hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica, Vol. 37 No. 72, 2013.


Datum izdavanja: prosinac 2013.

Objavljen na Hrčku: 13. 2. 2014.
Sadržaj Puni tekst
U POTRAZI ZA SLAVOM MUČENIŠTVA? SV. NIKOLA TAVELIĆ I MARTIRSKI POKRET U CÓRDOBI – RAZLIKE I SLIČNOSTI (str.1-19) hrvatskipdf 287 KB
IN THE QUEST FOR GLORY OF MARTYRDOM? ST. NICHOLAS TAVELIĆ AND THE MARTYR MOVEMENT IN CÓRDOBA – SIMILARITIES AND DIFFERENCES (str.1-19)  
Ivan JURKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
KANDIDATI ZA PREBENDU ZAGREBAČKOG KAPTOLA U PROVIZIJAMA PAPE BONIFACIJA IX. (1389. – 1404.) (str.21-49) hrvatskipdf 326 KB
CANDIDATES FOR THE ZAGREB CHAPTER PREBENDS IN THE PROVISIONS ISSUED BY POPE BONIFACE IX (1389-1404) (str.21-49)  
Marko JERKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
NEKI ASPEKTI RELIGIOZNOSTI U KOSAČA (str.51-72) hrvatskipdf 295 KB
SOME ASPECTS OF KOSAČA FAMILY RELIGIOSITY (str.51-72)  
Dijana KORAĆ
Izvorni znanstveni članak
 
HRVATSKI USELJENICI U MLECIMA, CRKVA S. FOSCA I POSVETNI NATPIS NINSKOGA BISKUPA JERONIMA FONDE (15. – 18. STOLJEĆE) (str.73-84) hrvatskipdf 826 KB
CROATIAN IMMIGRANTS IN VENICE, CHURCH OF ST. FOSCA AND DEVOTIONAL INSCRIPTION OF JERONIM FONDA, BISHOP OF NIN (15th – 18th CENTURIES) (str.73-84)  
Lovorka ČORALIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
MORALNOTEOLOŠKA PROMIŠLJANJA KLERIKA U BAROKNOM DUBROVNIKU (str.85-117) hrvatskipdf 341 KB
MORAL-THEOLOGICAL CONSIDERATIONS OF CLERICS IN THE BAROQUE DUBROVNIK (str.85-117)  
Relja SEFEROVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
ELEMENTI JOZEFINISTIČKOG PRAVA O ODNOSU CRKVE I DRŽAVE U SPISU JUS PUBLICUM ECCLESIASTICUM (str.119-127) hrvatskipdf 264 KB
ELEMENTS OF JOSEFINIST LAW REGARDING THE RELATIONSHIP BETWEEN CHURCH AND STATE IN TRACTATE JUS PUBLICUM ECCLESIASTICUM (str.119-127)  
Daniel PATAFTA
Pregledni rad
 
PIONIRSKA ULOGA IVANA KRSTITELJA TKALČIĆA U RAZVOJU SISAČKE ARHEOLOGIJE U DRUGOJ POLOVICI 19. STOLJEĆA (str.129-152) hrvatskipdf 313 KB
IVAN KRSTITELJ TKALČIĆ – PIONEER OF ARCHEOLOGY RESEARCH IN SISAK IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY (str.129-152)  
Vlatka VUKELIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
PRISILNE MIGRACIJE ŽIDOVSKOG STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE (str.153-178) hrvatskipdf 307 KB
FORCED MIGRATIONS OF JEWISH POPULATION IN INDEPENDENT STATE OF CROATIA (str.153-178)  
Marica KARAKAŠ OBRADOV
Izvorni znanstveni članak
 
Statuta civitatis Cathari – Statut grada Kotora, knjiga I i II, ur. Jelena ANTOVIĆ, Državni arhiv Crne Gore, Kotor, 2009., knjiga I, 440 str. i knjiga II, 598 str. (str.179-180) hrvatskipdf 169 KB
Ana Biočić
Prethodno priopćenje
 
U potrazi za mirom i blagostanjem: hrvatske zemlje u 18. stoljeću, ur. Lovorka ČORALIĆ, Biblioteka Povijest Hrvata, sv. V, Matica hrvatska, Zagreb, 2013., 553 str. (str.181-182) hrvatskipdf 200 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz
 
Stjepan KRASIĆ, Nastanak i razvoj školstva od antike do srednjega vijeka, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2012., 312 str. (str.182-184) hrvatskipdf 213 KB
Božena Glavan
Recenzija, Prikaz
 
