hrcak mascot   Srce   HID

Journal of Information and Organizational Sciences,No. 13
Datum izdavanja: prosinac 1989.

Objavljen na Hrčku: 25. 4. 2012.
Sadržaj Puni tekst
PREDGOVOR (str.I-I) hrvatskipdf 323 KB
Uređivački odbor
Uvodnik
 
ULOGA DRUŠTVENOG SISTEMA INFORMIRANJA KOD INFORMACIJSKOG KOMPLEKSA PODUZEĆA (str.3-15) hrvatskipdf 8 MB
Ivan Abramović
Izvorni znanstveni članak
 
SIGURNOST RAČUNARSKIH KOMUNIKACIJA (str.17-28) hrvatskipdf 5 MB
Antun Brumnić
Stručni rad
 
ISTRAŽIVANJE MEĐUPREDMETNE SURADNJE KAO PRETPOSTAVKE ZA STVARANJE MOTIVACIJE U IZUČAVANJU STRANIH JEZIKA NA NEFILOLOŠKIM FAKULTETIMA (str.29-39) hrvatskipdf 6 MB
Vladimir Ciglar
Izvorni znanstveni članak
 
SEMIOTIKA I TEORIJA INFORMACIJA (str.41-50) hrvatskipdf 4 MB
Verica Dugandžić
Prethodno priopćenje
 
PRISTUP KLASIFIKACIJI UGROŽAVANJA INFORMACIJSKIH SISTEMA (str.51-58) hrvatskipdf 4 MB
Željko Hutinski
Stručni rad
 
PRILOG IZGRADNJI INFORMACIJSKOG SISTEMA MALE PRIVREDE U DRUŠTVENO-POLITIČKOJ ZAJEDNICI (str.59-66) hrvatskipdf 5 MB
Željko Hutinski, Milorad Bojanić
Stručni rad
 
OBJEKT ORGANIZACIJSKOG PROJEKTIRANJA U NEKIM UVODNIM REFERATIMA III. MEMORIJALA "ALEKSANDAR ĐURAŠEVIĆ" (str.67-71) hrvatskipdf 3 MB
Slavko Kapustić
Izvorni znanstveni članak
 
OSOBNA POTROŠNJA U STRUKTURI NACIONALNOG DOHOTKA U SFRJ OD 1952-1986. GODINE (str.73-80) hrvatskipdf 4 MB
Krsto Kero
Stručni rad
 
JEDAN PRISTUP ORGANIZIRANJU I IZVOĐENJU VJEŽBI ZA PREDMET "GRAĐA RAČUNARSKIH SISTEMA" NA FAKULTETU ORGANIZACIJE I INFORMATIKE (str.81-90) hrvatskipdf 5 MB
Božidar Kliček
Stručni rad
 
NOVA GENERACIJA RAČUNALA ZA VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE: NEXT (str.91-97) hrvatskipdf 4 MB
Božidar Kliček, Velimir Topolovec
Stručni rad
 
H-CLOSED EXTENSIONS AND ABSOLUTE OF INVERSE LIMIT SPACE (str.99-114) engleskipdf 7 MB
Ivan Lončar
Izvorni znanstveni članak
 
SEMINARI ZA OSPOSOBLJAVANJE RUKOVODEĆIH KADROVA U ZAPADNOJ EVROPI - VARIJANTE I PERSPEKTIVE - NIZOZEMSKI PRIMJER (str.115-121) hrvatskipdf 4 MB
Rene Magdalenić
Stručni rad
 
PRAVNI ASPEKTI ULOGE MALE PRIVREDE U PROIZVODNJI NAORUŽANJA VOJNE OPREME NA PRIVREMENO ZAPOSJEDNUTOM TERITORIJU (str.123-132) hrvatskipdf 6 MB
Juraj Martinčević
Izvorni znanstveni članak
 
NEKI PROBLEMI KOMUNICIRANJA PROFESIONALNIH INFORMATIČARA I KORISNIKA (str.133-140) hrvatskipdf 4 MB
Olivera Petrović, Karmen Jalšovec
Stručni rad
 
INFORMACIJSKI SUSTAV PTT-A (str.141-148) hrvatskipdf 4 MB
Nikola Plavec
Stručni rad
 
ELEMENTI RAZVOJNE POLITKE PODUZEĆA (str.149-162) hrvatskipdf 7 MB
Franjo Ruža
Izvorni znanstveni članak
 
