Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 30.12.2015.
  • Objavljen na Hrčku: 05.03.2016.

Sadržaj

Puni tekst

CRISIS OF VALUES AS CRISIS OF EDUCATION (str. 7-20)

Zlatko Miliša, Jasminka Dević, Ines Perić
Izvorni znanstveni članak


TVORBA STOPLJENICA (str. 21-36)

Ana Mikić Čolić
Pregledni rad


SEMANTIČKE PROMJENE NJEMAČKIH POSUĐENICA NA PRIMJERU METAFORE U ROMANU ČOVJEK OD NOVINA (str. 37-58)

Nikolina Pandža, Senka Marinčić
Prethodno priopćenje


PRIGODNICE OTA ŠIAKOVIĆA – PREVLADANI OBLIK KNJIŽEVNE KOMUNIKACIJE (str. 73-89)

Anica Bilić
Izvorni znanstveni članak


GOTIČKI MOTIVI U PRIPOVIJETKAMA RIKARDA FLIEDERA JORGOVANIĆA (str. 91-101)

Magdalena Blažević
Pregledni rad


SHVAĆANJE PREDMETA MATEMATIKE U OKVIRU ARISTOTELOVA REALIZMA (str. 103-113)

Mate Penava, Mate Buntić
Pregledni rad


UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I PRAVNA REGULATIVA EUROPSKE UNIJE NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA (str. 115-126)

Vlado Majstorović, Maja Medić, Marijana Bandić Glavaš
Pregledni rad


MAASTRICHT CONVERGENCE CRITERIA WITH A FOCUS ON BOSNIA AND HERZEGOVINA (str. 127-150)

Željko Marić
Izvorni znanstveni članak


POTREBA ZA REFORMOM PRAVOSUDNIH SUSTAVA U BiH (str. 151-162)

Davor Martinović
Pregledni rad


Nezaobilazni lik hrvatske književne historiografije (str. 185-192)

Andrea Sapunar Knežević
Recenzija, Prikaz slučaja


Daj dite materi! (str. 193-204)

Pavao Knezović
Recenzija, Prikaz slučaja


Posjeta: 40.803 *