Skoči na glavni sadržaj

Physiotherapia Croatica , Vol. 14(Suppl) No. 1., 2017.

  • Datum izdavanja: 19.10.2016.
  • Objavljen na Hrčku: 20.02.2017.

Sadržaj

Puni tekst

FILOZOFIJSKE PRETPOSTAVKE I EPISTEMOLOŠKI TEMELJI TEORIJE FIZIOTERAPIJSKE ZNANOSTI (str. 7-14)

Antun Jurinić, Manuela Filipec
Stručni rad


SUVREMENE TEHNOLOGIJE U FIZIOTERAPIJI (str. 27-31)

Antun Jurinić, Snježana Benko
Stručni rad


UČINAK PRIMJENE ROBOTIČKOG SUSTAVA U NEUROREHABILITACIJI RUKE OSOBA KOJE SU PREBOLJELE MOŽDANI UDAR (str. 32-37)

Ivanka Baniček Šoša, Dunja Mršić, Jasna Imgrund, Jan Nemrva, Oleg Jajić
Izvorni znanstveni članak


ELEKTROMIONEUROGRAFIJA (EMNG) DIJAGNOSTIČKA METODA U PROCJENI STANJA MIŠIĆA I ŽIVACA U POTVRDI NEUROLOŠKE PATOLOGIJE (str. 38-41)

Mirjana Berković-Šubić, Gilbert Hofmann, Sandra Cvetković Glazer, Kata Jurić Abramović, Damir Radišić, Biserka Vuzem, Željka Kopjar
Pregledni rad


PRIMJENA MAGNETO STYM NEUROMIŠIĆNOG STIMULATORA KOD STATIČKE URINARNE INKONTINENCIJE I POSTPARTALNE INKONTINENCIJE (str. 42-45)

Tadeja Štrumbelj, Tina Logar, Polona Podnar, Zdravka Koman Mežek, Barbara Zorec
Izvorni znanstveni članak


DISPAREUNIJA- PRIKAZ SLUČAJA (str. 46-50)

Marinela Jadanec, Manuela Filipec
Stručni rad


UČINAK FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD STRESNE URINARNE INKONTINENCIJE SA SENZORNOM HITNOŠĆU – prikaz slučaja (str. 51-55)

Darija Dobrić, Andrea Cvitković Roić, Marinela Škunca, Vesna Kumanović
Stručni rad


BOL U KRALJEŽNICI U POSTPARTALNOM PERIODU (str. 56-60)

Manuela Filipec, Marinela Jadanec, Antun Jurinić, Ratko Matijević
Izvorni znanstveni članak


FIZIOTERAPIJA I POVEZANOST BOLI I AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA (str. 68-72)

Marinela Jadanec, Antun Jurinić
Izvorni znanstveni članak


UTJECAJ PRIMJENE FUNKCIONALNE TRAKE U REHABILITACIJI TENDINITISA M.SUPRASPINATUSA (str. 73-76)

Kristina Šego, Helena Gilja, Anita Breko-Cukrov, Silvija Kresović, Sanda Dubravčić-Šimunjak, Sanja Sarta
Izvorni znanstveni članak


POVEZANOST AKTIVNOSTI I PROMJENE RASPOLOŽENJA KOD KRONIČNIH MIŠIĆNO KOŠTANIH PACIJENATA (str. 77-80)

Silvija Kresović, Sanjica Vlašić, Nevenka Poje, Kristina Šego, Sanda Dubravčić-Šimunjak
Izvorni znanstveni članak


MOGUĆNOSTI FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD DJETETA S KLOAKOM – prikaz slučaja (str. 81-83)

Darija Dobrić, Andrea Cvitković Roić, Marinela Škunca, Vesna Kumanović
Stručni rad


ORTOZE ZA GLEŽANJ I STOPALO: UTJEČU LI NA POTROŠNJU ENERGIJE U HEMIPARETIČNOM HODU? (str. 84-89)

Iva Lončarić, Krešimir Horvat
Izvorni znanstveni članak


SAMOPERCEPCIJA OSOBA S AMPUTACIJOM DONJIH EKSTREMITETA (str. 90-93)

Maja Tomašević, Vedran Ružić, Miro Dragović, Damir Gluhak, Nedjeljko Beg
Izvorni znanstveni članak


ARHIVIRANJE MEDICINSKIH SLIKA U DIGITALNOME OBLIKU (str. 94-98)

Gilbert Hofmann, Hrvoje Stančić
Pregledni rad


BIOMEDICINSKI ZNANSTVENI ČASOPISI U OTVORENOM PRISTUPU (str. 99-104)

Gilbert Hofmann, Mirjana Berković-Šubić, Damir Radišić
Pregledni rad


FIZIOTERAPIJSKI PROCES KOD DJETETA SA MIJELOMENINGOKELOM - prikaz slučaja (str. 105-108)

