hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: srpnja 2011.

Objavljen na Hrčku: 7. 7. 2011.
Sadržaj Puni tekst
Patološko igranje videoigara: uloga spola, samopoštovanja i edukacijske sredine (str.1-13) hrvatskipdf 197 KB
Pathological videogame use: the role of gender, self-esteem and educational context (str.1-13)  
Vesna Bilić, Tajana Ljubin Golub
Izvorni znanstveni članak
 
Povezanost uspješnosti vještine čitanja s nekim aspektima fonološkog razvoja (str.14-25) hrvatskipdf 166 KB
Correlation Between Phonological Variables and Reading Ability (str.14-25)  
Draženka Blaži, Iva Buzdum, Marijana Kozarić-Ciković
Izvorni znanstveni članak
 
Važnost semantičkoga znanja prije početka školovanja (str.26-41) hrvatskipdf 244 KB
Importance of Semantic Knowledge in Preschool Age (str.26-41)  
Mirjana Lenček, Jasmina Ivšac Pavliša
Izvorni znanstveni članak
 
Iskustvo roditeljstva osoba s tjelesnim invaliditetom (str.42-57) hrvatskipdf 213 KB
Experience of Parenting and Physical Disability (str.42-57)  
Monika Levačić, Zdravka Leutar
Izvorni znanstveni članak
 
Odrednice samopoimanja i samopoštovanja maloljetnika društveno neprihvatljivog ponašanja (str.58-72) hrvatskipdf 196 KB
Determinantes of Self-Image and Self-Esteem in Juveniles with Socialy Unacceptable Behaviour (str.58-72)  
Marijana Majdak, Željka Kamenov
Izvorni znanstveni članak
 
Zadovoljstvo osoba s invaliditetom uslugama osobnog asistenta (str.73-86) hrvatskipdf 185 KB
Persons with Disabilities Satisfaction with the Personal Assistant Services (str.73-86)  
Nikolina Pupić, Lelia Kiš Glavaš, Branko Nikolić
Izvorni znanstveni članak
 
Funkcionalna nesposobnost starijih osoba kao činitelj rizika za izloženost nasilju u obitelji (str.87-95) hrvatskipdf 139 KB
Functional (In)capability of the Elderly as a Risk Factor of Exposure to Family Violence (str.87-95)  
Silvia Rusac
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga empatije u socijalizaciji djece s teškoćama u razrednim sredinama (str.96-108) hrvatskipdf 174 KB
Role of Empathy in Socialization of Children with Disabilities in the Classroom (str.96-108)  
Aldo Špelić, Đeni Zuliani
Izvorni znanstveni članak
 
Razlike u procjenama adaptivnoga ponašanja djece s teškoćama u školskom okruženju (str.109-127) hrvatskipdf 247 KB
Differences in Estimations of Children’s Specific Adaptive Behaviour from Perspectives of Children, Parents and Teachers (str.109-127)  
Anamarija Žic Ralić, Daniela Cvitković
Izvorni znanstveni članak
 
Sever, A. (ur.): Rana intervencija za djecu s oštećenjem vida – upute za rad, Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“, Zagreb, 2011. (str.128-128) hrvatskipdf 32 KB
Sever, A. (ed.): Rana intervencija za djecu s oštećenjem vida – upute za rad, Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“, Zagreb, 2011. (str.128-128)  
Andrea Fajdetić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 39.960 *