hrcak mascot   Srce   HID

Histria antiqua, Vol. 20 No. 20, 2011.


Histria antiqua,Vol. 20 No. 20
Datum izdavanja: listopad 2011.

Objavljen na Hrčku: 12. 4. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-5) hrvatskipdf 133 KB
Contents (str.3-5)  
Kazalo  
UVODNIK Nastambe i stanovanje od prapovijesti do srednjeg vijeka (str.7-8) hrvatskipdf 110 KB
FOREWORD BY THE EDITOR-IN-CHIEF Dwellings from Prehistory to the Early Middle Ages (str.9-10) engleskipdf 110 KB
Vesna Girardi Jurkić
Uvodnik
 
Abitare ad Altinum. Topografia territoriale e urbana di una terra anfibia (str.11-32) talijanskipdf 804 KB
Živjeti u Altinumu. Urbana topografija vodozemlja (str.32-32)  
Guido Rosada
Izvorni znanstveni članak
 
Vila Sv. Martin /Raab u zapadnoj Panoniji – Rimsko naselje i nekropola (str.33-46)  
St. Martin / Raab (Jennersdorf, Burgenland) in Pannonien - Römische (Villen) Siedlung und Gräberstrasse (str.33-46) njemačkipdf 517 KB
Erwin Pochmarski
Izvorni znanstveni članak
 
Svakodnevica na Panonskom limesu: kuće i unutarnje uređenje u rimskome Brigetiju (Komárom/Szőny, Mađarska) (str.34-62)  
Everyday-life on the Pannonian Limes: Houses and Their Inner Decoration in Roman Brigetio (Komárom /Szőny, Hungary) (str.34-62) engleskipdf 792 KB
László Borhy
Izvorni znanstveni članak
 
Ne samo gradine (str.63-76) hrvatskipdf 377 KB
Not only Hill Forts (str.63-76)  
Klara Buršić-Matijašić
Izvorni znanstveni članak
 
Stambene zgrade, njihova dekoracija i oprema stanovanja u rimskoj Puli. Neki primjeri (str.77-90) hrvatskipdf 662 KB
Residential buildings, their decorations and luxury in Roman Pula. Some examples (str.77-90)  
Vesna Girardi Jurkić
Izvorni znanstveni članak
 
Rimske vile i uvjeti stanovanja na pulskom ageru. Neki primjeri (str.91-107) hrvatskipdf 528 KB
Roman villas and housing conditions in the ager of Pula. Some examples (str.91-107)  
Kristina Džin
Izvorni znanstveni članak
 
Ranosrednjovjekovno naselje Guran (str.109-134) hrvatskipdf 1 MB
Agglomération haut-médiévale de Guran (str.134-134)  
Miljenko Jurković, Jean Terrier, Iva Marić
Izvorni znanstveni članak
 
Gradina Špičak u Bojačnom - prilog poznavanju visinskih naselja u Hrvatskom Zagorju (str.135-144) hrvatskipdf 302 KB
THE LATE BRONZE AGE SETTLEMENT OF ŠPIČAK IN BOJAČNO: A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF HIGHLAND SETTLEMENTS IN THE HRVATSKO ZAGORJE REGION (str.144-144)  
Ivančica Pavišić
Izvorni znanstveni članak
 
NADIN FLAT NECROPOLIS (str.145-154) engleskipdf 258 KB
Nadin – nekropola na ravnom (str.154-154)  
Ivana Anterić, Željana Bašić, Ela Škorić, Šimun Anđelinović
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju metalurških središta željeznodobnih naselja srednje Bosne u svjetlu novih istraživanja – primjer autohtone i primarne metalurgije željeza u naselju (str.156-167) hrvatskipdf 273 KB
Beitrag zur Kentniss der metallurgischen Zentren der eisenzeitlichen Siedlungen in Zentral Bosnien im Lichte neuer Forschungsergebnisse (str.167-167)  
Andrijana Pravidur, Morana Vuković
Prethodno priopćenje
 
Četverosobna kuća iz Tel al Umajrija kao primjer stanovanja u željezno doba na prostoru Levanta (str.169-174) hrvatskipdf 267 KB
A Four-room House in Tell al Umayri: An Example of a Dwelling in the Levant in the Iron Age (str.175-175)  
Eva Katarina Glazer
Stručni rad
 