Goran Sanevski, Viktor Kamnar
Stručni rad


UTJECAJ MOBILIZACIJE TORAKALNE KRALJEŽNICE NA BOL I FUNKCIONALNOST U AKTIVNOSTIMA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA KOD BOLESNIKA SA CERVIKOBRAHIJALNIM SINDROMOM (str. 109-113)

Dubravko Boranić, Ines Mrakovčić-Šutić, Bernarda Živoder, Mihaela Krajček, Antonija Majdak
Izvorni znanstveni članak


POVEZANOST GUBITKA TJELESNE VISINE I MINERALNE GUSTOĆE KOSTI (str. 114-117)

Ivana Miljuš, Mile Miljuš, Miroljub Jakovljević
Izvorni znanstveni članak


POVEZANOST FIZIOTERAPIJE I SPORTA OSOBA S INVALIDITETOM (str. 118-121)

Damir Radišić, Marija Miletić, Mirjana Berković-Šubić, Gilbert Hofmann
Izvorni znanstveni članak


OTAGO PROGRAM I SPREČAVANJE PADOVA KOD OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI (str. 122-129)

Mladen Herc, Goran Ristovski, Mirjana Telebuh
Pregledni rad


KVALITETA ŽIVOTA I DOŽIVLJAJ ZDRAVLJA STARIJIH OSOBA ZA VRIJEME HOSPITALIZACIJE (str. 130-135)

Snježana Benko, Andrija Poljak, Antun Jurinić, Petra Mandić Jelaska
Izvorni znanstveni članak


VAŽNOST VJEŽBI RAVNOTEŽE ZA PREVENCIJU PADA KOD OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI (str. 136-139)

Andreja Lebar Bašić, Ljerka Zorić, Marija Čutura, Agnezija Grizelj, Petra Krstičević
Izvorni znanstveni članak


UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI NA RAVNOTEŽU U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI (str. 140-145)

Orijana Buneta, Ivan Didović
Izvorni znanstveni članak


FIZIČKA AKTIVNOST U ZDRAVOM I AKTIVNOM STARENJU (str. 146-148)

Zdravko Maček, Ivan Balagović, Mario Mandić, Mirjana Telebuh, Snježana Benko
Pregledni rad


PRISTUP BEZ VJEŽBANJA HIPERKINETSKOG POREMEĆAJA POKRETA (str. 149-151)

Sanjica Vlašić
Stručni rad


UVJETI POTREBNI ZA INICIJALNO PROHODAVANJE DJETETA (str. 152-155)

Sanja Novak Orlić, Andreja Miškulin, Jadranka Ostrež
Izvorni znanstveni članak


POVEZANOST DEPRESIJE I FIZIČKE AKTIVNOSTI KOD PACIJENATA S PARKINSONOVOM BOLEŠĆU (str. 156-160)

Marija Miletić, Iva Šklempe Kokić, Vladimira Vuletić, Damir Radišić
Izvorni znanstveni članak


UČINKOVITOST TRIGGERPOINT TERAPIJE KOD TINITUSA (str. 161-164)

Irena Jarak, Marija Miletić, Nikolino Žura
Izvorni znanstveni članak


RESPIRATORNA FIZIOTERAPIJA KOD ADOLESCENTNIH IDIOPATSKIH SKOLIOZA (AIS) (str. 165-168)

Damir Radišić, Marija Miletić, Mirjana Berković-Šubić, Gilbert Hofmann
Izvorni znanstveni članak


KORELACIJA IZMEĐU NEURORAZVOJIH POREMEĆAJA I LOŠE POSTURE KOD DJECE U DOBI OD 10 DO 13 GODINA (str. 170-174)

Anđelka Knezović Svetec
Izvorni znanstveni članak


ISTRAŽIVANJA KAO TEMELJ ZDRAVSTVENOG TURIZMA (str. 175-178)

Ana Banić
Pregledni rad


EFFECTS OF PHYSIOTHERAPY IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS AT THE IGALO INSTITUTE (str. 179-183)

Krsto Kovačević, Aleksandra Savić
Izvorni znanstveni članak


LIJEČENJE I REHABILITACIJA DJECE S PERIFERNOM PAREZOM NERVUSA FACIJALISA – prikaz slučaja (str. 184-187)

Kata Jurić Abramović, Andrea Krajačić, Mirjana Berković-Šubić, Biserka Vuzem
Stručni rad


UTJECAJ BAVLJENJA SPORTOM NA STUPANJ UHRANJENOSTI KOD ADOLESCENATA (str. 188-192)

Anđelka Knezović Svetec, Antea Guja, Doris Torman
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 73.756 *