf 3 MB
Zorislav Horvat, Tatjana Tkalčec
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju utvrde Citadela u Zadru – istraživanja Barbakana 2008. godine (str.219-246) hrvatskipdf 2 MB
A Contribution to the Understanding of the Citadela Fort in Zadar – the 2008 Investigations at the Barbakan (str.219-246) engleskipdf 2 MB
Karla Gusar, Dario Vujević
Izvorni znanstveni članak
 
Subadultni stres u srednjovjekovnim i novovjekovnim populacijama kontinentalne Hrvatske (str.247-270) hrvatskipdf 800 KB
Subadult Stress in the Medieval and Early Modern Populations of Continental Croatia (str.247-270) engleskipdf 800 KB
Mario Novak, Mario Šlaus, Maja Pasarić
Izvorni znanstveni članak
 
Križevi u novovjekovnim grobovima župne crkve Sv. Marije Magdalene u Čazmi (str.271-289) hrvatskipdf 1 MB
Kreuze in den neuzeitlichen Gräbern der Pfarrkirche der hl. Maria Magdalena in Čazma (str.271-289) njemačkipdf 1 MB
Ana Azinović Bebek
Izvorni znanstveni članak
 
Kameni nalazi starčevačke kulture s nalazišta Galovo u Slavonskom Brodu - Rezultati litičke analize iz zemunice SJ 291 (str.291-308) hrvatskipdf 1 MB
Stone Finds of the Starčevo Culture From the Site of Galovo in Slavonski Brod - The Results of the Lithic Analysis From Pit House SU 291 (str.291-308) engleskipdf 1 MB
Maja Bunčić
Prethodno priopćenje
 
DUŠANKA TRAJKOVIĆ, Đepfeld - nekropola starijeg gvozdenog doba kod Doroslova (str.309-313) hrvatskipdf 89 KB
DUŠANKA TRAJKOVIĆ, Đepfeld - Nekropole der älteren Eisenzeit bei Doroslovo (str.309-313) njemačkipdf 89 KB
Nives Majnarić Pandžić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
KRATICE ČASOPISA I ZBORNIKA korištenih u Prilozima Instituta za arheologiju vol. 26 (str.315-319) hrvatskipdf 129 KB
ABBREVIATIONS OF JOURNALS AND SERIES citet in Contributions of Institute of Archaeology vol. 26 (str.315-319) engleskipdf 129 KB
ABKÜRZUNGEN DER ZEITSCHRIFTEN UND SAMMELBÄNDE verwendet in Beiträge des Institutes für Archäologie, Band 26 (str.315-319) njemačkipdf 129 KB
Katarina Botić
Ostalo
 
Upute autorima (str.320-325) hrvatskipdf 73 KB
Guidelines for contributors (str.320-325) engleskipdf 73 KB
Ostalo  
Posjeta: 30.179 *