Zoran LADIĆ, Last will: passport to heaven. Urban last wills from late medieval Dalmatia with special attention to the legacies pro remedio animae and ad pias causas, Srednja Europa, Zagreb, 2012., 469 str. (str.184-187) hrvatskipdf 159 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Slaven BERTOŠA, Migracije prema Puli: primjer austrijske Istre u novom vijeku, Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2012., 176 str. (str.187-188) hrvatskipdf 126 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Krčka biskupija – otoci žude za njegovim naukom, autori tekstova: Franjo VELČIĆ, Ivan MILOVČIĆ, Anton TAMARUT, Anton ŠULJIĆ, Petar TRINAJSTIĆ, autor fotografija Petar TRINAJSTIĆ, Krk – Biskupija Krk, Krk, 2009., 320 str. (str.189-190) hrvatskipdf 196 KB
Tomislav Galović
Recenzija, Prikaz
 
Czriquenicza 1412: život i umjetnost Vinodola u doba pavlina: katalog izložbe, ur. Nina KUDIŠ, Muzej Grada Crikvenice, Crikvenica, 2012., 252 str. (str.190-192) hrvatskipdf 172 KB
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz
 
Nastanak suvremene države Hrvatske i dvadeseta obljetnica njezina utemeljenja, glavni urednik Davorin RUDOLF, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2012., 223 str. (str.192-194) hrvatskipdf 185 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz
 
Vrijednosti suvremenog društva – Hrvatska u XXI. stoljeću. Okrugli stol održan 20. ožujka 2012. u palači Akademije u Zagrebu, ur. Jakša BARBIĆ, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, Zagreb, 2012., 117 str. (str.194-195) hrvatskipdf 195 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz
 
Pićanska biskupija i Pićanština: zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa održanog 23. i 24. listopada 2008. godine, Državni arhiv u Pazinu, posebna izdanja, sv. 23, Pazin, 2012., 280 str. (str.195-198) hrvatskipdf 203 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Acta Histriae, vol. 20, br. 1–2, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2012., 280 str. (str.198-199) hrvatskipdf 181 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz
 
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sv. 30, HAZU, Zagreb, 2012., 505 str. (str.199-201) hrvatskipdf 185 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz
 
Povijesni prilozi, god. 31, br. 43, Zagreb, 2012., 299 str. (str.201-203) hrvatskipdf 196 KB
Filip Novosel
Recenzija, Prikaz
 
Historijski zbornik, god. LXV, br. 1, Zagreb, 2012., str. (1-303) br. 2, (str. 304-584), Zagreb, 2012. (str.203-206) hrvatskipdf 215 KB
Filip Novosel
Recenzija, Prikaz
 
Povijesni zbornik – godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe, god. 4, br. 5, Osijek, 2012., 159 str. (str.206-208) hrvatskipdf 211 KB
Filip Novosel
Recenzija, Prikaz
 
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, br. 24, Državni arhiv u Splitu – Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2012., 448 str. (str.208-210) hrvatskipdf 199 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz
 
Fažanski libar 6, Općina Fažana – Amforapress Pula, Fažana, 2013., 176 str. (str.210-212) hrvatskipdf 184 KB
Samanta Paronić
Recenzija, Prikaz
 
Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. XI, br. 21, Koprivnica, lipanj 2012., 264 str. (str.212-215) hrvatskipdf 190 KB
Juraj Balić
Recenzija, Prikaz
 
Hrvatska glazba na Riva dei Schiavoni – Croatian Music at Riva dei Schiavoni, Zbor Hrvatske radiotelevizije (Croatian Radiotelevision Choir), dirigent: Tonči BILIĆ, HRT i Cantus d.o.o., 2012., br. izdanja: 98905200302 (str.215-217) hrvatskipdf 199 KB
Vilena Vrbanić
Recenzija, Prikaz
 
Međunarodni znanstveni skup »Reformacija u hrvatskim zemljama: Istraživački dosezi, izazovi i perspektive«, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 25. – 27. travnja 2013. (str.217-220) hrvatskipdf 203 KB
Boris Blažina
Recenzija, Prikaz
 
Primljene publikacije (str.221-224) hrvatskipdf 164 KB
Marijan Biškup
Ostalo
 
SADRŽAJ (str.225-226) hrvatskipdf 181 KB
Ostalo  
Posjeta: 14.142 *