hrcak mascot   Srce   HID

Jahr : Europski časopis za bioetiku,Vol. 3 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 5. 10. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Uvod - uz temu i broj (str.11-12) hrvatskipdf 71 KB
Introduction – with reference to the topic and issue (str.13-14) engleskipdf 71 KB
Nada Gosić
Uvodnik
 
Početak bioetičke edukacije na Medicinskom fakultetu u Rijeci (str.17-22) hrvatskipdf 75 KB
Ivan Šegota
Izlaganje sa skupa
 
Bioetičko obrazovanje u srednjoj školi (str.23-28) hrvatskipdf 72 KB
Nataša Vulić
Izlaganje sa skupa
 
Raskorak makedonskog obrazovnog sustava i svjetskih obrazovnih tendencija s obzirom na (bio)etičku edukaciju (str.29-36) hrvatskipdf 96 KB
Donev Dejan
Izlaganje sa skupa
 
Bioethical and legal challenges of surrogate motherhood in the Republic of Croatia (str.37-67) engleskipdf 169 KB
Sunčana Roksandić Vidlička, Dijana Hrstić, Zrinka Kirin
Izlaganje sa skupa
 
Kritičko mišljenje i bioetika (str.69-80) hrvatskipdf 89 KB
Ivana Zagorac
Izlaganje sa skupa
 
O neophodnosti bioetičkog obrazovanja pravnika (str.81-92) hrvatskipdf 90 KB
Marko Trajković, Niko Josić
Izlaganje sa skupa
 
Bioetička edukacija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu (str.93-98) hrvatskipdf 70 KB
Karel Turza, Sandra Radenović
Izlaganje sa skupa
 
Bioetička edukacija u Hrvatskoj: povijesni i aktualni pristup (str.99-110) hrvatskipdf 108 KB
Nada Gosić
Izlaganje sa skupa
 
Od bioetičara – učenika do bioetičara – učitelja: pijetizam i edukacija u životu i djelu Fritza Jahra (str.111-116) hrvatskipdf 87 KB
Iva Rinčić, Amir Muzur
Izlaganje sa skupa
 
Pojam "lijeka" u bizantskoj tradiciji: filozofsko-teološki aspekti (str.117-121) hrvatskipdf 347 KB
Boris Brajović
Izlaganje sa skupa
 
Utjecaj religijskog statusa i kvalitete života na konzumaciju alkohola među studentskom populacijom Sveučilišta u Tuzli (str.123-137) hrvatskipdf 256 KB
Orhan Jašić, Dževad Hodžić, Senada Selmanović
Izlaganje sa skupa
 
Ethical, juridical and historical aspects of medical confidentiality (str.139-146) engleskipdf 91 KB
Bardhyl Cipi
Izlaganje sa skupa
 
Kontroverzni učinci primjene Zakona o medicinskoj oplodnji iz 2009. godine na uspješnost postupaka u Hrvatskoj (str.147-159) hrvatskipdf 272 KB
Vjera Duić
Izlaganje sa skupa
 
Riječke smjernice za bioetičku edukaciju (str.161-161) hrvatskipdf 43 KB
The Rijeka guidelines for bioethics education (str.162-162) engleskipdf 47 KB
Grupa autora
Izlaganje sa skupa
 
Paternalism as a field of bioethical concern (str.165-179) engleskipdf 118 KB
Maja Žitinski
Izvorni znanstveni članak
 
Bioetika i liječnik u partnerstvu s bolesnikom (str.181-190) hrvatskipdf 86 KB
Nada Mladina
Pregledni rad
 
Etičnost i profesionalizam smjesta (str.191-204) hrvatskipdf 123 KB
Mirko Štifanić, Iva Rinčić
Pregledni rad
 
Bioetika i nasilje (str.205-218) hrvatskipdf 113 KB
Sandra Radenović
Izvorni znanstveni članak
 
Socijalna podrška kod adolescenata s tjelesnim oštećenjem (str.219-243) hrvatskipdf 177 KB
Silvana Karačić
Izvorni znanstveni članak
 
Sijamski blizanci – od slučaja do slučaja (str.245-254) hrvatskipdf 88 KB
Jasminka Pavelić, Katja Rozman
Pregledni rad
 
Bioetika i kultura. Može li bioetika pridonijeti stvaranju interkulturalnosti? (str.255-266) hrvatskipdf 119 KB
Karel Turza
Esej
 
Regeneracija mozga: od neuroznanstvene nade do bioetičkog problema (str.267-277) hrvatskipdf 90 KB
Srećko Gajović
Stručni rad
 
Bioetika i filozofija biologije (str.279-284) hrvatskipdf 138 KB
Heda Festini
Prethodno priopćenje
 
The "Beautiful" pain: cosmetic surgery and the embodiment of pain (str.285-304) engleskipdf 125 KB
George Alexias, Georgija Dilaki, Charalambos Tsekeris
Kratko priopćenje
 
Ivan Šegota – moreplovac s bioetikom u koferu Komemorativna poruka (str.307-315) hrvatskipdf 192 KB
Grupa autora
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij «ZDRAVSTVENI TURIZAM» (str.316-316) hrvatskipdf 53 KB
Milena Peršić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 41.675 *