Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 16.12.2016.
  • Objavljen na Hrčku: 18.12.2016.

Sadržaj

Puni tekst

Vplyv dlhodobého skladovania na kvalitu zrna sladovníckeho jačmeňa a sladu (str. 0-0)

Tomáš KRAJČOVIČ, Vratislav PSOTA, Lenka SACHAMBULA, Ján MAREČEK
Izvorni znanstveni članak


Yield potential of spring malting barley (Hordeum vulgare L.) varieties in the growing conditions of south-western Slovakia (str. 932-940)

Marta ANDREJČÍKOVÁ, Milan MACÁK, Miroslav HABÁN
Izvorni znanstveni članak


Priama PCR bez použitia izolácie DNA ako platforma genotypovania Hedera helix, L. (str. 0-0)

Danka BOŠE, Jana ŽIAROVSKÁ
Izvorni znanstveni članak


Photosynthetic responses of sun- and shade-grown chlorophyll b deficient mutant of wheat (str. 950-956)

Kristyna KUNDERLIKOVA, Marian BRESTIC, Marek ZIVCAK, Patricia KUSNIAROVA
Izvorni znanstveni članak


Genetická diverzita európskych odrôd pšenice (Triticum aestivum L.) založená na RAPD a proteínových markeroch (str. 0-0)

Tímea KUŤKA HLOZÁKOVÁ, Edita GREGOVÁ, Martin VIVODÍK, Zdenka GÁLOVÁ
Izvorni znanstveni članak


Polymorfizmus bielkovín vo vybraných slovenských odrodách pšenice letnej použitím SDS-PAGE (str. 0-0)

Dana MIHÁLIKOVÁ, Zdenka GÁLOVÁ, Lenka PETROVIČOVÁ, Milan CHŇAPEK
Izvorni znanstveni članak


Vplyv podmienok pestovania na akumuláciu flavonolov a antokyánov v zelenom a červenom šaláte (str. 0-0)

Klaudia BRÜCKOVÁ, Oksana SYTAR, Marek ŽIVČÁK, Marián BRESTIČ, Aleš LEBEDA
Izvorni znanstveni članak


Vplyv dvoch rôznych rastlinných regulátorov rastu na produkčné ukazovatele slnečnice ročnej (str. 0-0)

Dávid ERNST, Marek KOVÁR, Ivan ČERNÝ
Izvorni znanstveni članak


Vplyv inhibítorov nitrifikácie na obsah prijateľných foriem pôdneho dusíka pri pestovaní kukurice siatej (Zea mays, L.) (str. 0-0)

Zuzana PANÁKOVÁ, Pavol SLAMKA, Otto LOŽEK
Izvorni znanstveni članak


Vplyv vermikompostu na zmeny bakteriálneho spoločenstva v rizosfére kukurice (str. 0-0)

Eva HALENÁROVÁ, Juraj MEDO, Silvia KOVÁCSOVÁ, Ivana CHAROUSOVÁ, Jana MAKOVÁ, Jakub ELBL, Jaroslav ZÁHORA, Soňa JAVOREKOVÁ
Izvorni znanstveni članak


Vývin kukuričiara koreňového Diabrotica virgifera virgifera v pôde (str. 0-0)

Ľudovít CAGÁŇ, Jaroslav ŠTEVO, Kristína PEŤOVSKÁ
Izvorni znanstveni članak


Influence of selected agrotechnical measures and climate conditions on root yield and digestion of sugar beet (str. 1070-1081)

Marek RAŠOVSKÝ, Vladimír PAČUTA
Izvorni znanstveni članak


Hodnotenie vplyvu jesennej dávky dusíka a úrovne dusíkatej výživy na úrodu semena kapusty repkovej pravej (str. 0-0)

Mária VARÉNYIOVÁ, Ladislav DUCSAY
Izvorni znanstveni članak


Vplyv polyfunkčného osevného postupu na úrodu plodov pestreca mariánskeho v rokoch 2012 – 2015 (str. 0-0)

Miroslav HABÁN, Dana LUŠČÁKOVÁ, Milan MACÁK, Katarína RAŽNÁ
Izvorni znanstveni članak


Optimalizácia podmienok expresie droserovej chitinázy (Drosera rotundifolia L.) v troch expresných kmeňoch E. coli (str. 0-0)

Miroslav RAJNINEC, Jana LIBANTOVÁ, Martin JOPČÍK
Izvorni znanstveni članak


Vyhodnotenie a porovnanie obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity vo vybraných druhoch rodu Allium (str. 0-0)

Marianna LENKOVÁ, Judita BYSTRICKÁ, Tomáš TÓTH, Miroslava HRSTKOVÁ
Izvorni znanstveni članak


Effect of fertilization on biological activity of community of soil streptomycetes (str. 1134-1149)

Ivana CHAROUSOVÁ, Juraj MEDO, Eva ALENÁROVÁ, Jana MAKOVÁ, Soňa JAVOREKOVÁ
Izvorni znanstveni članak


Vplyv esenciálnych rastlinných olejov na minerálne zloženie vaječnej hmoty a krvné parametre nosníc (str. 0-0)

Róbert HERKEĽ, Branislav GÁLIK, Daniel BÍRO, Michal ROLINEC, Milan ŠIMKO, Miroslav JURÁČEK, Henrieta ARPÁŠOVÁ, Ondrej HANUŠOVSKÝ
Izvorni znanstveni članak


