hrcak mascot   Srce   HID

Riječki teološki časopis, Vol. 28 No. 2, 2006.


Riječki teološki časopis,Vol. 28 No. 2
Datum izdavanja: veljače 2007.

Objavljen na Hrčku: 19. 6. 2012.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.341-342) hrvatskipdf 156 KB
Kazalo  
ŽIVOT I LIK DDR. MARIJANA VALKOVIĆA (str.345-352) hrvatskipdf 225 KB
Jerko Valković
Životopis
 
MARIJAN VALKOVIĆ – ZNANSTVENIK U HRVATSKOJ I INOZEMSTVU (str.353-361) hrvatskipdf 250 KB
Stjepan Baloban
Životopis
 
RELIGIOZNA FIZIONOMIJA OBITELJI U RIJECI POSLIJE DRUGOG SVJETSKOG RATA (str.363) hrvatskipdf 131 KB
Uvodnik  
NEKA OBILJEŽJA NATALITETA, MORBIDITETA I MORTALITETA U RIJEČKOJ REGIJI POSLIJE II. SVJETSKOG RATA (str.365-376) hrvatskipdf 310 KB
SOME NOTES ON NATALITY, MORBIDITY AND MORTALITY IN RIJEKA REGION AFTER WORLD WAR II (str.377)  
Ante Škrobonja
Prethodno priopćenje
 
SUPILOV NOVI LIST I JAVNO MNIJENJE U RIJECI – UTJECAJ NA KATOLICITET OBITELJI (str.379-397) hrvatskipdf 289 KB
SUPILO’S “NOVI LIST“AND PUBLIC OPINION IN RIJEKA – INFLUENCE ON CATHOLICISM WITHIN THE FAMILY (str.398)  
Stipan Trogrlić
Stručni rad
 
PROMJENE PASTORALNIH STRUKTURA U RIJECI ZA VRIJEME TALIJANSKE UPRAVE (str.399-412) hrvatskipdf 249 KB
(str.412)  
Marko Medved
Izlaganje sa skupa
 
NASTANAK I PRVE GODINE RIJEČKO-SENJSKE NADBISKUPIJE (1966.-1979.) I INICIJATIVE NA POLJU OBITELJSKOG PASTORALA (str.413-422) hrvatskipdf 229 KB
BEGINNING AND THE FIRST YEARS OF RIJEKA-SENJ ARCHIDIOSE (1966-1979) AND INITIATIVES IN THE FIELD OF FAMILY PASTORAL (str.423)  
Mile Bogović
Izlaganje sa skupa
 
ODRAZI NAGLAŠENE ATEIZACIJE, ANTIKLERIKALIZMA I LIBERALIZMA NA KATOLIČKE OBITELJI U RIJECI (str.425-436) hrvatskipdf 328 KB
THE REFLECTIONS OF PRONOUNCED ATHEISATION, ANTICLERICALISM AND LAICISME ON CATHOLIC FAMILIES IN RIJEKA (str.437-438)  
Marijan Jurčević
Pregledni rad
 
SUDBINA CRKVENOG NAUKA O OBITELJI U SVIJETU NAGLIH IGRACIJSKIH I KULTUROLOŠKIH PROMJENA (str.439-456) hrvatskipdf 308 KB
THE FATE OF ECCLESIASTICAL FAMILY TEACHINGS IN THE WORLD OF SUDDEN MIGRATIONAL AND CULTURAL CHANGES (str.457)  
Josip Grbac
Izvorni znanstveni članak
 
ULOGA REDOVNIČKIH ZAJEDNICA U PROMICANJU KATOLIČKOGA DUHA U OBITELJIMA (str.459-467) hrvatskipdf 277 KB
THE ROLE OF MONASTIC ORDERS IN PROMOTING THE CATHOLIC SPIRIT IN FAMILIES (str.468)  
Franjo Emanuel Hoško
Izlaganje sa skupa
 
SYNAXIS, PRETJERANI ISKORAK ILI PROPUŠTENA ŠANSA U POKONCILSKOJ OBNOVI CRKVE U RIJECI? (str.469-482) hrvatskipdf 214 KB
Vladimir Žmak
Izlaganje sa skupa
 
ODGOVORNOST CRKVE ZA PASTORAL OBITELJI (str.483-503) hrvatskipdf 283 KB
RESPOSIBILITY OF THE CHURCH FOR FAMILY PASTORAL (str.504)  
Pero Aračić
Izvorni znanstveni članak
 
PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST PASTORALA OBITELJI U RIJEČKOM PODNEBLJU. Uvjetovanosti i specifičnosti od pedesetih do devedesetih godina prošloga stoljeća (str.505-533) hrvatskipdf 329 KB
PAST, PRESENT AND FUTURE OF PASTORAL IN FAMILY IN RIJEKA REGION. Conditions and characteristics from the fifties till the nineties of the last century (str.534)  
Milan Šimunović
Izvorni znanstveni članak
 
PROBLEM UŽIVLJAVANJA U E. STEIN I T. LIPPSA (str.535-555) hrvatskipdf 244 KB
EINFUEHLUNGSPROBLEM IN E. STEIN UND T. LIPPS (str.556)  
Iris Tićac
Izvorni znanstveni članak
 
BIBLIJA I MORALNA TEOLOGIJA (str.557-569) hrvatskipdf 262 KB
THE BIBLE AND MORAL THEOLOGY (str.570)  
Josip Grbac
Izlaganje sa skupa
 
«PNEUMATOLOŠKO» ČITANJE KNJIŽEVNOSTI : Slijedom literarno-teoloških ogleda Krešimira Šimića (str.571-606) hrvatskipdf 397 KB
“PNEUMATOLOGICAL” READING OF LITERATURE : Following literary-theological model of Krešimir Šimić (str.607)  
Leopoldina - Veronika Banaš
Pregledni rad
 
MEDICINA U MIJENI VREMENA - MEDICINA TREĆEG MILENIJA (str.609-613) hrvatskipdf 189 KB
Ante Simonić
Stručni rad
 
STRUČNA SPREMA SVEĆENIKA GLAGOLJAŠA (str.615-621) hrvatskipdf 197 KB
Petar Runje
Kratko priopćenje
 
CRKVA U SVIJETU: KESTONSKI INSTITUT ZA PROUČAVANJE RELIGIJE I KOMUNIZMA (str.623-630) hrvatskipdf 221 KB
Davorin Peterlin
Kratko priopćenje
 
Križo KATINIĆ, Živjeti za smrt - umrijeti za život? (str.631-636) hrvatskipdf 170 KB
Josip Grbac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milovan TATARIN (priredio), Zavičajnik: zbornik Stanislava Marijanovića (str.637-641) hrvatskipdf 200 KB
Katica Tadić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Timothy WARE, Pravoslavna crkva (str.637-641) hrvatskipdf 210 KB
Mirko Vid Mlakar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Andrija VUČEMIL i Josip BOTTERI DINI, Fuga Vukovariana (str.649-652) hrvatskipdf 125 KB
Marijan Jurčević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Michael WELKER, Što se događa pri Večeri Gospodnjoj? (str.652-658) hrvatskipdf 298 KB
Marijan Jurčević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Veronika s. Nela Gašpar (uredila), Tkivo kulture, Zbornik Franje Emanuela Hoška (str.659-671) hrvatskipdf 316 KB
Marijan Jurčević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Uvijek na putu. Razmišljanja uz nedjeljna i blagdanska evanđelja - godina C (str.672-676) hrvatskipdf 144 KB
Adolf Polegubić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
 
Marijan Jurčević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 6.500 *