hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2010.

Objavljen na Hrčku: 13. 1. 2011.
Sadržaj Puni tekst
PROCJENA KOMPONENTI HRVATSKOG BDP-A UZ POMOĆ POKAZATELJA EKONOMSKOG RASPOLOŽENJA  
ASSESSING CROATIAN GDP COMPONENTS VIA ECONOMIC SENTIMENT INDICATOR (str.1-10) engleskipdf 327 KB
Mirjana Čižmešija, Petar Sorić
Izvorni znanstveni članak
 
PAD VRİJEDNOSTİ KAPİTALA İ PRİTİSAK TRŽİŠTA VALUTA: NALAZ GRANİČNOG TESTA AUTOREGRESİJSKOG MODELA S DİSTRİBUİRANİM VREMENSKİM POMAKOM  
CAPITAL REVERSALS AND EXCHANGE MARKET PRESSURE: EVIDENCE FROM THE AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG (ARDL) BOUNDS TESTS (str.11-21) engleskipdf 287 KB
Mete Feridun
Izvorni znanstveni članak
 
TROŠKOVNA OPTIMIZACIJA TERMINSKIH PLANOVA ZA VODENJE PROJEKATA  
COST OPTIMIZATION OF TIME SCHEDULES FOR PROJECT MANAGEMENT (str.22-36) engleskipdf 378 KB
Uroš Klanšek, Mirko Pšunder
Izvorni znanstveni članak
 
Fiskalna održivost zemalja članica EU u kontekstu trenutne financijske krize  
FISCAL SUSTAINABILITY OF EU MEMBER STATES IN THE CONTEXT OF CURRENT FINANCIAL CRISIS (str.37-62) engleskipdf 342 KB
Igor Stubelj, Primož Dolenc
Prethodno priopćenje
 
STRATEGIJE ULAGANJA U VRIJEDNOSNICE: SLUČAJ HRVATSKE  
EQUITY INVESTMENT STRATEGIES: THE CASE OF CROATIA (str.63-77) engleskipdf 299 KB
Tajana Barbić, Iva Čondić -Jurkić
Prethodno priopćenje
 
UTJECAJ USAVRŠAVANJA NA UČINKOVITOST ZAPOSLENIKA: SAMOOCJENJIVANJE  
TRAINING IMPACT ON EMPLOYEE’S JOB PERFORMANCE: A SELF EVALUATION (str.78-90) engleskipdf 312 KB
Abd Hair Awang, Rahmah Ismail, Zulridah Mohd Noor
Prethodno priopćenje
 
OKVIR MENADŽERSKIH NADLEŽNOSTI: STUDIJA KONATIVNE KOMPONENTE  
MANAGERS' COMPETENCIES FRAMEWORK: A STUDY OF CONATIVE COMPONENT (str.91-101) engleskipdf 235 KB
Andrej Bertoncelj
Prethodno priopćenje
 
STILOVI ODLUČIVANJA MLADIH POTROŠAČA U REPUBLICI MAKEDONIJI  
DECISION-MAKING STYLES OF YOUNG-ADULT CONSUMERS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (str.102-113) engleskipdf 265 KB
Ivan-Damir Anić, Anita Ciunova Suleska, Edo Rajh
Prethodno priopćenje
 
EKONOMSKI UČINCI PRIVATIZACIJE SEKTORA JAVNIH USLUGA REPUBLIKE HRVATSKE S OSVRTOM NA POMORSKO-PUTNIČKI PROMET  
ECONOMIC EFFECTS OF PRIVATISATION OF PUBLIC SERVICES SECTOR IN THE REPUBLIC OF CROATIA EMPHASISING MARITIME-PASSENGER TRAFFIC (str.114-126) engleskipdf 532 KB
Alen Jugović, Ante Bistričić, Borna Debelić
Pregledni rad
 
KRSTARENJA PAN-EUROPSKIM KORIDOROM VII I NJIHOV EKONOMSKI ZNAČAJ NA RECEPTIVNE PROSTORE  
ECONOMIC IMPACT OF CRUISE TOURISM ALONG THE PAN-EUROPEAN CORRIDOR VII (str.127-141) engleskipdf 365 KB
Aleksandra S. Dragin, Dobrica Jovičić, Desimir Bošković
Pregledni rad
 
INTEGRIRANI MODEL CIJENE, KVALITETA USLUGA, ZADOVOLJSTVA I LOJALNOSTI: EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE U BANKARSKOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE  
AN INTEGRATED MODEL OF PRICE, SERVICE QUALITY, SATISFACTION AND LOYALTY: AN EMPIRICAL RESEARCH IN THE BANKING SECTOR OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.142-161) engleskipdf 752 KB
Merima Činjarević, Kasim Tatić, Armin Avdić
Pregledni rad
 
KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI – SMISAO I SVRHA SASTAVLJANJA: RAZLOZI NEOBJAVLJIVANJA KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA U BOSNI I HERCEGOVINI  
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – MEANS AND PURPOSE OF PREPARATION: REASONS OF NOT ANNOUNCING OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.162-171) engleskipdf 330 KB
Ševala Isaković-Kaplan
Pregledni rad
 
Posjeta: 31.661 *