Účinok humínových kyselín a cesnaku (Allium sativum L.) na produkčné parametre a jatočnú charakteristiku brojlerových kurčiat (str. 0-0)

Veronika PISTOVÁ, Henrieta ARPÁŠOVÁ, Cyril HRNČÁR
Izvorni znanstveni članak


Obsah mastných kyselín v prsnej a stehennej svalovine brojlerových kurčiat kŕmených s prídavkom propolisu a probiotík (str. 0-0)

Lenka TREMBECKÁ, Peter HAŠČÍK, Juraj ČUBOŇ, Marek BOBKO, Adriana PAVELKOVÁ
Izvorni znanstveni članak


Zmeny pomeru tuku a bielkovín od začiatku po stred laktácie a vplyv na mliekovú úžitkovosť (str. 0-0)

Michal VLČEK, Július ŽITNÝ, Radovan KASARDA
Izvorni znanstveni članak


Vplyv zmeny kŕmnej dávky z rozdoja na kŕmnu dávku na vrchole laktácie na ruminálnu pH s denným vývojom a zmenami pH počas kŕmneho dňa (str. 0-0)

Ondrej HANUŠOVSKÝ, Daniel BÍRO, Milan ŠIMKO, Branislav GÁLIK, Miroslav JURÁČEK, Michal ROLINEC, Róbert HERKEĽ
Izvorni znanstveni članak


Monitoring vybraných esenciálnych prvkov a kontaminantov na farme oviec a hovädzieho dobytka na východnom Slovensku (str. 0-0)

Martina TUNEGOVÁ, Róbert TOMAN, Vladimír TANČIN
Izvorni znanstveni članak


Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov zveriny u vybraných druhov raticovej zveri (str. 0-0)

Jakub BLAŠKA, Jozef GAŠPARÍK, Peter ŠMEHÝL, Martina GONDEKOVÁ
Izvorni znanstveni članak


Adenohypofyzárne hormóny krvnej plazmy králikov po expozícii marhuľových semien in vivo (str. 0-0)

Katarína MICHALCOVÁ, Marek HALENÁR, Eva TUŠIMOVÁ, Anton KOVÁČIK, Ľubica CHRASTINOVÁ, Ľubomír ONDRUŠKA, Rastislav JURČÍK, Adriana KOLESÁROVÁ
Izvorni znanstveni članak


Porovnanie fyzikálno-chemických ukazovateľov kvality Musculus longissimus dorsi mangalice a jej krížencov (str. 0-0)

Ondrej DEBRECÉNI, Petra KOMOVÁ, Ondřej BUČKO
Izvorni znanstveni članak


Effect of punicalagin on proliferation of porcine ovarian granulosa cells in vitro (str. 1264-1273)

Dagmara PACKOVÁ, Adriana KOLESÁROVÁ
Izvorni znanstveni članak


Účinok 4-octylphenolu na bazálnu a stimulovanú produkciu testosterónu myších Leydigových buniek (str. 0-0)

Tomáš JAMBOR, Eva TVRDÁ, Jana BISTÁKOVÁ, Zsolt FORGÁCS, Norbert LUKÁČ
Izvorni znanstveni članak


Vzájomné pôsobenie citrinínu a resveratrolu a ich vplyv na rast Caco-2 buniek (str. 0-0)

Ivana BOVDISOVA, Maja GRABACKA, Marcela CAPCAROVA
Izvorni znanstveni članak


Zdanlivá in vivo stráviteľnosť živín kukuričných siláží u koní (str. 1298-1305)

Adriana PÍŠOVÁ, Branislav GÁLIK, Miroslav JURÁČEK, Daniel BÍRO, Milan ŠIMKO, Michal ROLINEC, Róbert HERKEĽ, Ondrej HANUŠOVSKÝ
Izvorni znanstveni članak


Využitie vedľajších výrobných zvyškov pri vývoji potravín na osobitné výživové účely (str. 1306-1319)

Stanislava MATEJOVÁ, Martina FIKSELOVÁ, Jozef ČURLEJ, Peter CZAKO
Izvorni znanstveni članak


Proteolysis of Livanjski cheese during ripening (str. 1320-1330)

Samir KALIT, Anto MATIĆ, Krešimir SALAJPAL, Zlatan SARIĆ, Milna TUDOR KALIT
Ostalo


Povezanost veličine legla s proizvodnjom mlijeka, morfologijom i zdravljem vimena istočnofrizijskih ovaca (str. 1331-1345)

Zvonimir PRPIĆ, Ivan VNUČEC, Miroslav BENIĆ, Boro MIOČ
Izvorni znanstveni članak


Four-year arable crop rotation impact on beneficial soil surface arthropod fauna restoration (str. 0-0)

Darija LEMIĆ, Helena VIRIĆ GAŠPARIĆ, Ivana PETRAK, Željka GRAŠA, Renata BAŽOK
Izvorni znanstveni članak


Poslovni i proizvodni rezultati različitih tipova poljoprivrednih gospodarstava (str. 1360-1371)

Katarina ROSIĆ, Vesna OČIĆ, Branka ŠAKIĆ BOBIĆ
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 35.517 *