JAPANSKO UPRAVLJANJE PODUZEĆEM NA PREKRETNICI (str.163-181) hrvatskipdf 10 MB
Zvonka Šarman
Izvorni znanstveni članak
 
PROMOCIJA INFORMATIZACIJE PODUZEĆA (str.183-199) hrvatskipdf 8 MB
Franjo Šulak
Prethodno priopćenje
 
INTELIGENTNI INFORMACIJSKI SISTEMI U OBRAZOVANJU: RAZVOJ I PERSPEKTIVE (str.201-217) hrvatskipdf 7 MB
Velimir Topolovec
Izvorni znanstveni članak
 
INTELIGENTNI INFORMACIJSKI SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU (str.219-225) hrvatskipdf 3 MB
Velimir Topolovec, Nijaz Bajgorić
Izvorni znanstveni članak
 
MODELI SISTEMA POSLUŽIVANJA (str.227-233) hrvatskipdf 3 MB
Mirko Varga
Prethodno priopćenje
 
ENGLESKE IMENIČKE POSUĐENICE U HRVATSKOM ILI SRPSKOM JEZIKU INFORMATIČKE STRUKE (str.235-243) hrvatskipdf 6 MB
Stjepo Vojvoda
Prethodno priopćenje
 
PODUZEĆE KAO POSLOVNI SISTEM (str.245-256) hrvatskipdf 6 MB
Boris Zver
Izvorni znanstveni članak
 
JEDNO PREDAVANJE O KLASIFIKACIJI ZNANOSTI * (str.257-276) hrvatskipdf 9 MB
Miroslav Žugaj
Prethodno priopćenje
 
POLAZNE OSNOVE ISTRAŽIVANJA "MOGUĆNOSTI ORGANIZIRANJA PROIZVODNJE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME NA PRIVREMENO ZAPOSJEDNUTOJ TERITORIJI ZASNOVANE NA MIRNODOPSKIM KAPACITETIMA MALE PRIVREDE" (str.277-304) hrvatskipdf 15 MB
Miroslav Žugaj, Slavko Kapustić
Izvorni znanstveni članak
 
PRIKAZ DJELOVANJA FAKULTETA ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U RAZDOBLJU OD 1982 - 1989. GODINE (str.307-318) hrvatskipdf 7 MB
Boris Zver, Franjo Ruža, Miroslav Žugaj
Ostalo
 
DOKUMENTI, PRAVNA PROBLEMATIKA (str.319-338) hrvatskipdf 8 MB
Eduard Mrak
Ostalo
 
NASTAVNI PLANOVI I NJIHOVA POSTUPNA TRANSFORMACIJA (str.339-347) hrvatskipdf 4 MB
Dušan Radošević, Boris Kezele
Ostalo
 
POSTDIPLOMSKI STUDIJI I DOKTORATI (str.348-356) hrvatskipdf 5 MB
Nenad Prelog, Ladislav Miko
Ostalo
 
RADNI PROSTOR, NASTAVNA SREDSTVA I OPREMA FAKULTETA (str.357-359) hrvatskipdf 1 MB
Teodor Abramić, Juraj Lajtman, Milivoj Ređep
Ostalo
 
PREGLED STUDENATA (str.360-372) hrvatskipdf 4 MB
Milorad Bojanić, Krsto Kero
Ostalo
 
PROJEKTI U RAZDOBLJU OD 1982. GODINE DO 1989. (str.373-376) hrvatskipdf 2 MB
Dušan Radošević, Krsto Kero
Ostalo
 
PERMANENTNO OBRAZOVANJE (str.377-386) hrvatskipdf 5 MB
Teodor Abramić
Ostalo
 
NOSIOCI RUKOVODNIH, SAMOUPRAVNIH I POSLOVODNIH FUNKCIJA NA FAKULTETU (str.387-389) hrvatskipdf 1 MB
Vladimir Ciglar
Ostalo
 
ŠTUKO DEKORACIJE STUBIŠTA SJEVERNOG KRILA ZGRADE FAKULTETA ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U VARAŽDINU (str.390-395) hrvatskipdf 4 MB
Miroslav Klemm
Ostalo
 
IN MEMORIAM (Prof.dr. Franjo Kuhanec 1933-1988) (str.396-397) hrvatskipdf 1 MB
Miroslav Žugaj
In memoriam, Nekrolog
 
POPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA FAKULTETA ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDINU 1989. GODINI (str.399-402) hrvatskipdf 2 MB
Ostalo  
Posjeta: 26.279 *