Gradina u Ošanićima – transformacija prapovijesnoga gradinskog u urbano naselje (str.177-186) hrvatskipdf 484 KB
The Hillfort in Ošanići: The Transformation of a Prehistoric Hillfort Settlement into a Proto-urban/Urban Settlement (str.187-187)  
Boško Marijan
Izvorni znanstveni članak
 
Liburnska nekropola u prirodnom i kulturnom okolišu (str.189-220) hrvatskipdf 1 MB
A Liburnian Necropolis in its Natural and Cultural Environment (str.221-221)  
Sineva Kukoč
Izvorni znanstveni članak
 
Arheološka topografija prapovijesnih naselja u Sotinu (str.223-232) hrvatskipdf 390 KB
Archaeological Topography of the Prehistoric Settlements in Sotin (str.233-234)  
Mato Ilkić
Izvorni znanstveni članak
 
Lokalitet „Rimska pivnica“ u Sisku - primjer istraživanja antičke monumentalne građevine javne namijene u drugoj polovici 19. stoljeća (str.235-243) hrvatskipdf 241 KB
The “Roman beer hall” site in Sisak – A Monumental Building of public purpose: Investigations in the Second Half of the 19th century (str.244-244)  
Vlatka Vukelić
Stručni rad
 
Mozaici rimske vile u Ninu (str.245-255) hrvatskipdf 416 KB
Mosaics of a Roman Villa in Nin (str.256-256)  
Jagoda Meder
Izvorni znanstveni članak
 
Abitare e lavorare in villa: Torre di Pordenone (str.257-267) talijanskipdf 335 KB
Život i rad u vili Torre di Pordenone (str.268-268)  
Paola Ventura, Anna Nicoletta Rigoni
Prethodno priopćenje
 
Building God’s Dwelling Place. Synagogues and Houses of Prayer in Anatolia and Eastern Europe during the Roman Period (str.269-278) engleskipdf 196 KB
Izgradnja Božje kuće. Sinagoge i molitvene kuće u Anatoliji i istočnoj Europi tijekom rimskog doba (str.278-278)  
Iulian Moga
Izvorni znanstveni članak
 
Arhitektonski ostaci antičkih središta središnjeg dijela Dardanije (Kosova) (str.279-291) hrvatskipdf 467 KB
Architectonic Ruins in Antique Centres of Central part of Dardania (Kosovë) (str.292-292)  
Exhlale Dobruna-Salihu
Izvorni znanstveni članak
 
Štovanje domaćih i uvezenih božanstava u nastambama i na javnim mjestima u Rimskoj Dardaniji (str.293-299) hrvatskipdf 283 KB
Veneration of Local and Imported Divinities’ Cults in Houses and Temples of the Roman Dardania (str.300-300)  
Naser Ferri
Izvorni znanstveni članak
 
Edilizia residenziale ed edifici cristiani di culto: un problema aperto (str.301-314) talijanskipdf 1 MB
Stambena izgradnja i kultna kršćanska zdanja: neriješen problem (str.315-315)  
Giuseppe Cuscito
Prethodno priopćenje
 
Domestic Altars from Resnik (str.314-322) engleskipdf 259 KB
Kućni žrtvenici iz Resnika (str.323-323)  
Ivanka Kamenjarin
Stručni rad
 
Geneza grada na Trgu Petra Zoranića u Zadru (str.325-331) hrvatskipdf 309 KB
Genesis of the City of Zadar at Petar Zoranić Square (str.331-331)  
Ivo Fadić, Berislav Štefanac
Izvorni znanstveni članak
 
Suvremeni metodološki pristupi rimskodobnom stambenom prostoru i mogućnost njihove primjene u istraživanju prostora Liburnije (str.333-344) hrvatskipdf 305 KB
Modern Methodological Approaches to the Research of Roman Dwelling Areas and Possibilities for their Application in the Roman Liburnia Region (str.345-345)  
Sonja Kirchhoffer, Anamarija Kurilić
Stručni rad
 
Roman Architectural Elements in Poetovio (str.347-354) engleskipdf 299 KB
Rimski arhitektonski elementi u Poetoviju (str.354-354)  
Mojca Vomer Gojkovič
Prethodno priopćenje
 
Ancient Settlements along the Sava river (str.355-373) engleskipdf 525 KB
Antička naselja uz rijeku Savu (str.373-374)  
Marija Buzov
Izvorni znanstveni članak
 
A Late Antique Settlement in Madona Bay, Brijuni Islands (str.375-388) engleskipdf 484 KB
Aglomeracijsko kasnoantičko naselje u uvali Madona na otočju Brijuni (str.388-389)  
Vlasta Begović, Ivančica Schrunk
Izvorni znanstveni članak
 
