hrcak mascot   Srce   HID

Hvar City Theatre Days, Vol. 23 No. 1, 1997


Hvar City Theatre Days,Vol. 23 No. 1
Publication date: April 1997

Published on HRČAK: 04 July 2013
Table of contents Full text
Hrvatska književna historiografija 18. stoljeća (str.5-18) croatianpdf 60 KB
Rafo Bogišić
Original scientific paper
 
Engleski poticaji u stvaranju hrvatske književnosti uoči preporoda (str.19-24) croatianpdf 40 KB
Rudolf Filipović
Original scientific paper
 
Pretpreporodni programski nagovještaji ilirskog pokreta (str.25-34) croatianpdf 50 KB
Miroslav Šicel
Original scientific paper
 
O jezičnim i književnim neprilikama u Dalmaciji od propasti Venecije 1797. do Zore Dalmatinske 1844. (str.35-44) croatianpdf 52 KB
Nikola Ivanišin
Original scientific paper
 
Hrvatski preporodni nagovještaji u Zadru krajem XIX. i početkom XX. stoljeća (str.45-60) croatianpdf 80 KB
Tihomil Maštrović
Original scientific paper
 
Epika na razmeđu 18. i 19. stoljeća (str.61-95) croatianpdf 116 KB
Dunja Fališevac
Original scientific paper
 
Filozofski aspekti hrvatskog dopreporodnog razdoblja (str.96-113) croatianpdf 73 KB
Ljerka Schiffler
Original scientific paper
 
Pogled u frazeologiju Razgovora ugodnoga Andrije Kačića Miošića (str.114-134)  
Ljiljana Kolenić
Original scientific paper
 
Pretpreporodni književni jezik – stariji novohrvatski (str.135-140) croatianpdf 37 KB
Alemko Gluhak
Original scientific paper
 
O pravopisno-grafijskim pravilima na korist domovinske mladeži (str.141-176) croatianpdf 7 MB
Alojz Jembrih
Original scientific paper
 
Kulturne prilike u Dalmaciji potkraj 18. i početkom 19. stoljeća (str.177-185) croatianpdf 41 KB
Nevenka Bezić-Božanić
Original scientific paper
 
Frančezarija Džono aliti Gos (str.186-201) croatianpdf 69 KB
Mira Muhoberac
Original scientific paper
 
Antun Ferdinand Putica: Ciarlatano in môto (str.202-210) croatianpdf 2 MB
Nasko Frndić
Original scientific paper
 
Višejezični Bruerevićev rukopis Raccolta di poetici componimenti in lingue diverse (str.211-222) croatianpdf 2 MB
Fedora Ferluga-Petronio
Original scientific paper
 
Pjesničke poslanice Màrca Bruèrea Dubrovčanima (str.223-234) croatianpdf 59 KB
Slavica Stojan
Original scientific paper
 
Antun Kaznačić i književna tradicija (str.235-259) croatianpdf 86 KB
Pavao Pavličić
Original scientific paper
 
Svijet kao uređena pozornica Ruđera Boškovića (str.260-271) croatianpdf 57 KB
Branka Brlenić-Vujić
Original scientific paper
 
Bavljenje Pjerka Sorkočevića Gundulićevim Osmanom (str.272-280) croatianpdf 46 KB
Anatun Pavešković
Original scientific paper
 
Zakasnjeli izdanak dubrovačkog baroka (str.281-290) croatianpdf 45 KB
Lahorka Plejić
Original scientific paper
 
Rastić čita satire (str.291-305) croatianpdf 63 KB
Neven Jovanović
Original scientific paper
 
Tradicionalni stih u netradicionalnoj formi (str.306-316) croatianpdf 53 KB
Divna Mrdeža Antonina
Original scientific paper
 
Kulturni život Boke Kotorske uoči preporoda (str.317-327) croatianpdf 52 KB
Vanda Babić
Original scientific paper
 
Prirodoznanstveno nazivlje u Rječniku Joakima Stullija (str.328-334) croatianpdf 1 MB
Snježana Paušek-Baždar
Original scientific paper
 
Tituš Brezovački između prosvjetiteljstva i predpreporodnih nastojanja (str.335-343) croatianpdf 39 KB
Nikica Kolumbić
Original scientific paper
 
Latinske pjesme Tita Brezovačkoga (str.344-372) croatianpdf 6 MB
Darko Novaković
Original scientific paper
 
Razmišljanja o kazalištu u Dubrovniku na razmeđu stoljeća (str.373-383) croatianpdf 52 KB
Nikola Batušić
Original scientific paper
 
Indijanski mudroznanec u hrvatskoj književnosti (str.384-396) croatianpdf 3 MB
Mijo Korade
Original scientific paper
 
Šporerovi stihovi u »Almanahu ilirskom« (1823.) (str.397-403) croatianpdf 41 KB
Mirko Tomasović
Original scientific paper
 
Hrvatski pretpreporodni pisci iz Slavonije (str.404-416) croatianpdf 61 KB
Stanislav Marijanović
Original scientific paper
 
Crtica o Vincu bogoljubnih pisamah ili ponešto o odnosu Jagić–Kanižlić–Mulih (str.417-455) croatianpdf 116 KB
Zlata Šundalić
Original scientific paper
 
Sceničnost slavonske epike (ogled o tipologiji diskursa) (str.456-470) croatianpdf 3 MB
Bogdan Mesinger
Original scientific paper
 
Dila svetih mučenika Ivana Marevića – slavonska bibliotheca sanctorum (str.471-555) croatianpdf 15 MB
Milovan Tatarin
Original scientific paper
 
Šaljiva božićna postbarokna pastorala kao odraz božićnih igara (str.556-580) croatianpdf 5 MB
Hrvojka Mihanović-Salopek
Original scientific paper
 
Tekstovi glazbenoteorijskog karaktera u hrvatskim zemljama od Mihaela Šiloboda–Bolšića (1760.) do Džona Rastića (1816.) (str.581-588) croatianpdf 49 KB
Stanislav Tuksar
Original scientific paper
 
Ideja skupljanja muzikalija 1780.–1835: jedan od temeljnih aspekata hrvatske glazbene kulture (str.589-597) croatianpdf 46 KB
Vjera Katalinić
Original scientific paper
 
»Napuchenye vu brojo-znanye«, prvi udžbenik matematike na hrvatskom jeziku (str.598-615) croatianpdf 3 MB
Marijana Buljan-Klaić
Original scientific paper
 
Visits: 13.763 *