hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica, Vol. 25 No. 47, 2001.


Datum izdavanja: lipnja 2001.

Objavljen na Hrčku: 11. 11. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Sukobi u Bizantskom carstvu oko pitanja unije prije pada Konstantinopola. Je li bolja turska čalma ili papina tijara? (str.1-16) hrvatskipdf 3 MB
Boris NIKŠIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Tko su Maurovlasi odnosno Nigri Latini u »Ljetopisu popa Dukljanina« (str.17-27) hrvatskipdf 2 MB
Zef MIRDITA
Izvorni znanstveni članak
 
Katoličanstvo bosansko-humskih vladara i velmoža (str.29-50) hrvatskipdf 5 MB
Miko BRKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Prva doktorska promocija na hrvatskom sveučilištu – Zadar 1564. (str.51-70) hrvatskipdf 4 MB
Augustin PAVLOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Pisma fra Luke Ibrišimovića zagrebačkom biskupu Aleksandru I. Mikuliću 1688. (str.71-89) hrvatskipdf 4 MB
Stručni rad  
Prilog poznavanju sakralnog slikarstva u mletačkoj Dalmaciji i Boki na prijelazu iz XVII. u XVIII. stoljeće (str.91-101) hrvatskipdf 2 MB
Ivana PRIJATELJ – PAVIČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju crkvene povijesti grada Pule od XVII. do XIX. stoljeća (str.103-148) hrvatskipdf 9 MB
Slaven BERTOŠA
Izvorni znanstveni članak
 
Biskup Mahnić i talijanska okupacija otoka Krka (1918.– 1920.). U povodu 150. obljetnice Mahničeva rođenja i 80. godišnjice njegove smrti (str.149-171) hrvatskipdf 5 MB
Zlatko MATIJEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos nadbiskupa Stadlera prema vjerskoj politici austrougarskih vlasti u Bosni i Hercegovini (str.173-180) hrvatskipdf 2 MB
Zoran GRIJAK
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski katolički pokret i politika (1903.–1929.) (str.181-205) hrvatskipdf 5 MB
Zlatko MATIJEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Petar Rogulja i razvoj Hrvatskoga katoličkog pokreta: uz 80. obljetnicu smrti (str.207-223) hrvatskipdf 4 MB
Jure KRIŠTO
Izvorni znanstveni članak
 
Tisak totalitarne komunističke vlasti u Hrvatskoj u pripremi montiranoga procesa zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu (1946.) (str.225-258) hrvatskipdf 7 MB
Berislav JANDRIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Novi prijedlog za interpretaciju crkvene arhitekture u Zmijavcima (str.259-263) hrvatskipdf 967 KB
Stanko PIPLOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog životopisu ninskoga biskupa Šimuna Divnića (1646.– 1649.) (str.265-270) hrvatskipdf 1 MB
Lovorka ČORALIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
R. Bratož, Il cristianesimo aquileiese prima di Costantino fra Aquileia e Poetovio, Udine, Istituto Pio Paschini, Gorizia – Istituto di storia sociale e religiosa – Ricerche per la storia della chiesa in Friuli, 2, 1990., XIV+535 (str.271-272) hrvatskipdf 408 KB
Lujo MARGETIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stanko Andrić, Čudesa svetoga Ivana Kapistrana – povijesna i tekstualna analiza, Slavonski Brod – Osijek, 1999. (str.272-275) hrvatskipdf 951 KB
Elvis ORBANIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jakov Pletikosa, Putovanje k Jerozolimu god. 1752., priredili Josip Lisac i Mirjana Šokota, Gradska knjižnica »Juraj Šižgorić«, knjižnica »Bašćina«, Šibenik, 2000., 240 str. (str.276-278) hrvatskipdf 730 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Fra Petar Klarić (ur.), Župa Dubravice u prostoru i vremenu, Zbornik radova u prigodi 300. obljetnice osnutka Župe Dubravice (1700.–2000.) i 10. obljetnice krunjenja kipa Majke Mira zlatnom krunom (1990.–2000.), Župa sv. Katarine, Dubravice, Monografije, dokumenti, građa br. 4, Dubravice, 2000., 360. str. (str.278-280) hrvatskipdf 937 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Acta Historiae VIII.: Prispevki z mednarodne konference Peter Pavel Vergerij ml., polemični mislilec v Evropi 16. stoletja (ob 500.-letnici rojstva), Koper 1.–2. oktober 1998., Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper i Zgodovinsko društvo za južno Primorsko – Koper, Koper, 1999., 279 str. (str.280-283) hrvatskipdf 682 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stari krajepisi Istre (zbral in uredil Darko Darovec), Knjižnica Annales Majora, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper, Pokrajinski muzej Koper, Koper, 1999., 292 str. (str.283-286) hrvatskipdf 682 KB
Zoran LADIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Laszlo Hadrovics, Srpski narod i njegova Crkva pod turskom vlašću, izd. N. Z. Globus, Zagreb, 2000., 175 str. (str.285-287) hrvatskipdf 674 KB
Franjo ŠANJEK
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nikša Stančić, Mihovil Pavlinović – Izabrani politički spisi, izd. Golden marketing i Narodne novine, Zagreb, 2000., 329 str. (str.287-288) hrvatskipdf 448 KB
Franjo ŠANJEK
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dragutin Pavličević, Povijest Hrvatske, Drugo, izmijenjeno i znatno prošireno izdanje sa 16 povijesnih karata u boji, Naklada P. I. P. Pavičić, Zagreb, 2000., 618 str. (str.288-292) hrvatskipdf 1 MB
Željko HOLJEVAC
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatska srednjovjekovna diplomacija, Zbornik Diplomatske akademije, Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, 1999., 284 str. (str.292-295) hrvatskipdf 950 KB
Margareta MATIJEVIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivica Golec, Povijest školstva u Petrinji 1700.–2000., Matica hrvatska Petrinja, Petrinja, 2000., 561 str. (str.295-297) hrvatskipdf 687 KB
Margareta MATIJEVIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stanislav Stolarik, Humenski zavod i trojica košičkih mučenika, Zagreb – Križevci, 2000., 150 str. (str.297-300) hrvatskipdf 929 KB
Franko MIROŠEVIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jozo Marević, Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik, sv. I-II, Zagreb, 2000., 3650 str. (str.300-301) hrvatskipdf 446 KB
Franko MIROŠEVIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zdenko Radelić, Božidar Magovac. S Radićem između Mačeka i Hebranga, Zagreb 1999., 262 str. (str.301-304) hrvatskipdf 923 KB
Franko MIROŠEVIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvoje Matković, Povijest Hrvatske seljačke stranke, Zagreb, 1999., 532 str. (str.305-307) hrvatskipdf 689 KB
Franko MIROŠEVIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dušan Bilandžić, Hrvatska moderna povijest, Zagreb, 1999., 814 str. i 8 povijesnih zemljovida (str.307-309) hrvatskipdf 669 KB
Franko MIROŠEVIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Časopis za suvremenu povijest 2/2000. Izdavač: Hrvatski povijesni institut, Zagreb, 428 str. (str.309-311) hrvatskipdf 626 KB
Franko MIROŠEVIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Primljene publikacije (str.313-320) hrvatskipdf 2 MB
Marijan BIŠKUP
Ostalo
 
SADRŽAJ (str.321-322) hrvatskipdf 317 KB
Ostalo  
Posjeta: 16.836 *