Types of Architecture of the Germanic Population and the Roman Army on the Territory North of the Middle Danube during the Marcomannic wars (str.391-403) engleskipdf 404 KB
Tipovi arhitekture Germanskog stanovništva i Rimske vojske na ozemlju sjeverno od srednjeg toka Dunava tijekom Markomanskih ratova (str.404-404)  
Balázs Komoróczy, Marek Vlach
Izvorni znanstveni članak
 
Kasnoantički stambeni objekt iz Caske (Cissa) na otoku Pagu (str.405-413) hrvatskipdf 561 KB
A late Roman Dwelling Object from Caska (Cissa) on the Island of Pag (str.413-413)  
Anamarija Kurilić
Izvorni znanstveni članak
 
Prague-Type Culture Houses. Aspects of Form, Function and Meaning (str.415-428) engleskipdf 524 KB
Nastambe praške kulture – aspekti izgleda, svrhe i značenja (str.429-429)  
Martin Kuna, Nada Profantová
Izvorni znanstveni članak
 
Epigraphie et Habitat en Istrie romaine: villae et agglomérations secondaires (str.431-439) francuskipdf 711 KB
Epigrafija i naselja u Rimskoj Istri (str.440-440)  
Francis Tassaux
Izvorni znanstveni članak
 
Landscape and Settlements in the Valconca Territory between the Roman Period and the Early Middle Ages (str.441-448) engleskipdf 275 KB
Krajolik i naselja na području Valconce u razdoblju između rimskog doba i ranog srednjeg vijeka (str.448-448)  
Enrico Cirelli
Izvorni znanstveni članak
 
Barcenska Biskupija - Barcensis Ecclesia (str.449-456) hrvatskipdf 309 KB
Barcensis Diocese (Barcensis ecclesia) (str.456-456)  
Ante Škegro
Izvorni znanstveni članak
 
Starovjekovne nastambe s posebnim osvrtom na zakonodavstvo toga vremena (str.457-462) hrvatskipdf 186 KB
Antique Buildings with Special Reference to the Legislation of the Time (str.463-463)  
Zlatko Đukić
Izvorni znanstveni članak
 
Kontinuitet stanovanja i nastambi na Starom Raklju (str.465-471) hrvatskipdf 352 KB
The Continuity of Dwellings and Dwelling Structures in Stari Rakalj (str.471-471)  
Anton Percan
Stručni rad
 
Promjene u stanovanju i stambenoj arhitekturi Jadera. Transformacija antičkog u kasnoantički i ranosrednjovjekovni grad (str.473-487) hrvatskipdf 584 KB
Changes in the Dwellings and Architecture of Iader from Antiquity to the Early Middle Ages (str.488-488)  
Vedrana Jović Gazić
Izvorni znanstveni članak
 
Vižula kod Medulina. Rezidencijska maritimna vila: istraživačka kampanja 2010. (str.489-502) hrvatskipdf 515 KB
Vižula near Medulin. Maritime residential villa: investigation campaign 2010 (str.503-503)  
Vesna Girardi Jurkić, Kristina Džin, Aleksandra Paić, Zrinka Ettinger Starčić
Prethodno priopćenje
 
Šivani brod u uvali Caska na Pagu – Istraživačka kampanja 2010. (str.505-512) hrvatskipdf 380 KB
Il relitto cucito nella baia di Caska sull’isola di Pag – Campagna di scavo 2010 (str.512-513)  
Irena Radić Rossi, Giulia Boetto
Prethodno priopćenje
 
Loron-Lorun, Parenzo-Poreč, Istria. Una Villa Maritima nell’agro parentino: la campagna di ricerca 2010. (str.515-524) talijanskipdf 436 KB
Loron - Lorun, Parenzo - Poreč, Istria - Istra. Maritimna vila u Porečkom ageru: Istraživačka kampanja 2010. (str.525-525)  
Vladimir Kovačić, Antonio Marchiori, Guido Rosada, Corinne Rousse, Francis Tassaux, Yolande Marion
Prethodno priopćenje
 
INTERNATIONAL ARCHAEOLOGICAL SYMPOSIUM “Dwellings from Prehistory to the Middle Ages” Programme (str.527-533) engleskipdf 200 KB
Ostalo  
Impresum hrvatskipdf 326 KB
engleskipdf 326 KB
Ostalo  
Posjeta: 48.789 *