Skoči na glavni sadržaj

MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu , Vol. 21. No. 3., 2019.

  • Datum izdavanja: 14.06.2019.
  • Objavljen na Hrčku: 14.06.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Content (str. 261-261)

Inhalt (str. 261-261)

Contenuto (str. 261-261)

Contenido (str. 261-261)

Sadržaj (str. 261-261)


Kazalo


Primjena 3D ispisa hrane u proizvodnji mesa (str. 267-267)

Tomislava Vukušić, Ana Pavičić, Višnja Stulić, Zoran Herceg
Pregledni rad


Conservazione dei crostacei usando anidride solforosa e solfito (E 220 – E 228) (str. 278-278)

Danijela Stražanac, Andrea Gross-Bošković, Brigita Hengl, Sandra Bašić, Darja Sokolić
Pregledni rad


Control of antibiotics in meat and meat products in European Union (str. 292-292)

Nina Bilandžić, Ivana Varenina, Ines Varga, Božica Solomun Kolanović, Đurđica Božić Luburić
Izlaganje sa skupa


Posjeta: 12.810 *