Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 02.12.2016.
  • Objavljen na Hrčku: 02.12.2016.

Sadržaj

Puni tekst

UTJECAJ KONCENTRACIJE IBA NA KVALITETU OŽILJAVANJA REZNICA ODABRANIH AUTOHTONIH SORATA MASLINA DUBROVAČKOG PODRUČJA (str. 1-10)

Marina Barnjak Vukas, Mara Marić, Marija Marinović-Peričević
Izvorni znanstveni članak


ISPITIVANJE STAVOVA PREMA UČENJU ENGLESKOGA, NJEMAČKOGA I ŠPANJOLSKOG JEZIKA KAO STRANOG JEZIKA I JEZIKA STRUKE (str. 11-30)

Sandra Didović Baranac, Daniela Falkoni-Mjehović, Nives Vidak
Izvorni znanstveni članak


ANALIZA KVALITETE RADNIH ŽIVOTOPISA S OBZIROM NA FORMU, SADRŽAJ I JEZIČNU ISPRAVNOST (str. 31-48)

Vicko Krampus, Irena Miljković Krečar, Ozana Ramljak
Izvorni znanstveni članak


CONCEPTUAL METAPHOR IN POLITICAL COMMUNICATION (str. 73-94)

Nikolina Borčić, Igor Kanižaj, Svea Kršul
Pregledni rad


VIŠEJEZIČNOST U NAUTIČKOM TURIZMU (str. 95-104)

Martina Hrnić, Ariana Violić-Koprivec
Pregledni rad


MARKETING U NAKLADNIŠTVU – NAVIKE ČITANJA I KUPNJE KNJIGA SVEUČILIŠNE STUDENTSKE POPULACIJE (str. 135-158)

Zoran Mihanović, Ivana Markotić
Pregledni rad


POVEZANOST PROTESTANTIZMA I KAPITALIZMA U NJEMAČKOJ (str. 159-173)

Marko Šarić, Petra Kovačec
Pregledni rad


EDWARD BERNAYS – PSIHOLOGIJA MASA I ODNOSI S JAVNOŠĆU (str. 175-191)

Sunčana Tuksar Radumilo
Pregledni rad


MOGUĆNOSTI PRIMJENE INTEGRIRANE MULTITROFIČKE AKVAKULTURE (IMTA) U REPUBLICI HRVATSKOJ (str. 207-221)

Bruno Šverko, Ivan Katavić
Stručni rad


O KNJIŽEVNIM DJELIMA MILOVANA MIKOVIĆA (str. 223-238)

Sanja Vulić
Stručni rad


Posjeta: 47.674 *