Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Journal of Central European Agriculture

logo Journal of Central European Agriculture

„Journal of Central European Agriculture“ (JCEA) međunarodni je elektronički, višejezičan, kvartalni časopis koji datira od 1999. godine. Osnovan je zbog zajedničke težnje tranzicijskih zemalja centralne Europe da razmijene slična rješenja i probleme s kojima se susreću u poljoprivredi, te radi zaštite i razvoja vlastitog jezika u struci. Elektronička forme časopisa JCEA osigurava bolju dostupnost i bržu izmjenu novih znanstvenih saznanja i informacija sa područja agronomije, dok višejezičnost omogućava očuvanje nacionalnih jezika i identiteta zemalja centralne Europe. Znanstvene spoznaje objavljene u ovom časopisu su time dostupne poljoprivrednoj praksi. Časopis JCEA ima 9 zemalja članica - Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija, a objavljuje izvorne znanstvene članke, pregledne radove, kratka znanstvena izvješća, te sažetke i radove sa znanstvenih skupova na engleskom, bugarskom, češkom, hrvatskom, mađarskom, poljskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom i srpskom jeziku. Nacionalna uredništva su odgovorna za članke napisanom na nacionalnom jeziku. Svaki članak mora imati kratki sažetak na engleskom jeziku, a ukoliko je pisan na nacionalnom jeziku zemlje članice, i detaljan sažetak na engleskom jeziku. Rezultati (slike, tablice i grafikoni) također moraju biti dvojezični. Detaljan sažetak i rezultati u dvojezičnoj formi omogućuju međunarodnu recenziju zaprimljenih članaka. Za vođenje procedure za objavu članaka i uređivanje web stranice zaduženo je Tehničko uredništvo časopisa koje koordinira i rad Nacionalnih uredništava zemalja članica, a smješteno u Hrvatskoj. Časopis JCEA indeksiran je u referalnim bazama Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI), CAB Abstracts, Scopus, Agricola, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO i ICI Journals Master List.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito inozemna, svi radovi, jednostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2000.
  • Učestalost izlaženja: 4
  • Područja pokrivanja: Poljoprivreda (agronomija), Biotehničke znanosti
  • Uključen u Hrčak: 03.03.2006.
  • Prava korištenja: Abstrakte i puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smiju koristiti za osobnu i edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava. Časopis se izdaje jedino elektronski.